Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Ανασκαφικά ευρήματα θυσιών στον ελληνικό Σελινούντα της Σικελίας


Ο καθηγητής Clemente Marconi του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης παρουσίασε την Πέμπτη τα αποτελέσματα και τις ανακαλύψεις της 13ης διεθνούς αρχαιολογικής ανασκαφής στην ελληνική ακρόπολη του Σελινούντα  που πραγματοποιήθηκε από τη NYU και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου σε συνεργασία με το  Αρχαιολογικό Πάρκο στη δυτική Σικελία.Ο Σελινούντας ήταν αρχαία ελληνική αποικία στη Σικελία. Βρισκόταν στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού και αποτελούσε τη δυτικότερη ελληνική αποικία στο νησί.

  • Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα ευρήματα μιας αναθηματικής απόθεσης τέλεια συντηρημένων  κέρατων κόκκινων ελαφιών (Cervus Elaphus) και δύο μεγάλων κέρατων ενηλίκων ταύρων  (Bos Taurus).  Είναι τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα θυσίας ταύρων στον ελληνικό Σελινούντα  .

Ο Marconi οργάνωσε και οδήγησε την εκσκαφή, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 50 μαθητές και εμπειρογνώμονες από οκτώ χώρες. Το σεμινάριο και μια ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο  οργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου "Θέσεις εργασίας της γνώσης" που χρηματοδοτήθηκε από τον νέο διευθυντή του «Αρχαιολογικού Πάρκου Σελινούντα », αρχιτέκτονα Bernardo Agrò.
Άποψη των ανασκαφών στο Ιερό του Σελινούντα

Ο Agrò  διοργάνωσε παρόμοια σεμινάρια και περιηγήσεις σε μεσαιωνικά και σύγχρονα μνημεία σε άλλες περιοχές της Σικελίας.

Κέρατα από την θυσία  ενός μεγάλου ενήλικα  ταύρου 

Η φετινή εκσκαφή στην αρχαία ελληνική πόλη του Σελινούντα  επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση δύο τάφρων που ανοίχτηκαν πέρυσι κατά μήκος της νότιας πλευράς του Ναού R και μεταξύ της δυτικής πλευράς του Ναού (R) Ρ και της νότιας πλευράς του Ναού Γ (C).

Δύο οπές πυλώνα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανύψωση των μπλοκ κατά την κατασκευή του Ναού Ρ  (R) και ένα τέλεια συντηρημένο κοίλο θυσιαστήριο
Ο Σελινούντας ήταν αποικία της επίσης σικελικής πόλης Μέγαρα Υβλαία[1]. Η πόλη ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. Η ημερομηνία ίδρυσής της δεν μπορεί να προσδιοριστεί σήμερα με ακρίβεια. Με βάση αναφορά του Θουκυδίδη φαίνεται πως η πόλη ιδρύθηκε το 622 π.Χ. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τοποθετεί την ίδρυση της πόλης το 650 π.Χ. ενώ ο ιστορικός Ιερώνυμος ακόμα νωρίτερα το 654 π.Χ. Η πόλη, αν και συνόρευε με τις καρχηδονιακές αποικίες, διατηρούσε καλή σχέση με την Καρχηδόνα.

6ος και 5ος αιώνας π.Χ.
Από τις πληροφορίες που έχουμε για την επικράτεια της πόλης, φαίνεται πως, κατά τη διάρκεια του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., γνώριζε ακμή και ευημερία. Ο Θουκυδίδης αναφέρει πως, πριν την αποστολή των Αθηναίων στη Σικελία, ο Σελινούντας ήταν ευημερούσα και ισχυρή πόλη που διέθετε συσσωρευμένο πλούτο στους ναούς της. Ο Διόδωρος αναφέρει πως λίγο πριν την τελική επιδρομή των Καρχηδονίων η πόλη διένυε μακρά περίοδο ηρεμίας και ο πληθυσμός της είχε αυξηθεί σημαντικά.


