Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

άρχοντες ΕπώνυμοιΟι Επώνυμοι Άρχοντες των Αθηνών 

Ο επώνυμος άρχων ήταν πολιτικό αξίωμα στην αρχαία Αθήνα. Ήταν ένας από τους δέκα άρχοντες, και συγκεκριμένα ο πρώτος. Η διαδοχή των επώνυμων αρχόντων ,όπου αρχίζει το 681 π.Χ. , έχει σημαντική ιστορική σημασία, αφού από το όνομά του ονομαζόταν το έτος, άλλαζε κάθε έτος εξάλλου , ενώ ετίθετο πρώτο στην αρχή των νόμων, των συνθηκών και των δημόσιων επιγραφών. 
Στη Σπάρτη ανάλογη χρήση είχε ο πρώτος των πέντε εφόρων. Πριν τον θεσμό των αρχόντων που εκλέγονταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, οι άρχοντες ήταν ισόβιοι και κληρονομικοί και ακόμη πιο πριν την εξουσία είχαν οι Βασιλείς της Αρχαίας Αθήνας.

Ο κατάλογος των αρχόντων της Αθήνας έχει απασχολήσει
αρκετούς συγγραφείς από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Για το σχηματισμό του έχουν χρησιμοποιηθεί σημαντικός αριθμός πηγών, παλαιότερη από τις οποίες είναι το Πάριο χρονικό, το οποίο χρονολογείται στο 264 π.Χ.,[1] ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς μετά το 30 π.Χ.,[2] αλλά και πληθώρα άλλων πηγών. Στις μέχρι τώρα βιβλιογραφικές πηγές, θεωρούνται σημαντικές ο πίνακας του Γκίντσελ (Ginzel) (1911)[3] και αυτός του Καντού (Cadoux),[4] πίνακες που περιέχουν αναλυτική τεκμηρίωση και στους οποίους βασίζονται μετέπειτα εκδόσεις, στις οποίες έχουν συχνά περιληφθεί διορθώσεις από νέα δεδομένα που έχουν γίνει διαθέσιμα στους ερευνητές.[5]

