Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΣΕ ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ  ΚΑΙ  ΙΝΔΙΚΗ 
ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Αλέξανδρος πέρασε τα περισσότερα από τα έτη της ζωής του (330-325 π.Χ.) εκεί  που διεξήγαγε τις εκστρατείες στο σημερινό Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία και όχι μόνον και άφησε πίσω του τα Ελληνικά βασίλεια και τον πολιτισμό που άκμασε σε όλη την « Ελληνιστική »  περίοδο αλλά και ακόμα αργότερα.
Τα ίχνη αυτών των Ελληνικών βασιλείων εμφανίζονται συνεχώς και στα αρχαιολογικά, καλλιτεχνικά και επιγραφικά στοιχεία που προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν ,το Πακιστάν και την Ινδία αποκαλύπτουν ένα ευημερούν και πολιτιστικά διαφορετικό κόσμο.


Σε αυτή την σειρά άρθρων , θα διερευνήσουμε τα ζητήματα της ταυτότητας και της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης στα ελληνο-βακτριανά και ινδο-ελληνικά ή Ελληνο-ινδικά βασίλεια εξετάζοντας , επιγραφές ή ομάδες επιγραφών.
Μερικά είναι παλιά ευρήματα, μερικά δε είναι πρόσφατα .
 • Κατ 'αρχάς, μια ελληνική θρησκευτική αφιερωματική επιγραφή από το Τατζικιστάν προς τιμήν του Ευθύδημου και του γιου του Δημητρίου, η οποία δημοσιεύθηκε το 2004, αλλά χρονολογείται από τα έτη 200-195 π.Χ., πιθανώς η ιστορική Αλεξάνδρεια η επί του Ώξου, επίσης πιθανώς η μετονομασθείσα αργότερα σε ή Ευκρατίδεια Βακτρίας
 • Κατόπιν, μία ελληνική επιτύμβια επιγραφή για τον Σόφυτο, γιο του Νάρατου, που βρέθηκε στο Κανταχάρ και δημοσιεύθηκε το 2004.
 • Μετά, μια επιγραφή από τον Ηλιόδωρο, γιο του Δίονος , σε αφιερωματικό πυλώνα που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1909 , Γράφτηκε στη γλώσσα Prakrit αλλά σε ύφος Brahmi, η επιγραφή χρονολογείται από τα τέλη του δεύτερου αιώνα και ο στύλος στον οποίο είναι γραμμένη εξακολουθεί να βρίσκεται στο Besnagar της Ινδίας.
 • Επίσης, μια σειρά κειμένων από το Ai Khanoum και το Sangcharak στο Αφγανιστάν και το Takht-i Sangin στο Τατζικιστάν που μαρτυρούν τη διοικητική οργάνωση του ελληνο-βακτριανού βασιλείου τον δεύτερο αιώνα.
Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πολύ διαφορετικά έγγραφα για να διερευνήσουμε την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και ταυτοτήτων στην «ελληνιστική» Ανατολή.
Αυτό που μπορούν να μας πουν αυτά τα μεμονωμένα, έγγραφα , είναι φυσικά, περιορισμένα, αλλά προσφέρουν ενδιαφέρουσες γνώσεις για τις διαδικασίες πολιτιστικής αλληλεπίδρασης που λειτουργούν στην «ελληνιστική» ανατολή, ιδιαίτερα για τους τρόπους με τους οποίους οι ταυτότητες (των προσώπων)  θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται και να εκφράζονται σε πολύ μικτό πολιτιστικό  περιβάλλον.

