Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Η ελληνική ασπίδα την εποχή των Μακεδόνων Βασιλέων

Σημειώσεις σε ασπίδες «Μακεδονικού τύπου"
 Λογοτεχνική παράδοση, και  επιγραφική αρχαιολογία.

Από την οικία του Συνίστορος στην Πομπηία .Μια μακεδονική ασπίδα στη επίτοιχη ζωγραφική της οικίας. Παριστά την κατάκτηση της Ασίας από τους Έλληνες Μακεδόνες.γιατί άραγε η Ρωμαίοι υπερηφανεύονται για αυτό εφόσον είναι ελληνικό στοιχείο και γιατί το ενθέτουν σε τοιχογραφία στην οικία τους ;

Ο ορισμός του "Μακεδονικού τύπου " ασπίδας βασίζεται σε διάφορα βασικά χαρακτηριστικά. Ακόμη και στην αρχαιότητα  ο Ασκληπιόδοτος (β’ μισό 2ου – α’ μισό 1ου αι. π.Χ. Φιλόσοφος. Υπήρξε μαθητής του στωικού Ποσειδωνίου. Ασχολήθηκε με την εξήγηση φυσικών φαινομένων (π.χ. σεισμοί, κεραυνοί, βροχή). Έγραψε το έργο '  Τακτικά ' , το οποίο αναφερόταν σε ζητήματα στρατιωτικών σχηματισμών με βάση μαθηματικούς τύπους. ) στη θεωρητική του "Τακτικές", σημείωσε ότι για τους  στρατιώτες της φάλαγγας η καλύτερη ασπίδα " Τως δε της φάλαγγος ασπίδων αρίστη η Μακεδονική, χαλκη, οκταπάλαιστος, ου λίαν κοίλη " .


Έτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ασκληπιόδοτου  καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα η μακεδονική ασπίδα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ελληνικές ασπίδες οπλίτη, που χαρακτηρίζεται από μια μικρή διόγκωση και μια μικρότερη διάμετρο που κυμαίνεται από περίπου 60 έως 75 εκατοστά η μακεδονική ήταν μία παλαιστή,( έστι δε τετραδάκτυλον μέτρον.) - λιγότερο από  ένα μέτρο μήκους , χρησιμοποιήθηκε  σε διάφορες ελληνικές πόλεις-κράτη σε διαφορετικούς χρόνους με μήκος από περίπου 75-88 εκ . Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού ήταν η απουσία του κοίλου είχε  μια επίπεδη άκρη και λαβές στην άκρη της ασπίδας. Όλα αυτά έδωσαν στους
στρατιώτες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ελεύθερο αριστερό χέρι  για να κρατήσουν την σάρισα   στην φάλαγγα.
Αναπαράσταση -Διάφορες εφαρμογές με τα επίσημα  σε ' Μακεδονικού τύπου " ασπίδες

Περιγραφή των ελληνικών ασπίδων

Ἀσπίς πεζική: αρχικά ονομαζόταν ὅπλον και από αυτήν πήρε το όνομά του ο πεζός στρατιώτης, που τη χρησιμοποιούσε ὁπλίτης . Ήταν συνήθως στρογγυλή, με διάμετρο περίπου 0,90 εκ. μπρούτζινη ή χάλκινη ή αποτελούνταν από επάλληλους δίσκους δέρματος ραμμένους μεταξύ τους και στερεωμένους σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό. Η εξωτερική πλευρά ήταν πάντοτε κυρτή και έφερε στο κέντρο τον ὀμφαλόν, που μερικές φορές είχε κάποια παράσταση, το ἐπίσημον, ή κάποιο ρητό. Αρχικά τα ἐπίσημα ήταν ατομικά και χρησίμευαν στην αναγνώριση του κατάφρακτου ὁπλίτη μέσα από την πανοπλία του.
Με την επικράτηση όμως των δημοκρατικών πολιτευμάτων το ἐπίσημον έγινε ομοιόμορφο και αντιπροσωπευτικό της πόλης. Η εσωτερική πλευρά είχε μία λωρίδα με υποδοχή στο μέσο της ασπίδας (πόρπαξ), από όπου ο ὁπλίτης περνούσε το βραχίονα, και ένα δερμάτινο ιμάντα(ἀντιλαβή ἤ ὄχανον) στο εσωτερικό χείλος, από όπου περνούσε το αριστερό χέρι. Χωρίς αυτά η ασπίδα ήταν άχρηστη και οι ανατιθέμενες ασπίδες ,σε ναούς, θεούς κ.λ.π. ήταν υποχρεωτικά χωρίς αντιλαβές και πόρπακες, για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη στάση κατά του Δήμου.
 Εκτός μάχης ένας τελαμών (λουρί) επέτρεπε να την κρεμούν στους ώμους, όπως τα σακίδια σήμερα. Στην περίμετρό της υπήρχε η ἴτυς, ένα στεφάνι, που προσέθετε ακαμψία και σταθερότητα στην κατασκευή. Μερικές φορές την ασπίδα την επιμήκυναν προς τα κάτω με ένα είδος ποδιάς από δέρμα, για να προστατεύει τα πόδια του ὁπλίτη από τα εχθρικά τοξεύματα. Στους ελληνικούς στρατούς εκτός μάχης την ασπίδα μετέφερε ο υπασπιστής, για να μην κουράζεται από το βάρος της ο ὁπλίτης.
Όταν δεν τη χρησιμοποιούσαν, την τοποθετούσαν σε ειδικό κάλυμμα. Στο στρατό των Περσών αναφέρονται πολλών ειδών ασπίδες: επιχώριες, από ακατέργαστο δέρμα βοδιού, μικρές, δερμάτινες, ξύλινες, ποδήρεις ξύλινες, κοίλες με μεγάλη ἴτυν, μικρές χωρίς ἴτυες.
 Ἀσπίς ιππική: ήταν μικρότερη από την πεζική ασπίδα, για να μπορεί να τη χειρίζεται ο ιππέας.. Ο Ασκληπιόδοτος δίνει διάμετρο 0,6 μ στη μακεδονική ασπίδα, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν εννοεί την πεζική ή την ιππική, που είναι το πιθανότερο.
Πέλτη: μικρή και ελαφριά ασπίδα, μάλλον θρακικής προέλευσης, είχε συνήθως σχήμα μισοφέγγαρου και δεν ήταν μεταλλική. Συνήθως ήταν πλεκτή (ίσως με κλαδιά λυγαριάς) και επενδεδυμένη με δέρμα. Ο Ξενοφών κάνει λόγο και για χάλκινες πέλτες, αν και με τον όρο αυτό φαίνεται να εννοεί ασπίδες μικρότερες από τις οπλιτικές.