Ανά τους αιώνες διετέλεσαν οι εξής επώνυμοι άρχοντες

 (ο κατάλογος δεν είναι πλήρης):681 π.Χ. Τλησίας
671 π.Χ. Λεόστρατος
669 π.Χ. Πεισίστρατος
668 π.Χ. Αυτοσθένης
664 π.Χ. Μιλτιάδης
659 π.Χ. Μιλτιάδης
644 π.Χ. Δροπίδης
639 π.Χ. Δαμασίας
621 π.Χ. Δράκων
615 π.Χ. Ηνιοχίδης
605 π.Χ. Αριστοκλής
604 π.Χ. Κριτίας
599 π.Χ. Μεγακλής
595 π.Χ. Φιλόμβροτος
594 π.Χ. Σόλων
593 π.Χ. Δροπίδης
592 π.Χ. Ευκράτης
590 π.Χ. Σίμων
588 π.Χ. Φίλιππος
585 π.Χ. Δαμασίας Α΄
582 π.Χ. Δαμασίας Β΄
577 π.Χ. Αρχιστρατίδης
570 π.Χ. Αριστομένης
566 π.Χ. Ιπποκλείδης
560 π.Χ. Κομίας
559 π.Χ. Ηγίστρατος
556 π.Χ. Ευθύδημος
548 π.Χ. Ερξικλείδης
533 π.Χ. Θερικλής
527 π.Χ. Κλεισθένης
524 π.Χ. Μιλτιάδης
511 π.Χ. Αρπακτίδης[Pario 1 Πάριο Χρονικό  ]
509 π.Χ. Λυσαγόρας[Pario 2  Πάριο Χρονικό]
508 π.Χ. Ισαγόρας
504 π.Χ. Ακεστορίδης
500 π.Χ. Μύρος
496 π.Χ. Ίππαρχος
495 π.Χ. Φίλιππος
494 π.Χ. Πυθόκριτος[Pario 3 Πάριο Χρονικό  ]
493 π.Χ. Θεμιστοκλής
492 π.Χ. Διόγνητος
491 π.Χ. Υβριλίδης
490 π.Χ. Φαίνιππος[Pario 4  Πάριο Χρονικό ]
489 π.Χ. Αριστείδης[Pario 5]
498 π.Χ. Ανχίσης
485 π.Χ. Φιλοκράτης[Pario 6]
484 π.Χ. Λεόστρατος
483 π.Χ. Νικόδημος
482 π.Χ. Θεμιστοκλής
480 π.Χ. Καλλιάδης[Pario 7]
479 π.Χ. Ξάνθιππος[Pario 8]
478 π.Χ. Τιμοσθένης[Pario 9]
477 π.Χ. Αδείμαντος[Pario 10]
476 π.Χ. Φαίδων
475 π.Χ. Δρομοκλείδης
474 π.Χ. Ακεστορίδης
473 π.Χ. Μήνων
472 π.Χ. Χάρης[Pario 11]
471 π.Χ. Πραξίεργος
470 π.Χ. Δημοτίων
469 π.Χ. Αψηφίων[Pario 12]
468 π.Χ. Θεαγενίδης[Pario 13]
467 π.Χ. Λυσίστρατος
466 π.Χ. Λυσανίας
465 π.Χ. Λυσίθεος
464 π.Χ. Αρχιδημήδης
463 π.Χ. Τληπτόλεμος
462 π.Χ. Κόνων
461 π.Χ. Εύθιππος[Pario 14]
460 π.Χ. Φρασικλείδης
459 π.Χ. Φιλοκλής
458 π.Χ. Βίων
457 π.Χ. Μνησιθεΐδης
456 π.Χ. Καλλίας[Pario 15 Πάριο Χρονικό ]
455 π.Χ. Σωσίστρατος
455 π.Χ. Αρίστων
453 π.Χ. Λυσικράτης
452 π.Χ. Χαιρεφάνης
451 π.Χ. Αντίδοτος
450 π.Χ. Ευθύδημος
449 π.Χ. Πεδιεύς
448 π.Χ. Φιλίσκος
447 π.Χ. Τιμαρχίδης
446 π.Χ. Καλλίμαχος
445 π.Χ. Λυσιμαχίδης
444 π.Χ. Πραξιτέλης
443 π.Χ. Λυσανίας
442 π.Χ. Δίφιλος[Pario 16]
441 π.Χ. Τιμοκλής
440 π.Χ. Μορυχίδης
439 π.Χ. Γλαυκίνος
438 π.Χ. Θεόδωρος
437 π.Χ. Ευθυμήδης
436 π.Χ. Λυσίμαχος
435 π.Χ. Αντιοχίδης
434 π.Χ. Κράτης
433 π.Χ. Αψευδής
432 π.Χ. Πυθόδωρος
431 π.Χ. Ευθύδημος
430 π.Χ. Απολλόδωρος
429 π.Χ. Επαμεινώνδας
428 π.Χ. Διότιμος
427 π.Χ. Ευκλεής
426 π.Χ. Εύθυνος
425 π.Χ. Στρατοκλής
424 π.Χ. Ίσαρχος
423 π.Χ. Αμύνιας
422 π.Χ. Αλκανεύς
421 π.Χ. Αριστίων
420 π.Χ. Αστύφιλος[Pario 17]
419 π.Χ. Αρχίας
418 π.Χ. Αντιφών
417 π.Χ. Εύφημος
416 π.Χ. Αρίμνηστος
415 π.Χ. Χαβρίας
414 π.Χ. Τείσανδρος
413 π.Χ. Κλεόκριτος
412 π.Χ. Καλλίας
411 π.Χ. Θεόπομπος
410 π.Χ. Γλαύκιππος
409 π.Χ. Διοκλής
408 π.Χ. Ευκτήμων [Pario 18]
407 π.Χ. Αντιγένης[Pario 19]
406 π.Χ. Καλλίας[Pario 20]
405 π.Χ. Αλεξίας
404 π.Χ. (αναρχία)
403 π.Χ. Ευκλείδης
402 π.Χ. Μίκων[Pario 21]
401 π.Χ. Ξέναιτος
400 π.Χ. Λάχης[Pario 22]
399 π.Χ. Αριστοκράτης[Pario 23]
398 π.Χ. Ιθυκλής
397 π.Χ. Σουνιάδης
396 π.Χ. Φορμίων
395 π.Χ. Διόφαντος
394 π.Χ. Ευβουλίδης
393 π.Χ. Δημόστρατος
392 π.Χ. Φιλοκλής
391 π.Χ. Νικοτέλης
390 π.Χ. Δημόστρατος
387 π.Χ. Θεόδοτος
386 π.Χ. Μυστιχίδης
385 π.Χ. Δεξίθεος
384 π.Χ. Διοτρέφης
383 π.Χ. Φανόστρατος
382 π.Χ. Εύανδρος
381 π.Χ. Δημόφιλος
380 π.Χ. Πυθέας [Pario 24]
379 π.Χ. Νίκων
378 π.Χ. Ναυσίνικος
377 π.Χ. Καλλίας[Pario 25]
376 π.Χ. Χαρίσανδρος
375 π.Χ. Ιπποδάμας
374 π.Χ. Σωκρατίδης
373 π.Χ. Αστείος[Pario 26]
372 π.Χ. Αλκισθένης
371 π.Χ. Φρασικλείδης[Pario 27]
370 π.Χ. Δυσνίκητος
369 π.Χ. Λυσίστρατος
368 π.Χ. Ναυσιγένης[Pario 28]
367 π.Χ. Πολύζηλος
