Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

Ἕνας Μινωϊκὸς Λαβύρινθος στὴν Ἰνδία!!!

Λαβύρινθος 2.000 ἐτῶν ποὺ ἀνεκαλύφθη στην Ἰνδία, ἐμφανίζει τὸ ἴδιο σχῆμα μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Λαβύρινθο τοῦ 1200 π.Χ.
Οἱ λαβύρινθοι εἶναι σίγουρα μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ αἰνιγματικὲς συλλήψεις τῆς ἀνθρωπότητος.
Τὸ ἀρχαιότερο λαβυρινθικὸ σχῆμα βρίσκεται στὴν Σαρδηνία, στὸ Μνημεῖο τοῦ Λαβυρίνθου (Luzzanas), χαραγμένο σὲ βράχο, ποὺ ἀνήκει σὲ ταφή, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικούς, χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 2500 π.Χ., τὴν νεολιθικὴ, δηλαδή, ἐποχή.
Ὁ πιὸ γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα εἶναι σίγουρα ὁ θρυλικὸς λαβύρινθος τῆς Κνωσσοῦ, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ Μίνωα στὸ νησὶ τῆς Κρήτης, γιὰ νὰ φυλακίσῃ τὸν Μινώταυρο, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἕνωση τῆς Πασιφάης, γυναῖκας τοῦ βασιλιᾶ, μὲ ἔναν ταῦρο .
Οἱ συμβολισμοὶ καὶ οἱ σημασίες τῶν λαβυρίνθων στὸν ἀρχαῖο κόσμο εἶναι πολύπλοκοι καὶ πολλαπλοί.
Σύμφωνα μὲ τὸν μελετητὴ J. C. Cooper, σὲ ὁρισμένους ἀσιατικοὺς πολιτισμούς, ὁ λαβύρινθος ἤἦταν συνδεδεμένος μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Κάρμα καὶ τὸν κύκλο τῆς Samsara, ἤ τὸν κύκλο τῆς γεννήσεως, τοῦ θανάτου καὶ τῆς μετενσαρκώσεως στὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Samsara σήμαινε τὴν ἐπανένωση μὲ τὴν φώτιση, τὴν διακοπὴ τοῦ κύκλου τῆς ἀναγεννήσεως καὶ τὴν ἕνωση μὲ τὴν αἰωνιότητα.
Ὅπως ἔχει ἐξηγηθεῖ ἀπὸ τὸ Ancient Origins, σὲ ἄλλους πολιτισμούς, ὁ συμβολισμὸς δυνδέεται μὲ τὸ ξεπέρασμα τῶν δυσκολιῶν τῆς παρούσης ζωῆς, ἕνα εἶδος μεταβάσεως ἀπὸ τὸ βέβηλο στο ἱερό. «Τὸ ταξείδι τῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς αὐταπάτες τοῦ κόσμου ὁδηγεῖ στὴν φώτιση»,  γράφει ὁ Κοῦπερ. «Ἠ εἴσοδος σὲ ἕναν λαβύρινθο συμβολίζει τὸν θάνατο τοῦ ἀτόμου, ἐνᾦ ἡ ἔξοδος εἶναι ἰσοδύναμη μὲ τὴν ἀναγέννησησῃ».
Πρόσφατα, μιὰ ὁμάδα Ἰνδῶν ἀρχαιολόγων ἀνεκάλυψαν ἕναν λαβύρινθο ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 2000 π.Χ.
Ἡ κατασκευὴ βρίσκεται στὸ χωριὸ Gedimedu καὶ ἔχει ἔκταση 17 τετραγωνικῶν μέτρων.
Ὅπως ἀνεφέρθη ἀπὸ τοὺς Times τῆς Ἰνδίας, ὁ λαβύρινθος εἶναι σήμερα σὲ φάση ἀνασκαφῆς ἀπὸ ἐρευνητὲς τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ καὶ Ἱστορικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν, Verarajendran.

Οἱ κάτοικοι εἶχαν ἀνεγείρει ἕναν ναὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν λαβύρινθο, ἀλλὰ οἱ ἀρχαιολόγοι προτίθενται νὰ ζητήσoουν τὴν ἄδεια νὰ τὸν ἀφαιρέσουν, γιὰ νὰ καταστοῦν δυνατὲς οἱ περαιτέρω ἀνασκαφὲς καὶ μελέτες. 
«Ὁ λαβύρινθος δείχνει μιὰ διαδρομὴ ἀπὸ τὴν πόρτα πρὸς τὴν ἔξοδο. Θὰ πρέπη νὰ τὸν διανύσῃ κάποιος μέσα ἀπὸ τὸν σωστὸ δρόμο, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ νὰ φθάσῃ στὸν στόχο του», ἐξηγεῖ  ὁ S. Ravikumar, ἐπικεφαλῆς τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος. «Πιστεύεται ὅτι τὸ ἄτομο ποὺ θὰ τὸν διανύση σωστά, θὰ δῆ νὰ ἐκπληρώνονται οἱ ἐπιθυμίες του.»
Ὑπάρχει ὅμως μιὰ περιέργη σύμπτωσις, ποὺ προκαλεῖ σύγχυση στοὺς ἐρευνητές: ὁ ἰνδικὸς λαβύρινθος δείχνει μιὰν διαδρομὴ σχεδὸν ὅμοια μὲ αὐτὴν ποὺ βρέθηκε σὲ μιὰ πήλινη πινακίδα τοῦ 1200 π.Χ. μία ἀπὸ τὰ παλαιότερα γνωστὰ σχήματα, ποὺ βρέθηκε στὴν Πύλο, στὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι δύσκολο νὰ προσδιοριστῇ ἂν πρόκειται γιὰ διαβολικὴ σύμπτωση, ἢ ἂν μὲ κάποιον τρόπο ἡ ἑλληνικὴ κουλτούρα καὶ ἡ ἰνδικὴ ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Σύμφωνα μὲ ὁρισμένες θεωρίες, ἐνδέχεται νὰ ἔχουν ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ ἔναν πολιτισμὸ πιὸ ἀρχαῖο, προϋπάρχοντα καὶ ἀπὸ τοὺς δύο.

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only