Οι Ασπίδες των Ελλήνων την μακεδονική εποχή

Τον 18ο και 19ο αιώνα με βάση την ανάλυση τις ασπίδες που είναι χαραγμένες  σε Μακεδονικά νομίσματα ο όρος «μακεδονικού  τύπου ασπίδας» έχει επεκταθεί. Έχει εξελιχθεί για να περιλάβει το εθιμικό τα στολίδια , το ἐπίσημον, που είναι σχεδιασμένα επάνω τους - η όψη της  ασπίδας έχει στην περίμετρο ημικύκλια  και ελλείψεις, καθώς και την παρουσία σε αυτά, και μερικές φορές στο κεντρικό τμήμα του συμβολισμού της ασπίδας το ελληνικό αστέρι .


Ωστόσο, οι ασπίδες που τα τεχνικά χαρακτηριστικά (διάμετρος, χωρίς άκρα, κ.λπ.) είναι αρκετά για να εμπίπτει στην χαρακτηριστική «Μακεδονικού τύπου ασπίδα» δεν έχουν όμως πάντα ένα «Μακεδονικό στολίδι" (όπως η ασπίδα της Ελληνιστικής εποχής από την Πέργαμο, που βρέθηκε το 1927 ).Πιθανό είναι ότι η μείωση του μεγέθους των μακεδονικών ασπίδων  οδήγησαν στο γεγονός ότι στη βιβλιογραφία και στις επιγραφικές πηγές  , να καλούνται συχνά πέλτη , η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με την «κλασική» ελαφριά πέλτη - την  ημικυκλική ασπίδα . Σύμφωνα με τον Ν. Σεκούντα , ωστόσο, δεν αμφισβητείται, ότι  ασπίδες διαμέτρου περίπου. 65 εκατοστών είχαν οι  πελταστές - ένα ελίτ στο σώμα του πεζικού του στρατού των Αντιγονιδών, και η διάμετρος των διαφόρων αιγίδων των φαλαγγιτών ήταν  άνω των 70 εκατοστών . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μαζί με τις μικρές  μακεδονικές ασπίδες οι  Μακεδόνες χρησιμοποιούν  και μεγάλες ασπίδες οπλίτη , ορισμένες από τις οποίες είχαν και το παραπάνω σχέδιο, όπως υποδεικνύεται από οπτικές πηγές (κυρίως -. οι θαυμάσιες τοιχογραφίες στο τέλος του 4ου π.Χ.αι.  πρόσοψη του τάφου στον Άγιο Αθανάσιο, κοντά στη Θεσσαλονίκη) .


Πέργαμος - Ασπίδα από την Ελληνιστική περίοδο- Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου.