366 π.Χ. Κηφισόδωρος[Pario 29]
365 π.Χ. Χίων
364 π.Χ. Τιμοκράτης
363 π.Χ. Χαρικλείδης
362 π.Χ. Μόλων
361 π.Χ. Νικόφημος
360 π.Χ. Καλλιμήδης
359 π.Χ. Ευχάριστος
358 π.Χ. Κηφισόδοτος[Dion 1 -Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς-]
357 π.Χ. Αγαθοκλής[Pario 30][Dion 1- Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς ]
356 π.Χ. Ελπίνης[Dion 1]
355 π.Χ. Καλλίστρατος[Pario 31][Dion 1 Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς]
354 π.Χ. Διότιμος[Dion 1 Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς]
353 π.Χ. Εύδημος[Dion 1]
352 π.Χ. Αριστόδημος[Dion 1]
351 π.Χ. Θεσσαλός[Dion 1]
350 π.Χ. Απολλόδωρος[Dion 1]
349 π.Χ. Καλλίμαχος[Dion 1]
348 π.Χ. Θεόφιλος ή Θεόμνητος[Dion 1]
347 π.Χ. Θεμιστοκλής[Dion 1]
346 π.Χ. Αρχίας ή Αρχίδας[Dion 1]
345 π.Χ. Εύβουλος ή Εύδωρος[Dion 1]
344 π.Χ. Λυκίσκος[Dion 1]
343 π.Χ. Πυθόδοτος[Dion 1]/ Πυθόδηλος
342 π.Χ. Σωσιγένης[Dion 1]
341 π.Χ. Νικόμαχος[Dion 1]
340 π.Χ. Θεόφραστος[Dion 1]
339 π.Χ. Λυσιμαχίδης[Dion 1]
338 π.Χ. Χαίροντας ή Χαιρωνίδας[Dion 1]
337 π.Χ. Φρύνιχος[Dion 1]
336 π.Χ. Πυθόδηλος[Pario 32] ή Πυθόδημος[Dion 1]
335 π.Χ. Ευαίνετος[Pario 33][Dion 1]
334 π.Χ. Κτησικλής[Pario 34][Dion 1]
333 π.Χ. Νικοκράτης[Pario 35]
332 π.Χ. Νικήτης[Pario 36][Dion 1]
331 π.Χ. Αριστοφάνης[Dion 1]
330 π.Χ. Αριστόφων[Pario 37][Dion 1]
329 π.Χ. Κησιφών[Dion 1] ή Κηφισόφων
328 π.Χ. Ευθύκριτος [Pario 38][Dion 1]
327 π.Χ. Ηγήμων[Dion 1]
326 π.Χ. Κρέμης[Dion 1] ή Χρέμης
325 π.Χ. Αντικλής[Dion 1]
324 π.Χ. Ηγησίας[Pario 39]
323 π.Χ. Κηφισόδωρος[Pario 40][Dion 1]
322 π.Χ. Φιλοκλής[Pario 41][Dion 1]
321 π.Χ. Άρχιππος [Pario 42][Dion 1]
320 π.Χ. Νέαιχμος[Dion 1]
319 π.Χ. Απολλόδωρος[Pario 43][Dion 1]
318 π.Χ. Άρχιππος[Dion 1]
317 π.Χ. Δημογένης[Pario 44][Dion 1]
316 π.Χ. Δημοκλείδης[Pario 45][Dion 1]
315 π.Χ. Πραξίβουλος[Dion 1]
314 π.Χ. Νικόδωρος[Dion 1]
313 π.Χ. Θεόφραστος[Pario 46][Dion 1]
312 π.Χ. Πολέμων[Pario 47][Dion 1]
311 π.Χ. Σιμωνίδης[Pario 48][Dion 1]
310 π.Χ. Ιερομνήμων [Pario 49][Dion 1]
309 π.Χ. Δημήτριος[Pario 50][Dion 1]
308 π.Χ. Καίριμος [Pario 51][Dion 1]
307 π.Χ. Αναξικράτης[Pario 52][Dion 1]
306 π.Χ. Κόροιβος[Pario 53][Dion 1]
305 π.Χ. Ευξένιππος[Pario 54][Dion 1]
304 π.Χ. Φερεκλής[Pario 55][Dion 1]
303 π.Χ. Λεώστρατος[Pario 56][Dion 1]
302 π.Χ. Νικοκλής[Pario 57][Dion 1]
301 π.Χ. Καλλίαρχος[Dion 1]
300 π.Χ. Ηγέμαχος[Dion 1]
299 π.Χ. Ευκτήμων[Pario 58][Dion 1]
298 π.Χ. Μνησίδημος[Dion 1]
297 π.Χ. Αντιφάτης[Dion 1]
296 π.Χ. Νικίας[Dion 1]
295 π.Χ. Νικόστρατος[Dion 1]
294 π.Χ. Διότιμος (;)
293 π.Χ. Ολυμπιόδωρος[Dion 1]
292 π.Χ. Φίλιππος[Dion 1]
290 π.Χ. Καλλιμήδης
289 π.Χ. Θερσίλοχος
288 π.Χ. Δίφιλος
287 π.Χ. Διοκλής
286 π.Χ. Διότιμος
285 π.Χ. Ισαίος
284 π.Χ. Ευθίας
283 π.Χ. Κίμων (;)
282 π.Χ. Μηνηκλής
281 π.Χ. Νικίας
280 π.Χ. Γοργίας
279 π.Χ. Αναξικράτης
278 π.Χ. Δημοκλής
277 π.Χ. Πολύευκτος
271 π.Χ. Πυθάρατος
270 π.Χ. Αρίσταρχος (;)
266 π.Χ. Πειθόδημος (;)
264 π.Χ. Διόγνητος[Pario 59]
262 π.Χ. Διομήδων (;)
261 π.Χ. Ερμογένης (;)
260 π.Χ. Αρρενίδης
252 π.Χ. Λεοχάρης
251 π.Χ. Θεόφιλος
250 π.Χ. Εργοχάρης
249 π.Χ. Νικητής
247 π.Χ. Διοκλής
246 π.Χ. Ευφίλητος
245 π.Χ. Ηράκλειτος
243 π.Χ. Αντίφιλος
241 π.Χ. Μενεκράτης
230 π.Χ. Αλέξανδρος
212 π.Χ. Αθηστήριος
211 π.Χ. Αριστόδημος
205 π.Χ. Καλλίστρατος
204 π.Χ. Πασιάδης
200 π.Χ. Νικίας
196 π.Χ. Αθενίων
195 π.Χ. Κτησικράτης
189 π.Χ. Δημόστρατος
184 π.Χ. Τύχανδρος
167 π.Χ. Αρίσταιχμος
165 π.Χ. Ξενοκλής
164 π.Χ. Νικομήνης
161 π.Χ. Φαιδρίας
147 π.Χ. Αγνόθεος
485 μ.Χ. Νικαγόρας ο νεότερος