 • Οι πηγές μας για τα ελληνο-βακτριανά  και ινδο-ελληνικά βασίλεια είναι περιορισμένα. Απομονωμένες αναφορές σε συγγραφείς όπως ο Στράβων, ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος και ο Αθήναιος παρέχουν την πλειοψηφία των συγγραφικών αναφορών, ενώ αποκαλύπτονται σποραδικά νέα επιγραφικά, νομισματικά και αρχαιολογικά ευρήματα.
Ωστόσο, επειδή υπάρχουν τόσο λίγες πηγές λογοτεχνίας, έχουν ανασκαφεί τόσο λίγοι αρχαιολογικοί χώροι και τόσα υλικά που έχουν ανασκαφεί παράνομα και εμφανίζονται μόνο στη μαύρη αγορά,έτσι έχουμε ελάχιστα ιστορικά δεδομένα για πολλά από τα αρχαία στοιχεία που προέρχονται από τα σύγχρονα κράτη ,το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Αυτό σημαίνει ότι νέα ευρήματα, όπως μερικές από τις επιγραφές για τις οποίες θα συζητήσουμε παρακάτω, συχνά υπάρχουν μέσα σε ένα ιστορικό κενό. Μπορούμε να πούμε ότι παρέχουν στοιχεία για πολιτισμική αλληλεπίδραση, αλλά δεν έχουμε κανένα πλαίσιο για αυτή την πολιτισμική αλληλεπίδραση ως διαδικασία που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου.
Χωρίς το αρχαιολογικό τους πλαίσιο, το μόνο που έχουμε είναι η επιγραφική «στιγμή» που απεικονίζεται από την επιγραφή και το ίδιο το κείμενο.

 • Παρά τις πολλές αυτές ελλείψεις, έχουν γραφτεί πολλά για την « ελληνιστική», ελληνική Βακτριανή. Ο William Tarn, ο Awadh Narain και ο Omar Coloru έχουν παράγει γενικά ιστορικά στοιχεία για τους Έλληνες στην Βακτριανή και την Ινδία, ενώ η πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ Ελλήνων και μη Ελλήνων έχει αποτελέσει αντικείμενο σειράς έργων του François Widemann, της Rachel Mairs και μια επικείμενη δημοσίευση, που έχει κάνει ο Μιχάλης Ηλιάκης.
 Η Βακτριανή και η κοιλάδα του Ινδού παρέμειναν μέρος της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο Paul Kosmin εξέτασε πρόσφατα τη σημασία αυτών των περιοχών στο τέλος του τέταρτου και του τρίτου αιώνα.  Ο Getzl Cohen εξέτασε επίσης πρόσφατα τα στοιχεία για νέους ή αναγεννημένους οικισμούς στην Ελληνιστική Ανατολή.

 Η μελέτη της «Ελληνιστικής » Ελληνικής Βακτριανής  βασίζεται, εδώ και καιρό στα νομίσματά της, τα οποία ο Philip Grierson περιέγραψε ως «το καλύτερο καλλιτεχνικό επίτευγμα σε όλη την ιστορία της νομισματοκοπίας».

Η περιοχή έχει παράξει όχι μόνο τη μεγαλύτερη αρχαία συλλογή κερμάτων που βρέθηκε ποτέ - το Mir Zakah II, που αποτελείται από πάνω από μισό εκατομμύριο χρυσά, ασημένια  και χάλκινα νομίσματα  - αλλά και τα μεγαλύτερα χρυσά και ασημένια νομίσματα που σώζονται από την αρχαιότητα: ,στατήρας, Ευκρατίδης Α΄ (διάμετρος 58 mm), το Ευκρατίδιον ( σχήμα 1 ), και τα 85 γραμμαρίων  ασημένια διπλά δεκάδραχμα του Αμύντα Α΄ (διάμετρος γ. 62-67 mm).

Σχήμα 1. Στατήρας - Νόμισμα του βασιλέως Ευκρατίδου τώρα στο Cabinet des Médailles του Παρισιού

Η «Ελληνιστική » Ελληνική Βακτριανή έχει γίνει συνώνυμη με τέτοιες νομισματικές μοναδικότητες  Με τα χρόνια ο Frank Holt δημιούργησε μια σειρά εξαιρετικών έργων που έφεραν στο φως την ίδια την «Ελληνιστική » Ελληνική Βακτριανή  μέσα από τη στενή μελέτη των εναπομείναντων νομισμάτων της.
 Ένας μη αμελητέος αριθμός σύντομων επιγραφών, καθώς και μερικά μακρά και υψηλής ποιότητας κείμενα, έχουν επιβιώσει από την Βακτριανή  και την,  Σογδιανή, τα περισσότερα από τα οποία έχουν συλλεχθεί και από τον Filippo Canali de Rossi στο  « Iscrizioni dello estremo oriente greco » .