Δημιουργική εργασία για τις Μακεδονικές  ασπίδες δημοσιεύθηκε το 1998, από την Ελληνίδα  ερευνήτρια  Κατερίνα Λιάμπη  . Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια πραγματική ασπίδα και ένας κατάλογος πίνακες «σαν την Μακεδονική ασπίδα " και αυτή  η εικόνα, που παρουσιάζεται σε αυτή την δημοσίευση  μπορεί τώρα να επεκταθεί σε πολλά νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Ασπίδες "Μακεδονικού  τύπου" γνωστές από τις εικόνες τα ανάγλυφα, τοιχογραφίες, νομίσματα, κοσμήματα, αγγεία, καθώς επίσης και χάρη στα ευρήματα της ίδιες τις ασπίδες (ως επί το πλείστον - περισσότερο ή λιγότερο ασπίδες από πλάκες χαλκού) στην Δωδώνη, Αρχαία Λυγκηστίδα ,στο Δίον και στην επαρχία των Ελλήνων της Μακεδονίας στην Πελαγονία.Πολεμιστής ασπιδοφόρος από ανάγλυφο των Δελφών

Από τα ευρήματα με τις ασπίδες δόθηκαν πληροφορίες για ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της  μακεδονικής στρατιωτικής οργάνωσης. Η χρήση σε λέξεις όπως βασιλέως (« βασιλιά »), καθώς και τα ονόματα των μοναρχών στην περίμετρο του κεντρικού τμήματος της ασπίδας επιβεβαιώνει την  έμμεση πληροφορία στην  βιβλιογραφία (Liv. XLII.12.8- XLII.52.11) ότι ο οπλισμός  των Μακεδόνων στα όπλα πεζικού και σε πανοπλίες γινόταν με τη βασιλική δαπάνη. Από την ασπίδα του ονόματος του βασιλιά σώζεται μόνο το τελευταίο γράμμα - Υ, αλλά οι εκτιμήσεις του αριθμού των γραμμάτων  είναι δυνατό μόνο να αναφέρεται στα ονόματα «Αντίγονου» και του «Δημητρίου».
 Στα επίσημα των ασπίδων στο Δίον και στην  στις βορειότερες επαρχίες των Μακεδόνων σίγουρα το όνομα «.. Δημητρίου » - Δημήτριος Α Πολιορκητής (306-288 π.Χ.) ή ο εγγονός του Δημητρίος Β '(239-229 π.Χ.).Ξεκινώντας την πρακτική της δημόσιας παροχής οπλισμού  του μακεδονικού στρατού  πρέπει να συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα με τις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Φιλίππου Β (359-336 π.Χ.), αλλά προφανώς όχι πριν από την ανακάλυψη  των ορυχείων στην περιοχή στο Παγγαίο  350 π.Χ., το οποίο οδήγησε σε σημαντική αύξηση των βασιλικών εσόδων .

Ταφική στήλη στην την βόρεια επαρχία της Πελαγονίας  Έλληνα μακεδόνα πολεμιστή 

Μπορεί να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του 1920-1930 ο D. Robinson αναφέρει ότι πρέπει στην εκστρατεία της Ολύνθου, που καταστράφηκε από τους Μακεδόνες το 348 π.Χ., βρέθηκαν αιχμές βελών και σημαίνονται με το…  [ Φιλίππο ] . Συνήθως η επιγραφή ως συμπλήρωμα Φιλίππο..[υ] , που μπορεί να δείχνουν ότι η παραγωγή τους έγινε στα βασιλικά εργαστήρια …………ή  (παρεμπιπτόντως, το όνομα Φιλίππο και χωρίς προσθήκες μπορεί να είναι μια σύντμηση στο όνομα ). 

Τοιχογραφία από τον μακεδονικό τάφο του Αγίου Αθανασίου του τέλους του 4ου αι. π.Χ


Ωστόσο, η αμερικανίδα αρχαιολόγος GREYHOUND έξυπνα πρότεινε ότι η επιγραφή πρέπει να γίνει κατανοητή  ακριβώς όπως είναι …[Φιλίππο]  ( διάλεκτο με το χαρακτηριστικό γνώρισμα: Ο αντί Ω), δηλαδή Αυτές οι αιχμές ήταν των Ολινθίων και απευθύνονται στον αντίπαλο Φίλιππο  Από την άλλη πλευρά, στην Όλυνθο και τις γύρω περιοχές βρέθηκαν βλήματα σφεντόνας με την κανονική μορφή το όνομα του βασιλιά -« Φιλίππου»  


Βλήμα σφενδόνης με την αναφορά στον βασιλέα Αλέξανδρο από την Ολβία του Ευξείνου Πόντου


Το όνομα ([Β] ασιλέ [ως] «Αλεξάν [δρου]) είναι διαθέσιμα σε βλήματα  σφεντόνας , που βρέθηκαν δίπλα στα νότια τείχη της Ολβίας το οποίο χρονολογείται ι κάπου μεταξύ των ετών 331-324 π.Χ. όταν πράγματι τότε ο  μακεδόνας στρατηγός του Μ.Αλεξάνδρου Ζωπιρίωνας της έκανε επίθεση. 
Μακεδονικός Τετράβολος του 185-168 π.Χ. απεικονίζει επίσημα που αναρτώνται και επί της μακεδονικής ασπίδας Συλλογή Πανεπιστημίου. Martin Luther Halle-Wittenberg (Γερμανία)