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Πάριο Χρονικό, - 264/63 π.Χ.

Οι αριθμοί των ετών παρακάτω ακολουθούν το αττικό σύστημα αρίθμησης:

Ι = 1
Δ = 10
Η = 100
Χ = 1000
/Δ = 5 (όπου το /Δ είναι ιδιαίτερο σύμβολο)
/Η = 50 (όπου το /Η είναι ιδιαίτερο σύμβολο)
/Χ = 500 (όπου το /Χ είναι ιδιαίτερο σύμβολο)


1- Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ἁρμόδιος καὶ [Ἀριστογε]ίτων ἀπέκτε[ιναν |60| Ἵππα]ρχον Πεισιστράτου δ[ιά]δ[οχ]ον(?), καὶ Ἀθηναῖοι [ἐξανέστ]ησαν τοὺς Πεισιστρατίδας ἐκ τ[οῦ Π]ελασγικοῦ τείχους, ἔτη ΗΗΔΔΔΔ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἁ[ρ]π[ακ-|61|τίδου].
(512/11 π.Χ.)

2- Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ χοροὶ πρῶτον ἠγωνίσαντο ἀνδρῶν, ὃν (?) διδάξας Ὑπό[δι]κος ὁ Χαλκιδεὺ[ς] ἐνίκ[α], ἔτη ΗΗΔΔΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Λυσαγόρου.
(510/09 π.Χ.)

 3-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ [[Μελανιππίδης|Με[λαν]ιππί[δης] Μήλιος |62| ἐνίκησ]εν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΗΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Πυθοκρίτου.
(495/94 π.Χ.)

4-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ ἡ ἐμ Μαραθῶνι μάχη ἐγένετο Ἀθηναίοις πρὸς τοὺς Πέρσας [[Αρταφέρνης ο νεότερος|Ἀρ[ταφ]έρνην τε τὸ]ν Δαρείου ἀδελφι-|63|δοῦν κα]ὶ [Δᾶ]τιν στρατηγόν, ἣν ἐνίκων Ἀθηναῖοι, ἔτη ΗΗΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν τ[ο]ῦ δευτέρου [Φ]α[ι]ν[ί]π[πίδου· ἧι ἐν μάχηι συνηγωνίσατο Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς |64| ἐτ]ῶ[ν] ὢν ΔΔΔ/Δ.
(491/90 π.Χ.)

 5-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Σιμωνίδης ὁ Σιμωνίδου πάππος τοῦ ποιητοῦ, ποιητὴς ὢν καὶ αὐτός, ἐνίκησεν Ἀ[θ]ήνησι, καὶ Δαρεῖος τελευτᾶι, Ξέρξης δὲ ὁ υἱὸς βασιλεύει, ἔτ[η |65| ΗΗ]ΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀριστείδου.
(490/89 π.Χ.)

6-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς τραγωιδίαι πρῶτον ἐνίκησε, καὶ Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς ἐγένετο, καὶ Στησίχορος ὁ ποιητὴς εἰ[ς |66| τὴν Ἑλλάδα ἀ[φίκετ]ο, ἔτη ΗΗΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φιλοκράτους.
(486/85 π.Χ.)

 7-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ξέρξης τὴν σχεδίαν ἔζευξεν ἐν Ἑλλησπόντωι καὶ τὸν Ἄθω διώρυξε, καὶ ἡ ἐν Θερμο[πύ-|67|λαις μάχη ἐγένετο καὶ ναυμαχία τοῖς Ἕλλησι περὶ Σαλαμῖνα πρὸς τοὺς Πέρσας, ἣν ἐνίκων οἱ Ἕλληνες, ἔτη ΗΗΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιάδου.
(481/80 π.Χ.)

 8-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ ἡ ἐν |68| Πλαταιαῖς μάχη ἐγένετο Ἀθηναίοις πρὸς Μαρδόνιον τὸν Ξέρξου στρατηγόν, ἣν ἐνίκων Ἀθηναῖοι, καὶ Μαρδόνιος ἐτελεύτησεν ἐν τῆι μάχηι, καὶ τὸ πῦρ ἐρύη ἐ[ν |69| Σικελίαι περὶ τὴν Αἴτνην, ἔτη ΗΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ξανθίππου.
(480/79 π.Χ.)

9-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Γ[έ]λων ὁ Δεινομένους Σ[υρακο]υ[σσῶν] ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΗΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Τιμοσθέν[ους].
(479/78 π.Χ.)

 10-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Σιμωνίδης ὁ Λεωπρέπους ὁ Κεῖος ὁ τὸ μνηνονικὸν εὑρὼν ἐνίκησεν Ἀθήνησι διδάσκων, καὶ αἱ εἰκόνες ἐστάθησαν Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, ἔτη ΗΗΔΙΙΙ (?) |71| ἄρχοντος Ἀθήνησιν [Ἀ]δειμάντου.
(477/76 π.Χ.)

 11-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ἱέρων Συρακουσσῶν ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΗ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Χ[άρ]ητος. ἦν δὲ καὶ Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς κατὰ τοῦ-|72|τον.
(472/71 π.Χ.)

12-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Σοφοκλῆς ὁ Σοφίλλου ὁ ἐκ Κολωνοῦ ἐνίκησε τραγωιδίαι ἐτῶν ὢν ΔΔ/ΔΙΙΙ, ἔτη ΗΗ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀψηφίωνος.
(470/69 a. Chr. n.)

 13-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ὁ λίθος ἔπεσε, |73| καὶ Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη /ΗΔΔΔΔ, ἔτη ΗΗ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Θεαγενίδου.
(1582/81 π.Χ.)

14-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς Περδίκ-|74|κας Μακεδόνων βασιλεύει, ἔτη Η/ΗΔΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐθίππου.
(469/68 π.Χ.)

15- Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς βιώσας ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙΙ ἐτελεύτησεν ἐγ [Γέ-|75|λ]αι τῆς Σικελίας, ἔτη Η/ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Αθήνησι Καλλέου τοῦ προτέρου.
(457/56 π.Χ.)

16-Aπό το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Εὐριπίδης ἐτῶν ὢν ΔΔΔΔΙΙΙΙ (?) τραγωιδίαι πρῶτον ἐνίκησεν, ἔτη Η/ΗΔ[Δ/ΔΙΙΙΙ, |76| ἄρχ]οντος Ἀθήνησι Διφίλο[υ· ἦ]σαν δὲ κατ' Εὐριπίδην Σωκράτης τε καὶ Ἀναξαγόρας
(443/42 π.Χ.)

17-Aπό το Πάριο Χρονικό - το αναφερόμενο περιστατικό - θάνατος Περδίκκα και ανάληψη εξουσίας από τον Αρχέλαο έγινε το 413 σε διαφορετική χρονολογία το αναφέρει η πηγή για το Πάριο χρονικό ἀφ' οὗ Ἀρχέλαος Μακεδόνων βασιλεύει Περδίκκου τελευτήσαντος, ἔτη Η[/Η/ΔΙΙ], |77| ἄρχ]οντος Ἀθήνησιν Ἀστυφίλου.
(421/20 π.Χ.)