Ανακαλύφθηκε μια βιομηχανία της Μεσολιθικής περιόδου στην ακρόπολη του ελληνικού Σελινούντα στην Σικελία .

Η ανασκαφή που διεξάγεται φέτος υποδηλώνει από την αρχή ότι η ανθρώπινη παρουσία στην ακρόπολη της ελληνικής πόλεως του Σελινούντα είναι αρκετές χιλιετίες μεγαλύτερη από ό, τι είχε προηγουμένως θεωρηθεί. Στην πραγματικότητα, κάτω από το πρώτο επίπεδο του ελληνικού οικισμού, κάτω από μια φυσική κατάθεση πάνω από ένα μέτρο βαθιά, ανακαλύφθηκαν κεραμικά θραύσματα της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, καθώς και αποδείξεις μιας βιομηχανίας(βιοτεχνίας) της  Μεσολιθικής περιόδου  (περίπου 8000-6500 π.Χ.).


Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε  από τον αρχαιολόγο Clemente Marconi ο οποίος μαζί με τη Rosalia Pumo οδηγούν τις ομάδες αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και του Κρατικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου, οι οποίες διεξάγουν σημαντικές ανασκαφές στο Αρχαιολογικό Πάρκο Σελινούντα


Τα υπόλοιπα ζώων και θραυσμάτων άνθρακα που βρέθηκαν επίσης σε συνδυασμό με το πρώτο επίπεδο της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, το οποίο θα αναλυθεί με την μέθοδο των ραδιοανθράκων.

"Οι ανασκαφές επιβεβαιώνουν ότι το στρώμα στο οποίο βρέθηκαν τα δόρατα που είχαν κολλήσει στο έδαφος στο τέλος της τελευταίας μας ανασκαφής  αντιστοιχεί στο παλαιότερο επίπεδο ύπαρξης των Ελλήνων  στην περιοχή ." Η ανακάλυψη πολυάριθμων ζωικών οστών και ξυλάνθρακα "συνέχισε ο Μαρκόνι" θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ακριβή απόδοση αυτού του στρώματος χάρη στις αναλύσεις ραδιοανθράκων που θα αναλάβουμε τις επόμενες εβδομάδες ».


"Επί του παρόντος, το στρώμα είναι χρονολογημένο, με βάση την αγγειοπλαστική και τη θέση της στη στρωματογραφική ακολουθία, στη φάση ίδρυσης του ελληνικού οικισμού. Κάτω από αυτό το πρώτο επίπεδο ύπαρξης των  Ελλήνων η γη είναι καθαρή, χωρίς ίχνος ιθαγενών από την εποχή του Πρώιμου Σιδήρου

Τα αποτελέσματα του φετινού έτους, όπως και εκείνα των ανασκαφών των τελευταίων δέκα ετών στο νότιο τμήμα του μεγάλου αστικού ιερού, υποδηλώνουν ότι όταν ιδρύθηκε ο Σελινούντας, ο χώρος ήταν ακατοίκητος για πολλούς αιώνες ».Ο Σελινούντας ήταν αποικία της επίσης σικελικής πόλης Μέγαρα Υβλαία. Η πόλη ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. Η ημερομηνία ίδρυσής της δεν μπορεί να προσδιοριστεί σήμερα με ακρίβεια. Με βάση αναφορά του Θουκυδίδη φαίνεται πως η πόλη ιδρύθηκε το 622 π.Χ. Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Ελληνικής πόλεως 

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τοποθετεί την ίδρυση της πόλης το 650 π.Χ. ενώ ο ιστορικός Ιερώνυμος ακόμα νωρίτερα το 654 π.Χ. Η πόλη, αν και συνόρευε με τις καρχηδονιακές αποικίες, διατηρούσε καλή σχέση με την Καρχηδόνα.