Τον 4ο αι. π.Χ. η τύχη επιφύλασσε στην Ολβία μια μεγάλη τραγωδία. Ενώ αρχικά ήταν μια πόλη με σχετικά ομοιογενή εθνολογικά πληθυσμό, όπου οι κοινωνικές ανισότητες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκε ο αριθμός των δούλων και των εξαρτημένων οικονομικά ανθρώπων, δηλαδή οξύνθηκε η κοινωνική ανισότητα μεταξύ του πληθυσμού. Ιδιαίτερα εμφανής γίνεται αυτή η διαπίστωση το έτος 331 π.Χ., όταν προ των τειχών της πόλης εμφανίστηκε ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ζωπυρίων. Η πλειονότητα των αγροτικών οικισμών έπαυσε να υπάρχει και ο πληθυσμός της πόλης απειλούνταν από λιμό. Οι άρχοντες της Ολβίας αναγκάστηκαν να ελευθερώσουν τους δούλους για να αντισταθούν στην απειλή. Σύμφωνα με την αναφορά του Μακροβίου, η οποία σήμερα επαληθεύεται από τα αρχαιολογικά δεδομένα, ο Ζωπυρίων τελικά δεν κατάφερε να κυριεύσει την πόλη.
Έπειτα από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την πολιορκία του Ζωπυρίονος, η ζωή στην πόλη και στην αγροτική χώρα επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα.Ασπίδα με αποτρεπτική μέδουσα  από την ελληνική πόλη Απολλωνία στην Β. Ήπειρο

Για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου η εξασφάλιση πανοπλίας του πεζικού και γενικά για τα όπλα, επίσης, καταγράφονται στην  λογοτεχνική παράδοση: σύμφωνα με το Διόδωρο το 326 π.Χ. πολεμιστές του βασιλιά έλαβαν  25.000 πανοπλίες  (Διόδ. XVII.95.4).
Μπορούμε , επίσης, να αναφέρουμε ένα άλλο ενδιαφέρον τεχνούργημα - αιχμές από λόγχες επισημαίνονται με τα γράμματα ΜΑΚ (προφανώς - Μακεδόνων - «Μακεδόνες») από το μουσείο του Πανεπιστημίου του Newcastle, τα  οποία από τη φύση των ημερομηνιών και τα  γράμματα θεωρούνται ότι είναι από τα τέλη του αιώνα 4ου αι .π.Χ. . Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι φέρει η αιχμή  το όνομα «Μακεδόνας»  και όχι του  βασιλιά , που φαίνεται να είναι σε θέση να δώσει μια άλλη άποψη στους υποστηρικτές της έννοιας της ύπαρξης στη Μακεδονία μαζί με την βασιλική εξουσία, υπήρχε το πολιτικό όργανο που εκπροσωπεί τους Μακεδόνες, οι οποίοι ήταν εν προκειμένω  και οι χρηματοδότες . Ωστόσο, αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη συζήτηση, άσχετα με τη μορφή αυτής της εργασίας .


Διακόσμηση ενός μοντέλου ασπίδας, είναι από την Μέμφιδα. - ασβεστόλιθος. Διάμετρος: 64 εκατοστά. Ca. 150 π.Χ.  (Άμστερνταμ, Allard Pierson Museum 7879)


Το καλούπι  για την κατασκευή ασπίδων από το Μέμφις της Αιγύπτου του βασιλείου των Πτολεμαίων

Επιγραφές στις  Μακεδονικές ασπίδες κατά την ελληνιστική περίοδο δείχνουν ότι η πρακτική της παροχής στρατιωτών με όπλα και πανοπλίες παρέμεινε και με τους βασιλείς της δυναστείας των Αντιγονιδών . Αυτή η αναλογία μπορεί να βρεθεί, για παράδειγμα, στην Ελληνιστική Αίγυπτο . Καλούπι από  ασβεστόλιθο για την παραγωγή για ασπίδες "Μακεδονική τύπου« επισημασμένο με το όνομα του βασιλέως Πτολεμαίου, που στεγάζεται στο Μουσείο στο Άμστερνταμ Α. Pearson .
Μπρούτζινη ασπίδα αφιέρωμα(;) Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. (Πόντος, 185–160 π.Χ. )Πόντος  μια ασπίδα βασιλέως Φαρνάκου Π. Μουσείο Getty ΗΠΑ αλλά  και την Πέργαμο (όπως αποδεικνύεται από τα επιγραφικά δεδομένα.

Κράνος με την επιγραφή «βασιλέως Μονουνίου» βρέθηκε στην λίμνη της Οχρίδας

 Στη λίμνη της Οχρίδας κράνος βρέθηκε με την επιγραφή «βασιλέως Μονουνίου» γραμένη στα ελληνικά  , προφανώς ανήκει σε έναν από τους στρατιώτες του (ανάλογα με τον τύπο του αξιωματικού το κράνος)του  βασιλιά των   Ιλλυριών  Μονουνίου περί το  300 - 280 π.Χ.) 
Το θραύσμα της ασπίδας από την Δωδώνη Μέρος της μακεδονικής μπρούτζινης ασπίδας, λάφυρα της νίκης του Πύρρου από τον Αντίγονο το 274 π.Χ., που βρέθηκε στο Βουλευτήριο της Δωδώνης. (Ιωάννινα Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. # 1951)