18-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν τον Αντιγένη - σε διαφορετική χρονολογία τον αναφέρει το Πάριο χρονικό, στο 411/10 ἀφ' οὗ Διονύσιος Συρακουσσῶν ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΔΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐκτήμονος.
(411/10 π.Χ.)

19-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Ευκτήμωνα και πριν τον Καλλία ἀφ' οὗ Εὐριπίδης βι[ώσας ἔτη /ΗΔΔ/ΔΙΙΙΙ |78| ἐτ]ελεύτησεν, ἔτη ΗΔΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀντιγένους.
(409/08 π.Χ.)

 20-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Αντιγένη και πριν τον Μίκωνα (λείπει ο Αλεξίας και ο Ευκλείδης) ἀφ' οὗ Σοφοκλῆς ὁ ποιητὴς βιώσας ἔτη /ΗΔΔΔΔΙΙ ἐτελεύτησεν, καὶ Κῦρος ἀνέβη, [ἔτη ΗΔΔΔΔΙΙΙ, |79| ἄρχ]οντος Ἀθήνησι Καλλίου τοῦ προτέρου.
(407/06 π.Χ.)

 21-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Καλλία (λείπουν 10 ετών άρχοντες) και πριν τον Λάχη (λείπει ο Ξέναιτος) ἀφ' οὗ Τελέστης Σελινούντιος ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Μίκωνος.
(403/02 π.Χ.)

22-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Μίκωνα (λείπει ο Ξέναιτος) και πριν τον Αριστοκράτη ἀφ' οὗ [κατῆλθον οἱ Ἕλληνες οἱ |80| μετ]ὰ Κύρου ἀναβάντες, καὶ Σωκράτης ὁ φιλόσοφ[ο]ς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη /ΗΔΔ, ἔτη ΗΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Λάχητος.
(401/00 a.Chr. n.)

 23-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Λάχη ἀφ' οὗ [[Αριστόνους ο κιθαρωδός|Ἀρ[ι]στ[[όνους <ὁ κιθαρωιδὸς>]] ἐνίκη-|81|σεν] Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀριστοκράτους.
(399/98 π.Χ.)

24-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν τον Καλλία (λείπουν οι Νίκων , Ναυσίνικος)
ἀφ'] οὗ Φιλόξενος διθυραμβοποιὸς τελευτᾶι βιοὺς ἔτη /Η/Δ, ἔτη ΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Πυθέου.
(380/79 π.Χ.)

 25-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Πυθέα (λείπουν Νίκων , Ναυσίνικος) και πριν τον Αστείο (λείπουν οι Χαρίσανδρος, Ιπποδάμας, Σωκρατίδης) Ἀναξανδρίδης ὁ κωμο[ιδοποιὸς ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΙΙΙ, ἄρχοντος |83| Ἀθήνησι Καλλέου.
(377/76 π.Χ.)

 26-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Καλλία (λείπουν Χαρίσανδρος, Ιπποδάμας,Σωκρατίδης) και πριν τον Φρασικλείδη (λείπει ο Αλκισθένης) ἀφ' οὗ Ἀστυδάμας Ἀθήνησιν ἐνίκησεν, ἔτη Η/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀστείου· κατεκάη δὲ τότε κα[ὶ ὁ ἐν Δελφοῖς ναός].
(373/72 π.Χ.)

27- Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Αστείο (λείπει ο Αλκισθένης) ἀφ' οὗ ἡ ἐν Λεύκτροις μάχη |84| ἐ]γένετο Θηβαίων καὶ Λακεδαιμονίων, ἣν ἐνίκων Θηβαῖοι, ἔτη Η/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φρασικλείδου· καὶ Ἀ[μύντας τελευτᾶι, Ἀλέξανδρος δὲ ὁ υἱὸς Μακεδόνων |85| βασιλεύει.
(371/70 π.Χ.)

 28-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν από τον Κηφισόδωρο (λείπει ο Πολύζηλος) ἀφ' οὗ Διονύσιος Σικελιώτης ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς Διονύσιος ἐτυράννευσεν, καὶ Ἀλεξάνδρ[ου τελευτήσαντος Πτολεμαῖος ὁ Ἀλωρίτης Μακεδόνων βα-|87|σιλεύει, ἔτη ΗΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ναυσιγένους.
(368/67 π.Χ.)

29-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Ναυσιγένη (λείπει ο Πολύζηλος) ἀφ' οὗ Φωκεῖς τὸ ἐν Δελφοῖς μα[ντεῖον κατέλαβον (?) * *, ἔτη ΗΗ, ἄρχοντος Ἀθή-|88|νησι Κηφισοδώρου.
(366/65 π.Χ.)

 30-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν από τον Καλλίστρατο (λείπει ο Ελπίνης) ἀφ' οὗ * * * Ἀθήνη-|90|σιν] ἐνίκησεν, ἔτη /ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀγαθοκλέους.
(357/56 π.Χ.)

 31-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Αγαθοκλή (λείπει ο Ελπίνης) ἀφ' οὗ * * * * * * * |91| ἐγ]ένετο, ἔτη /ΗΔΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιστ[ράτου. * * * * * * |92| . . . . . σοφος (?) . . . . τ . . . τουτου (?).
(355/54 π.Χ.)

32-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν από τον Ευαίνετο ἀφ' οὗ * * * * * * δο * * * * |2| . . . . . Φίλιππος ἐτ]ε[λε]ύτη[σ]εν, Ἀλέ[ξανδρ]ος δὲ βασιλεύει, ἔτη /ΗΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Πυθοδήλου.
(336/35 π.Χ.)