Η Ακρόπολη της Ελληνικής  πόλεως του Σελινούντα 

Από τις πληροφορίες που έχουμε για την επικράτεια της πόλης, φαίνεται πως, κατά τη διάρκεια του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ., γνώριζε ακμή και ευημερία. Ο Θουκυδίδης αναφέρει πως, πριν την αποστολή των Αθηναίων στη Σικελία, ο Σελινούντας ήταν ευημερούσα και ισχυρή πόλη που διέθετε συσσωρευμένο πλούτο στους ναούς της. Ο Διόδωρος αναφέρει πως λίγο πριν την τελική επιδρομή των Καρχηδονίων η πόλη διένυε μακρά περίοδο ηρεμίας και ο πληθυσμός της είχε αυξηθεί σημαντικά.

Το επίκεντρο των ερευνών των αρχαιολόγων θα αφορά την περίοδο πριν από την ίδρυση του Σελινούντα  από τους Μεγαρείς το 650 π.Χ., προκειμένου να ανασυσταθεί η ιστορία του εδάφους στο σύνολό του.
Σε αυτό το πλαίσιο αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια του Ναού Γ. "Είναι ένα συναρπαστικό εύρημα", δήλωσε ο αρχαιολόγος Clemente Marconi, "και βλέπω ότι τα θεμέλια είναι λίγο κάτω από το έδαφος Αυτό θα μας επιτρέψει να βρούμε με βεβαιότητα την έναρξη της κατασκευής του ναού που είναι αφιερωμένη στον Απόλλωνα και ποιες αρχαίες πηγές χρονολογείται από το 540 π.Χ., ενώ η ολοκλήρωση της δομής λέγεται ότι έγινε το 510 π.Χ."Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τον ναό R, βρέθηκαν δύο ακόμη κεφαλές σιδήρου από δόρυ στο πάτωμα της πλατφόρμας του ναού Γ.
Η εκστρατεία ανασκαφής θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες και θα επικεντρωθεί στην ακρόπολη της ελληνικής πόλης.

*Ως Μεσολιθική περίοδος ορίζεται εκείνη η μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην Παλαιολιθική και τη Νεολιθική. Οι άνθρωποι της Μεσολιθικής είναι οργανωμένες ομάδες κυνηγών τροφοσυλλεκτών, οι οποίες εμφανίστηκαν περίπου το 10.000 π.Χ., όταν το κλίμα έγινε θερμότερο κατά την εκπνοή της τελευταίας Παγετώδους. Στη δυτική Ευρώπη οι Μεσολιθικές κυνηγετικές κοινωνίες συνυπήρξαν χρονικά με τις καλλιεργητικές Νεολιθικές κοινωνίες της Ασίας.


Διαπιστώθηκε το μεγαλύτερο εργαστήρι αγγειοπλαστικής της ελληνικής αρχαιότητας
Στον Σελινούντα διαπιστώθηκε το μεγαλύτερο εργαστήρι αγγειοπλαστικής της ελληνικής αρχαιότητας 


Πρώτη ανασκαφή


Δεύτερη ανασκαφή- Κατά την ανασκαφή στον Σελινούντα, ένα κλίβανος που αποκαλύφθηκε πρίν καιρό , εμφανίζει μία καλά διατηρημένη πλατφόρμα για ψήσιμο κεραμικών Τελικά με την ολοκλήρωση της ανασύστασής του διαπιστώθηκε ότι είναι ο μεγαλύτερος που έχει βρεθεί στον ελληνικό κόσμο .
  

Άποψη της ελληνικής πόλεως του Σελινούντα

Γερμανοί αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει πριν καιρό το μεγαλύτερο βιομηχανικό Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής του ελληνικού κόσμου, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη Σικελία.
Εκτείνεται για περισσότερο
από 980 μέτρα και η περιοχή κατασκευών περιέχει  περίπου 80 κλιβάνους για την παραγωγή των κεραμικών.
Ο μεγαλύτερος είναι 5 πόδια σε διάμετρο, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο κλίβανο που βρεθεί ποτέ σε μια ελληνική πόλη, αναφέρει ο  Martin Bentz, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.
Άποψη της πόλεως του Σελινούντα