Πιο ενδιαφέρουσα άποψη  βρίσκεται στον S. Dakarisom.  Η ασπίδα από το βουλευτήριο της   Δωδώνης η οποία σίγουρα μπορεί να συνδέεται με ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός - Είναι το τρόπαιο αφιέρωμα η μακεδονική ασπίδα προς  τον περίφημο ναό του Διός , που αφιέρωσε ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος, μετά την νίκη του επί  του Αντίγονου  Γονατά το 274 ή 273 π.Χ.,  Σε ένα δοκίμιο ο Παυσανίας (I.13.3) έχει  διατηρήσει  το κείμενο στην κτητορική επιγραφή για  το θέμα αυτό:

…  ἐς [τε] τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερὸν τῆς Ἰτωνίας Φερῶν μεταξὺ καὶ Λαρίσης καὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς·
τοὺς θυρεοὺς ὁ Μολοσσὸς Ἰτωνίδι δῶρον Ἀθάνᾳ
-  Πύῤῥος ἀπὸ θρασέων ἐκρέμασεν Γαλατᾶν,πάντα τὸν Ἀντιγόνου καθελὼν στρατόν. οὐ μέγα θαῦμα·
αἰχματαὶ καὶ νῦν καὶ πάρος Αἰακίδαι.τούτους μὲν δὴ ἐνταῦθα, τῷ δὲ ἐν Δωδώνῃ Διὶ Μακεδόνων ἀνέθηκεν αὐτῶν τὰς ἀσπίδας. ἐπιγέγραπται δὲ καὶ ταύταις·αἵδε ποτ᾽ Ἀσίδα γαῖαν ἐπόρθησαν πολύχρυσον,αἵδε καὶ Ἕλλασι<ν> δουλοσύναν ἔπορον.νῦν δὲ Διὸς ναῶ ποτὶ κίονας ὀρφανὰ κεῖται
τᾶς μεγαλαυχήτω σκῦλα Μακεδονίας.

Πιο περίπλοκη είναι η αναζήτηση για το ιστορικό πλαίσιο με τις ασπίδες  με το όνομα «βασιλέως Δημήτριου »  του Δίου και αυτή που βρέθηκε στη βόρεια επαρχία της Μακεδονίας. Στην σημερινή περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας  Για την ασπίδα του Δίου ο Έλληνας αρχαιολόγος Δ. Παντερμαλής πρότεινε ότι η ασπίδα του Δίου , θραύσματα της οποίας βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του Ναού του Ολυμπίου Διός, όπου υπήρξαν  δώρα πολλών Μακεδονων βασιλέων (Polyb. IV.62.2-3), ήταν αφιερωμένη στον Δημήτριο Πολιορκητή I  . Ασπίδα αυτή  θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια αφιέρωση, αλλά δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ως προσωπική ασπίδα του βασιλιά, μιας και η  επιγραφή αναφέρεται μόνο στην παραγωγή στο βασιλικό εργαστήριο. Επίσης, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι η ασπίδα παραπέμπει στην εποχή του Δημήτριου Πολιορκητή, αντί του Δημητρίου II (βλέπε: SEG XLIX 702).
  


Θραύσμα ασπίδας από το Δίον
Ανασυγκρότηση της ασπίδας από το  Δίον

Όσον αφορά τα τρία θραύσματα από παλιές ασπίδες Στην Πελαγονική βόρεια επαρχία της σημερινής Πρώην Γιουγκοσλαβίας είναι πολύ δελεαστικό να τα συνδέσουν με την ανεπιτυχή πόλεμο εναντίον Δαρδάνου που  διεξήχθη  στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας στα τέλη της δεκαετίας του 230. π.Χ. και  που έκανε ο βασιλιάς Δημήτριος ΙΙ (239-229. π.Χ.), γιος του Αντίγονου Γονατά ,αλλά μάλλον παραμένει απλά δελεαστικό.


Από άλλο σημείο στην περιοχή της σημερινής πρώην Γιουγκοσλαβίας

Από την άλλη πλευρά, νομίσματα και αγγεία έχουν βρεθεί στην περιοχή αυτή χρονολογούνται πριν το χρόνο αυτό , επιτρέποντας στους ερευνητές να περιλαμβάνουν (θεωρητικά ) τις ασπίδες επί της βασιλείας του Δημήτριου Α Πολιορκητή . Ωστόσο, απολύτως τίποτα δεν είναι γνωστό σχετικά με τη δραστηριότητα του βασιλιά στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας της Πελαγονίας. Ωστόσο, οι Μακεδόνες ηγέτες έχουν πάντα έπρεπε να ασχοληθούν με την ασφάλεια στις βόρειες και βορειο-δυτικά σύνορα του κράτους, όπου πάντα υπήρχε το πρόβλημα των βαρβαρικών επιδρομών. Από την περιοχή της Πελαγονίας , κατακτημένης περιοχής και επαρχίας πια των Ελλήνων μακεδόνων του Φιλίππου  και περιοχή της σημερινής πρώην Γιουγκοσλαβίας

Σε αντίθεση με την δημοφιλή πεποίθηση  ότι οι ασπίδες με "Μακεδονικά " στολίδια θα μπορούσε να είναι όχι μόνο για το ελίτ σώμα των στρατιωτών (στη Μακεδονία -υπασπιστές  υπό τον Αλέξανδρο και πελταστές στον αντιγονιδικό στρατό ), αλλά και φαλαγγιτών . Αυτό φαίνεται από την εικόνα σχετικά με την τοιχογραφία του Αγίου Αθανασίου  και τον διάκοσμο σε εγχάρακτη ταινία της Περγάμου .