33-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Πυθόδηλο και πριν από τον Κτησικλή ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος εἰς Τριβαλλοὺς καὶ Ἰλλυρίους ἐστράτευσε |3| καὶ Θηβαίων ἐπαναστάντων καὶ τὴμ φρουρὰν πολιορκούντων ἐπανελθὼν κατὰ κράτος λαβὼν τὴν πόλιν κατέσκαψεν, ἔτη /ΗΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐαινέτου. |4|
(335/34 π.Χ.)

 34-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Ευαίνετο και πριν από τον Νικοκράτη ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου διαβάσεως εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ μάχης περὶ τὸν Γράνικον, καὶ ἀπὸ τῆς ἐν Ἰσσῶι μάχης Ἀλεξάνδρωι πρὸς Δαρεῖον ἔτη /ΗΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι |5| Κτησικλείους.
(334/33 π.Χ.)

35-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Κτησικλή και πριν από τον Νικήτη ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Αἰγύπτου ἐκυρίευσε, ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Νικοκράτους.
(333/32 π.Χ.)

 36-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Νικοκράτη και πριν από τον Αριστοφώντα (λείπει ο Αριστοφάνης) ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου πρὸς Δαρεῖον μάχη[ςͺ|6| τῆς περὶ Ἄρβηλα, ἣν ἐνίκησεν Ἀλέξανδρος, καὶ Βαβυλὼν ἥλω, καὶ ἀφῆκε τοὺς συμμάχους, καὶ Ἀλεξάνδρεια ἐκτίσθη, ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Νικήτου.
(332/31 a.Chr. n.)

 37-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Νικητή (λείπει ο Αριστοφάνης) και πριν από τον Ευθύκριτο (λείπει ο Κηφισόφων) ἀφ' οὗ |7| Κάλλιππος ἀστρολογίαν ἐξέθηκεν καὶ Ἀλέξανδρος Δαρεῖον ἔλαβεν, Βῆσον δὲ ἐκρέμασεν, ἔτη /ΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀριστοφῶντος.
(330/29 π.Χ.)

 38-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Αριστόφωνα (λείπει ο Κηφισόφων) και πριν από τον Ηγησία (λείπουν ο Ηγεμων, Χρέμης, Αντικλής)
ἀφ' οὗ Φιλήμων ὁ κωμοιδο-|8|ποιὸς ἐνίκησεν, ἔτη /ΗΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐθυκρίτου. ὠικίσθη δὲ πρὸς τῶι Τανάι πόλις Ἑλληνίς.
(328/27 π.Χ.)

 39-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Ευθύκριτο πριν από τον Κηφισόδωρο
ἀπὸ τῆς Ἀλεξάν[δ]ρου μεταλλαγῆς καὶ Πτολεμαίου Αἰγύπτο[υ |9| κυριεύσεως ἔτη /Η/ΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἡγησίου.
(324/23 π.Χ.)

40-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Ηγησία και πριν από τον Φιλοκλή
ἀπὸ τοῦ πολέμου τοῦ γενομένου περὶ Λαμίαν Ἀθηναίοις πρὸς Ἀντίπατρον, καὶ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας |10| τῆς γενομένης Μακεδόσιν πρὸς Ἀθηναίους περὶ Ἀμοργόν, ἣν ἐνίκων Μακεδόνες, ἔτη /Η/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Κηφισοδώρου.
(323/22 π.Χ.)

 41-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Κηφισόδωρο και πριν από τον Άρχιππο
ἀφ' οὗ Ἀντίπατρος Ἀ-|11|θήνας ἔλαβε καὶ Ὀφέλας Κυρήνην ἀποσταλεὶς ὑπὸ Πτολεμαίου, ἔτη /Η/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φιλοκλέους.
(322/21 π.Χ.)

42- Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Φιλοκλή και πριν από τον Απολλόδωρο
ἀφ' οὗ Ἀντίγονος εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, |12| καὶ Ἀλέξανδρος εἰς Μέμφιν ἐτέθη, καὶ Περδίκκας εἰς Αἴγυπτον στρατεύσας ἐτελεύτησεν, καὶ Κράτερος καὶ Ἀριστοτέλης ὁ σοφιστὴς ἐτελεύτη-|13|σεν, ἔτη /Η/ΔΙΙ, βιοὺς ἔτη /Η, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀρχίππου. ἐπορεύθη δὲ καὶ Πτολεμαῖος εἰς Κυρήνην.
(321/20 π.Χ.)

43-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Άρχιππο (λείπει ένας άρχων) και πριν από τον Δημογένη (λείπει; ένας άρχων)
ἀπὸ τῆς Ἀντιπάτρου τελευτῆς, Κασσάνδρου δὲ ἀποχωρήσεως |14| ἐγ Μακεδονίας, καὶ ἀπὸ τῆς ἐγ Κυζίκωι πολιουρκίας, ἣν ἐπολιούρκησεν Ἀριδαῖος, καὶ ἀφ' οὗ Πτολεμαῖος ἔλαβεν Συρίαν καὶ Φοινίκην, ἔτη /Η/Δ, ἄρχοντος Ἀθή-|15|νησι Ἀπολλοδώρου. τῶι δ' αὐτῶι ἔτει τούτωι καὶ Ἀγαθοκλῆν Συρακόσιοι εἵλοντο ἐπὶ τῶν ἐρυμάτων τῶν ἐν Σικελίαι αὐτοκράτορα στρατηγόν.
(319/18 π.Χ.)

44-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Απολλόδωρο και πριν από τον Δημοκλείδη (λείπει ένας άρχων)
ἀπὸ τῆς Κλείτου |16| ναυμα[χί]ας καὶ Νικάνορος περὶ τὸ ἱερὸν τὸ Καλχηδονίων, καὶ ὅτε Δημήτριος νόμους ἔθηκεν Ἀθήνησιν, ἔτη /ΗΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Δημογένους.
(317/16 π.Χ.)