Η διαπίστωση αυτή έγινε στην περιφέρεια του Σελινούντα, στη νοτιοδυτική ακτή της Σικελίας. Η πόλη αποικία των Μεγαρέων είναι στα  δυτικά των ελληνικών αποικιών, γνωστή για τους  μεγάλους ναούς της. Ο  Σελινούντας απολάμβανε αιώνες ευημερίας προτού μεταβληθεί  σε ερείπια από τους  Καρχηδονίους κατά τη διάρκεια του πρώτου Καρχηδονιακού πολέμου.
Ο Σελινούντας ήταν αποικία της επίσης σικελικής πόλης Μέγαρα Υβλαία . Η πόλη ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. Η ημερομηνία ίδρυσής της δεν μπορεί να προσδιοριστεί σήμερα με ακρίβεια. Με βάση αναφορά του Θουκυδίδη φαίνεται πως η πόλη ιδρύθηκε το 622 π.Χ. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τοποθετεί την ίδρυση της πόλης το 650 π.Χ. ενώ ο ιστορικός Ιερώνυμος ακόμα νωρίτερα το 654 π.Χ. Η πόλη, αν και συνόρευε με τις καρχηδονιακές αποικίες, διατηρούσε καλή σχέση με την Καρχηδόνα.


Βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Ύψα ,που σήμερα ονομάζουν Cottone, πλέον φραγμένος επάνω, η βιομηχανική ζώνη που λειτουργεί εντός των τειχών της πόλης.
Έτσι  διαχωρίζεται από την υπόλοιπη πόλη με μια μη κατοικημένη περιοχή, ώστε να προστατεύσει τους κατοίκους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μυρωδιά και το θόρυβο,» είπε ο αρχαιολόγος Bentz.
Η ομάδα του Bentz έκανε μεγάλες τομές για να φτάσετε στο τέλος στο εργαστήριο  και παρατήρησε ότι είναι μία μεγάλη ομοιογενή κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερις αναβαθμίδες στις πλαγιές του λόφου της πόλης.
Η βιομηχανική αυτή ζώνη  χαρακτηρίστηκε από μια κεντρική αυλή για την ξήρανση των προϊόντων πριν από την θέρμανση , δύο μεγάλους χώρους εργασίας για την καύση  και, στο τέλος προς την πόλη, ένα κατάστημα για να πωλούν τα προϊόντα.
«Η όλη κατασκευή είναι πάνω από 3.900 τετραγωνικά πόδια, με μεγάλη διαφορά, το μεγαλύτερο εργαστήριο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στον ελληνικό κόσμο," δήλωσε ο Bentz. 


Αγγεία από τον Σελινούντα που πιθανά έχουν φτιαχτεί στο εργαστήριο αυτό

Το τέταρτο και το εργαστήριο ιδρύθηκε γύρω στο 550 π.Χ. Εκείνη την εποχή, η παραγωγή επικεντρώθηκε στα μικρά καλλιτεχνικά αγαλματίδια από τερακότα.
Γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., η νέα τεράστια δομή επεκτάθηκε και  αρχίζει μια μαζική παραγωγή των πλακιδίων και των αγγείων αλλά και  κάθε είδους κεραμιδιών .


Αγγεία από τον Σελινούντα που πιθανά έχουν φτιαχτεί στο εργαστήριο αυτό

Το εργαστήριο καταστράφηκε όταν οι Καρχηδόνιοι  κατέκτησαν Σελινούντα, , το 409 π.Χ.
"Έχουμε ένα παχύ στρώμα στάχτης που καλύπτει τις δομές και μπορεί καλά να χρονολογηθεί  καλά από νομίσματα," δήλωσε ο Bentz.Η ανασκαφή Ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2016.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΕΛΩΣ

πηγη  ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ


Σας προσκαλώ να εγγραφείτε στο νέο κανάλι μου στο you tube. https://www.youtube.com/channel/UClTha-_dzVhSPMB831VKRFA
Να το στηρίξετε και να έχετε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
Όπως επίσης μπορείτε να μου στέλνετε στο mail μου dsgroupmedia@gmail.com   τα  video σας να τα ανεβάζουμε άμεσα
Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only