 Ένας πολεμιστής με μία λευκή ασπίδα, διακοσμημένη "Μακεδονικά" στην ζωγραφική σε μια τοιχογραφία από τον μακεδονικό τάφο του Αγίου Αθανασίου του τέλους του 4ου αι. π.Χ. είναι πιο πιθανό να είναι φαλαγγίτης (αργότερα στη φάλαγγα Αντιγονιδών, υπήρχε  το σώμα των λευκάσπιδων όπως και στον Ευριπίδη ονομάζονται οι Αργείοι πολεμιστές )

Το σχέδιο εγχάρακτης ή επίκρουστης  ταινίας  από την Πέργαμο απεικονίζει  μάχες φαλαγγιτών

 Σε μια εγχάρακτη ταινία επικάλυψη της Περγάμου δείχνει μάχες και οι ασπίδες που φέρουν οι πολεμιστές  είναι "μακεδονική τύπου" και το πιθανότερο είναι ότι οι σκηνές συνδέονται με την μάχη της Μαγνησίας (190 π.Χ.), στην οποία οι Ρωμαίοι και οι σύμμαχοί τους νίκησαν το Σελευκίδη βασιλιά  Αντιόχο ΙΙΙ, ή με τη μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.), η οποία έγινε μοιραία για τη μακεδονική δυναστεία των Αντιγονιδών 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 . Asclep. Tact. V.1: ... τως δε της φάλαγγος ασπίδων αρίστη η Μακεδονική, χαλκή, οκταπάλαιστος, ου λίαν κοίλη. Paleste - a measure of length, varied in different Greek states at different times of about 75 to 88 mm ( Chantraine H. Palaiste / / Der Kleine Pauly. Bd. four. München, 1979. Sp. 417). According to estimates of length N. HammondPalestine in Macedonia amounted to approx. 80 mm ( NGL Hammond A Macedonian Macedonian Shield and Measures / / The Annual of British School at Athens. 1996. № 91. P. 366).
2 . Peltz U. Der Schild makedonische aus der Antikesammlung Berlin Pergamon / / Jahrbuch der Berliner Museen. 2001. Bd. 43. S. 331-343.
3 . Polyaen. IV.2.10 (the time of Philip II); Plut. Aem. 19.2, 20.10 (time Perseus); IG II. 2 1473. I v. 9-10; 1487a Col. B.1 v. 96-97; 1490b v. 28-29 (dedication to the end of IV. BC in Athens). Only in the so-called "Amphipolis statute" (the time of Philip V) shield falangita designated term ασπίς (ISE II.114 BI v. 4), although "Lindskoy chronicle" in the list clearly sets Panoplia falangitov (shields, helmets and sarissy) dedicated the temple in Athens Linda Rhodes Philip V, featured "ten Pelt" ( Blinkenberg Chr. Lindos. T. II. Fouilles de l'Acropole 1902-1914. Copenhague, 1941. P. 179 [№ 2. C v. 127]).
4 . Ср.: Juhel P., N. Sekunda The Agema and the "Other Peltasts" in the late Antigonid Army, and in the Drama / Cassandreia Conscription diagramma / / Zeitschrift für und Papyrologie Epigraphik. 2009. Bd. 170. P. 106.
5 . Sekunda NV The Macedonian Army / / A Companion to Ancient Macedonia. Oxf., 2010. P. 462-463.
6 . JK Anderson Shield of Eight Palms' Width / / California Studies in Classical Antiquity. 1976. Vol. 9. P. 1-6.
7 . Tsimbidou-Avloniti M. The Macedonian Tomb at Aghios Athanasios, Thessaloniki / / Alexander the Great: Treasures from an Epic Era of Hellenism / Ed. by D. Pandermalis.NY, 2004. P. 149-151; eadem. La Tombe d'macédonienne Hagios Atnanasios pres de Thessalonique / / Rois, CITES, necropoles. Institutions, Rites et monuments en Macédoine / Éd. par AM Guimier-Sorbets, MB Hatzopoulos, Y. Morizot. Athènes, 2006. P. 321-331 + Pl. 63-65. The full publication of the tomb: eadem. Μακεδονικοί τάφοι στον Φοίνικα και στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Αθήνα, 2005 ( non Vidi ).
8 . Liampi K. makedonische Der Schild. Bonn, 1998.
9 . Contributions fragments shields: Dodona - Liampi K. Op. cit. S. 52-53 + Taf. 1.2; Vegora - Liampi K. Op. cit. S. 53-55 + Taf. 1.3; Diy - Παντερμαλής delta. Βασιλέ [ως Δημητρ] ίου / / Μύρτος Μνήνη Ιουλίας Βοκοτοπούλου Θεσσαλονίκη, 2000. Σ. XVIII-XXII (see: Hatzopoulos MB Bulletin épigraphique / / Revue des Études grecques. 2000. T. 113. P. 523 [№ 454]); Staro Bonci - Juhel P., D. Temelkoski Fragments de "boucliers macédoniens" au nom du roi Démétrios trouvés à Staro Bonče (République de Macédoine). Rapport préliminaire et présentation épigraphique / / Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2007. Bd. 162. P. 165-180.