 45-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Δημογένη και πριν από τον Θεόφραστο (λείπουν δυο άρχοντες)
ἀφ' οὗ |17| Κάσσανδρος εἰς Μακεδονίαν κατῆλθεν, καὶ Θῆβαι οἰκίσθησαν, καὶ Ὀλυμπιὰς ἐτελεύτησεν, καὶ Κασσάνδρεια ἐκτίσθη, καὶ Ἀγαθοκλῆς Συρακουσ-|18|σ[ῶ]ν ἐτυράννευσεν, ἔτη /ΗΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Δημοκλείδ[ου]· ἐνίκα δὲ καὶ Μένανδρος ὁ κωμοιδοποιὸς Ἀθήνησιν τότε πρῶτον.
(316/15 π.Χ.)

 46-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Δημοκλείδη και πριν από τον Πολέμωνα
ἀφ' οὗ Σωσιφά-|19|νης ποιητὴς τελευτᾶι, ἔτη ΔΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀ[θ]ή[ν]ησιν [Θ]εο[φρ]άστου, βι[οὺ]ς ἔτη ΔΔΔΔ/Δ.
(313/12 π.Χ.)

47- Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Θεόφραστο και πριν από τον Σιμωνίδη
ἀφ' οὗ ὁ ἥλιος ἐξέλιπεν, καὶ Πτολεμαῖος Δημήτριον ἐνίκα ἐν |20| Γάζει καὶ Σέλευκον ἀπέστειλεν εἰς Βαβυλῶνα, ἔτη ΔΔ[Δ]Δ/ΔΙΙΙ, ἄρ[χ]οντος [Ἀθήν]ησιν Πο[λέμ]ωνος.
(312/11 π.Χ.)

48-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Πολέμωνα και πριν από τον Ιερομνήμωνα
ἀφ' οὗ [Ν]ικοκρέων ἐτελεύτησεν καὶ Πτολεμαῖος κυρι-|21|εύει τῆς νήσου, ἔτη ΔΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄ[ρχ]οντος Ἀθ[ήνη]σ[ιν] Σι[μωνί]δου.
(311/10 π.Χ.)

49- Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Σιμωνίδη και πριν από τον Δημήτριο
ἀφ' οὗ Ἀλέ[ξ]α[νδρος ὁ Ἀλεξάνδρου] τελευτᾶι καὶ ἕτερος ἐκ τῆς Ἀρταβάζου θυγατρὸς Ἡρα-|22|κλῆς, καὶ Ἀγαθοκλῆς διέβη εἰς Καρχηδ[όνα . . . . . . . . . . ca. 36 . . . . . . . . . . ἔτη Δ]ΔΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἱερομνήμονος.
(310/09 π.Χ.)

 50-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Ιερομνήμωνα και πριν από τον Καίριμο
ἀφ' οὗ Λ[υ]-|23|σι]μάχεια πόλις ἐκτίσθη, καὶ Ὀφέλας εἰς [Κα]ρχ[ηδόνα . . . . . . . . . . ca. 40 . . . . . σ . . . . ] . καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς ἐγ Κῶι ἐγένετο καὶ Κλ[εο-|24|π]άτρα ἐν Σάρδεσιν ἀπέθαν[ε καὶ ὁ σωτὴρ Πτολεμαῖος εἰς τὴν Ἑλλάδα διέβη(?), ἔτη ΔΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀ]θήνησ[ι Δ]ημητρίου.
(309/08 π.Χ.)

 51-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Δημήτριο και πριν από τον Αναξικράτη
ἀφ' οὗ Δημήτριος ὁ Ἀντιγόνου τὸ[ν |25| Π]ειραιᾶ πολιορκήσας ἔλαβεν [καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐξέπεσεν Ἀθηνῶν, ἔτη ΔΔΔΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος] Ἀθήνησι Καιρίμου.
(308/07 π.Χ.)

 52-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Καίριμο και πριν από τον Κόροιβο
ἀφ' οὗ Δημήτριος Μουνυχίαν κατέ-|26|σκαψεν καὶ Κύπρον ἔλαβεν καὶ Φίλα . π . . . . . . . . . . ca. 22 . . . . . . . . . . . . . ον . . . . . . . . . . . . . ca. 18 . . . . . . . . . . . . . σ . . ου [ἔτη Δ]ΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀναξικράτους.
(307/06 π.Χ.)

 53-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Αναξικράτη και πριν από τον Εξένιππο
ἀφ' οὗ Σωσιφάνης ὁ ποιητὴς ἐγέ[νετο καὶ . . . . . . . . . . . ca. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . ἔτη ΔΔΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνη]σ[ι Κ]οροίβου.
(306/05 π.Χ.)

54-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν τον Φερεκλή ἀπὸ τῆς περὶ Ῥόδον πολιορκίας, καὶ ἀφ' ο[ὗ |28| Π]τολεμαῖος τὴν βασιλείαν παρ[έ]λ[α]β[εν, ἔτ]η [ΔΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐξενίππου].
(305/04 π.Χ.)

55-Aπό το Πάριο Χρονικό πριν τον Λεώστρατο ἀπὸ τῶ]ν σει[σ]μῶν τῶν [γ]ενομένων καθ' Ἰωνίαν, καὶ ὅτε Δημήτριος Χαλκ[ί-|29|δα ἔλα]βεν καθ' ὁμολογίαν καὶ πρεσ[βε . . . . . . . . . . . . . ca. 38 . . . . . . . . . . . . . Δη]μητρίου, ἔτη ΔΔΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φερεκλείους.
(304/03 π.Χ.)

 56-Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Φερεκλή και πριν τον Νικοκλή ἀφ' οὗ |30| κομήτης ἀσ]τὴρ ἐφάνη καὶ Λυσίμαχ[ο]ς [εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, ἔτη ΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι] Λ[εωστ]ρ[άτου].
(303/02 π.Χ.)