10 . Robinson DM A Preliminary Report on the Excavations at Olynthus / / American Journal of Archaeology. 1929. Vol. 33.1. P. 76; idem. New Inscriptions from Olynthus and Environs / / Transactions of the American Philological Association. 1931. Vol. 62. P. 55 + Pl. II.2; idem. Inscriptions from Olynthus, 1934 / / Transactions of the American Philological Association. 1934. Vol. 65. P. 137; idem. Excavations at Olynthus. Pt. 10.Baltimore, 1941. P. 382-384 + Pl. CXX; Treasures of Ancient Macedonia / Ed. by K. Ninou. Thessaloniki, sa (1979). P. 85 (№ 359) + Pl. 50 (№ 359).
11 . Borza EN In the Shadow of Olympus: the Emergence of Macedon. Princeton (NJ), 1990. P. 299.
12 . Robinson DM New Inscriptions. P. 55.
13 . Anochin V., R. Rolle Griechische Schleuderbleie bei den Mauern von Olbia / / Archäologische Kontaktzonen Studien in der Welt antiken / Hrsg. von R. Rolle, K. Schmidt. Göttingen, 1998. S. 840-848; Taf. 63. Some literature about the campaign Zopiriona: Vinogradov YG Political history Olbian policy VII-I centuries. BC Moscow, 1989.Pp. 150-176; Ju.G. Vinogradov, SD Kryžickij Olbia: Eine Stadt im altgriechische nordwestlichen Schwarzmeerraum. Leiden, 1995. S. 135-136; Vinogradov YA Happy Town in the war. Military history Pontic Olbia (VI c. BC - IV century AD.). St. Petersburg. 2006.Pp. 105-108. Parsing problems dating siege of Olbia Zopirionom: Vinogradov, YG, PO Karyshkovskiy Callinicus son Evksena. II / / Journal of Ancient History. 1983. Number 1.Pp. 22-25.
14 . Yaylenko VP Olbia and the Bosporus in the Hellenistic era / / Hellenism: the economy, politics, culture. M., 1990. Pp. 249-260; aka. Essays ethnic and political history of Scythia in V-III centuries. BC / / The Ancient World and the Barbarians in the south of Russia and Ukraine. Olbia. Scythia. Bosporus. Moscow - Kiev - Zaporozhye, 2007. Pp. 82-97, 108-111. The answer to the hypothesis VP Yaylenko become somewhat critical reviews, and the last of them: Gavriliouk NA response to the publication of VP Yaylenko "Sketches of ethnic and political history of Scythia in the V-III centuries. BC "/ / The Ancient World and the Barbarians in the south of Russia and Ukraine. Olbia. Scythia.Bosporus. Moscow - Kiev - Zaporozhye, 2007. Pp. 119-123. In response, VP Yaylenko mentioned finding projectile sling with the name "King Alexander", but remained unconvinced, suggesting that Olbia was the army base Zopiriona: Yaylenko VP Replica about the "Response" to the criticism of "Sketches of ethnic and political history of Scythia to V -III centuries. BC "/ / Antiquities Bosporus. MY. 12.II. Moscow, 2008. C. 604-609 (especially - S. 605-606. Approx. 2).
15 . Sekunda N. The Army of Alexander the Great. L., 1984. P. 28.
16 . Known coins minted in the name of "Macedonians", but they refer only to the reign of the last Antigonid - Philip V (221-179 gg. BC) and Perseus (179-168 gg. BC): O Mørkholm . Early Hellenistic Coinage. Cambr., 1991. P. 164-165; Touratsoglou Y. The Coin Circulation in Ancient Macedonia (ca. 200 BC - 268-286 AD). The Hoard Evidence.Athens, 1993. P. 35; Pl. V-VII.
17 . Most detail, the concept developed in the monograph Greek antikoveda M. Hadzopulosa "Macedonian state institutions under the kings": MB HatzopoulosMacedonian Institutions Under the Kings. Vol. 1. A Historical and Epigraphic Study.Athens, 1996 (RM Errington criticisms: RM Errington Recent Research on Ancient Macedonia / / Analele Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi. fasc. 19. Istorie. T. 1. Galaţi, 2002. P. 9-23) .
18 . See, eg, N. Kuzmin FW Uolbank problems and state of Macedonia in the Hellenistic / / Politics, ideology, historiography in the Hellenistic Roman world. Kazan, 2009. Pp. 21-29 (here and contains the primary literature associated with the study drevnemakedonskoy statehood).