57-Aπό το Πάριο Χρονικό, πριν τον Ευκτήμονα (δε φαίνεται ο Καλλίαρχος ούτε ο Ηγέμαχος) και μετά τον Φερεκλή (δε φαίνεται ο Λεώστρατος) ἀ[φ'] οὗ [δ]ιάλυσις Κασσάνδρωι καὶ Δημητρίωι |31| ἐγένετο . . . . . ν. . . . . . . . . Κασσαν[δ]ρο [. . . . . . . . . . . . . ca. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . ἐτελεύτ]ησεν, [ἔτη] ΔΔΔ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Νικοκλείους. |32|
(1582/81 π.Χ.)

58- Από το Πάριο Χρονικό σε αγκύλη [ἀφ' οὗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δημη]τρίου εἰς Χαλκίδα ἀναβολῆς, Ἀθηναῖοι δὲ Κάσ-|33|σανδρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ιοι Πτολεμαι[. . . . . . , ἔ]τη ΔΔΔ/Δ, |34| [ἄρχοντος Ἀθηνησι Εὐκτήμονος] . . . . . . . . . . . .
(299/98 π.Χ.)
59-Aπό το Πάριο Χρονικό, όπου ο συγγραφέας αναφέρει πότε το έφτιαξε «*ου* [ἐξ ἀναγραφῶ]ν(?) παν[τοί]ον [καὶ ἱστοριῶν κοι]νῶν(?) ἀνέγραψα τοὺς ἄν[ωθεν χρό|2|νους] ἀρξάμενος ἀπὸ Κέκροπος τοῦ πρώτου βασιλεύσαντος Ἀθηνῶν εἵως ἄρχοντος ἐμ Πάρωι [μὲν |3| . . . .]υάνακτος, Ἀθήνησιν δὲ Διογνήτου.»


Παραπομπές 

Αναφέρει ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς στο: 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 Dionysii Halicarnassensis Opera omnia], Volume 5, Angelo Mai, Lipsiae, sumtibus et typis C. Tauchnitii, 1829 (Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς)

σελ. 343
 Νικόφημος, Καλλιμήδης, Ευχάριστος (δεν υπάρχει στον κατάλογο της Βικιπαίδειας), Κηφισόδοτος, Αγαθοκλής, Ελπίνης, Καλλίστρατος, Διότιμος, Εύδημος, Αριστόδημος, Θεσσαλός, Απολλόδωρος, Καλλίμαχος, Θεόμνητος (όχι Θεόφιλος), Θεμιστοκλής, Αρχίδας (όχι Αρχίας), Εύδωρος (όχι Εύδηλος), (δεν υπάρχει ο Εύβουλος), Λυκίσκος, Πυθόδοτος, Σωσιγένης, Νικόμαχος, Θεόφραστος, Λυσιμαχίδης, Χαιρωνίδας (όχι Χαίροντας), Φρύνιχος, Πυθόδημος (όχι Πυθόδηλος), Ευαίνετος, Κτησικλής, Νικοκράτης, Νικήτης (όχι Νικητής), Αριστοφάνης, Αριστοφών (όχι Αριστόφων), Κησιφών (όχι Κηφισόφων), Ευθύκριτος, Ηγήμων (όχι Ηγεμών), Κρέμης (όχι Χρέμης), Αντικλής, (δεν υπάρχει Ηγησίας), Κηφισόδωρος, Φιλοκλής, Άρχιππος, Νέαιχμος, Απολλόδωρος,

σελ. 344
Άρχιππος, Δημογένης, Δημοκλείδης, Πραξίβουλος, Νικόδωρος, Θεόφραστος, Πολέμων, Σιμωνίδης, Ιερομνήμων, Δημήτριος, Καίριμος, Αναξικράτης, Κόροιβος, Ευξένιππος, Φερεκλής, Λεώστρατος, Νικοκλής, Καλλίαρχος, Ηγέμαχος, Ευκτήμων, Μνησίδημος, Αντιφάτης, Νικίας, Νικόστρατος, (δεν υπάρχει ο Διότιμος),Ολυμπιόδωρος, Φίλιππος.


Άλλες παραπομπές

 3- Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, Band II, Friedrich Karl Ginzel, Leipzig, 1911, Tafel VI. Die attischen Archonten von 683 v. Chr. bis 31 v. Chr., σελ 586-590 και εδώ

 4- T.J.Cadoux, "The Athenian Archons from Kreon to Hypsichides," The Journal of Hellenic Studies (JHS) 68 [1948] 70–123 (έχει χρησιμοποιήσει 127 πηγές)

5-  Chronology of the ancient world, Elias Joseph Bickerman, Cornell University Press, 1980

6-  books.google.gr Marini Vita Procli: Graece et Latine], Marinus Neapolitanus, Jean François Boissonade Weigel, 1814, σελ. 28 στο βιβλίο, σελ 88 στο χειρόγραφο, κεφάλαιο (λστ΄)
......... ΑΝΑΦΈΡΕΙ : Ετελεύτησε δε τω δ΄ και κ΄ και ρ΄ έτει από της Ιουλιανού βασιλείας, άρχοντος Αθηνήσι Νικαγόρου του νεωτέρου, μηνός κατά μεν Αθηναίους Μουνυχιώνος ιζ΄, κατά δε ΄Ρωμαίους Απριλίου ιζ΄-μετάφραση: Πέθανε το 124ο έτος από την βασιλεία του Ιουλιανού, όταν ήταν άρχοντας στην Αθήνα ο Νικαγόρας ο νεότερος, την 17η του μηνός Μουνιχιώνα ή την 17η Απριλίου κατά τους Ρωμαίους

ΕΚ.ΤΟΥ.ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΜΑΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝΕπισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.tapantareinews.gr, για περισσότερη ενημέρωση. Εγγραφείτε - SUBSCRIBE: http://bit.ly/2lX5gsJ Website —►http://bit.ly/2lXX2k7 SOCIAL - Follow us...: Facebook...► http://bit.ly/2kjlkot    


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only