19 . Ср.: NGL Hammond Op. cit. P. 366-367; Hatzopoulos MB L'Organisation de l'Armée macédonienne sous les Antigonides: problèmes anciens et Nouveaux Documents.Athènes, 2001. P. 41-42; W. Heckel Macedonian Warrior. Alexander's Elite Infantryman.Oxf., 2006. P. 15; Juhel P., D. Temelkoski Op. cit. P. 170-171.
20 . Ponger CS Katalog und der griechischen römischen Skulptur, der Steinernen Gegenstände und der im Stuckplastik Allard Pierson Museum zu Amsterdam. Amsterdam, 1942. S. 87 + Taf. XL (№ 180); Liampi K. Op. cit. S. 59-60 + Taf. 5.1.
21 . Liampi K. Op. cit. S. 54 + Taf. 22.1.
22 . Manganaro G. Kyme e il dinasta Philetairos / / Chiron. 2000. Bd. 30. P. 405.
23 . Wiegand Th. Ein Helm des Königs von Monunios Illyrien / / Berichte aus den Amtliche Königlichen Kunstsammlungen. Jg. 33. Number 1. 1911. Sp. 20-21 (= IG. X. 2.2. 352).
24 . Liampi K. Op. cit. S. 53-55.
25 . Ср.: Garoufalias P. Pyrrhus, King of Epirus. L., 1979. P. 435-436. Not. 11; Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer Tl. 1.Zeugnisse und Kommentare / Hrsg. von K. Bringmann, H. von Steuben. B., 1995. S. 174-175; Liampi K. Op. cit. S. 52-53; Kazarian SS King Pyrrhus of Epirus History. St. Petersburg. 2009. S. 379. Approx. 271.
26 . Παντερμαλής delta. Op. cit. Σ. XX-XXII; ср.: Alexander the Great: Treasures from an Epic Era of Hellenism / Ed. by D. Pandermalis. NY, 2004. P. 55.
27 . Liv. XXXI.28.2; Iust. XXVIII.3.14; Trog. Prol. XXVIII; Ehrhardt CTHR Studies in the Reigns of Demetrius II and Antigonus Doson. Diss. SUNY Vol. 1. Buffalo, NY, 1975.P. 224-226; NGL Hammond, FW Walbank A History of Macedonia. Vol. 3. 336-167 BC Oxf., 1988. P. 335.
28 . Dr. Pierre JUHEL who sent their publication Macedonian shields of Staro Bonci, and consult me on some issues. Naturally, the entire responsibility for the content lies only on the author of this article.
29 . Abbreviations publications epigraphic sources: IG - Inscriptiones Graecae. Berlin, 1873 -; ISE - Iscrizioni storiche ellenistiche / Testo critico, traduzione e commento a cura di L. Moretti, F. Canali De Rossi. Vol. 1-3. Firenze - Roma, 1967-2006; SEG - Supplementum epigraphicum Graecum. Leiden - Amsterdam, 1923 -.
30 . For example: Nefedkin AK On the Origin of the Greek Cavalry Shields in the Hellenistic period / / Klio. 2009. Vol. 91.2. P. 362.
31 . See Note. 6.
32 . Liampi K. Op. cit. S. 81-82. Taf. 15.3.
33 . Levkaspidy repeatedly attested by ancient authors along with halkaspidami ("mednoschitymi ") in the armies Antigonid, is included in the phalanx, and not bodypeltasts , as some tend to think antikovedy (eg: Hammond NGL The Macedonian State. Oxf., 1989. P. 327). Apparently, in large battles levkaspidy and halkaspidy formed two wing phalanx (cf.: Lumpkin H. The Weapons and Armour of the Macedonian Phalanx / / Journal of the Arms & Armour Society. 1975. Vol. 8.3. P. 201; Head D. Armies of the Macedonian and Punic Wars. Goring-by-Sea, 1982. P. 18; S. Le Bohec Dôsôn Antigone, roi de Macédoine. Nancy, 1993. P. 292-293; Hatzopoulos MB L'Organisation de L 'Armée macédonienne. P. 74-75; Sekunda NV The Macedonian Army. P. 463-464).
34 . Pergamon contingent participated on the side of the Romans in the Third Macedonian War (Liv. XLII. 55. 7-8; XLII. 56. 5), including at the Battle of Pydna (SEG XXV. 118 = ISE I. 35 v. 13 -16), cf.: Hansen EV The Attalids of Pergamon. Ithaca - New York - London, 1971. P. 112-119; J. Hopp Untersuchungen zur Geschichte der letzten Attaliden. München, 1977. S. 30, 57-58; Klimov OJ Pergamon kingdom. St. Petersburg., 2010. Pp. 103-104.
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Γ Ν ΚΟΥΖΜΙΝ  - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ," 3 ΕΩΣ 5 ΟΚΤ, 2008- WARRIOR. Military History magazine ΑΡΙΘΜΟΣ 13, 2010
HTTP://WWW.ALEXANDEROFMACEDON.INFO/
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only