Μία σειρά διοικητικών κειμένων του τέταρτου αιώνα της Βακτριανής, η Συλλογή Khalili , η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον Joseph Naveh και Shaul Shaked.
Η τρέχουσα σειρά «Αρχαιολογία της Ελληνιστικής Άπω Ανατολής» από την Rachel Mairs παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην αρχαιολογία της « ελληνιστικής» Ελληνικής  Βακτριανής  ενώ « ο Χαμένος Κόσμος του Χρυσού Βασιλιά » του Frank Holt προσφέρει μια ενθουσιώδη εισαγωγή στην ιστορία και τη μελέτη της αρχαίας Βακτριανής.


Ιστορικό περίγραμμα
Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου στην Αραχωσία, τη Βακτριανή, τη Σογδιανή  και την κοιλάδα του Ινδού συνέβησαν κατά τα έτη 330-325π.Χ.

 Πολλές νέες πόλεις, όπως η Αλεξάνδρεια στην Αραχωσία (ίσως το σύγχρονο Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν) και η Αλεξάνδρεια-Εσχάτη (σύγχρονη Khojend, στο παρελθόν Λενιναμπάντ στο Τατζικιστάν),ιδρύθηκαν ως μέσο σταθεροποίησης μιας δύσκολης παραμεθόριας περιοχής.

 •  Για τον Πλούταρχο, αυτές οι πόλεις εμφύτευσαν τον ελληνικό πολιτισμό σε όλη την Ανατολή. Οι άποικοι του Αλεξάνδρου, ωστόσο, αισθάνθηκαν διαφορετικοί και εξεγέρθηκαν μαζικά τα έτη 326/5 και 323/2. Και οι δύο εξεγέρσεις κατεστάλησαν άγρια.

Ελληνοβακτριανό βασίλειο .
Η Βακτριναή -Bactria- και η Σογδιανή- Sogdiana - παρέμειναν σημαντικά τμήματα της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών, η οποία κατέληξε να κυβερνά μεγάλο μέρος της Δυτικής και κεντρικής Ασίας κάτω από τον στρατηγό του Μ.Αλεξάνδρου, Αλέξανδρο στα τέλη του 4ου αιώνα, όταν ιδρύθηκαν ή επανεγκαθίστανται σε πολλές πόλεις και τα πρώτα νομισματοκοπεία στην περιοχή όπου και τέθηκαν σε λειτουργία.
 • Στα τέλη του τέταρτου αιώνα, ο Σέλευκος παρέδωσε στον βασιλιά Chandragupta Maurya (Σανδροκόττο) τον έλεγχο των μακρινών ανατολικών σατραπειών της Γκέντσιας, της Αραχωσίας, της Παροπαμισσαϊας και της κοιλάδας του Ινδού.
 • Ο πληθυσμός αυτών των περιοχών ήταν εθνικώς αναμειγμένος.

Οι Σελευκίδες διατήρησαν το διπλωματικό, εμπορικό και στρατιωτικό ενδιαφέρον στις ανατολικές σατραπείες καθόλη τη διάρκεια του τέταρτου και του τρίτου αιώνα.
Ο πρεσβευτής του Σελευκιδιώτη Μεγασθένη οδήγησε πολυάριθμες πρεσβείες στην αυλή της Chandragupta στα τέλη του τέταρτου και των αρχών του τρίτου αιώνα. Η Indika του δεν επιβιώνει, αλλά φαίνεται να έχει αναλύσει  την ιστορία και την εθνογραφία της Ινδίας.

 • Ο Μεγασθένης ο Ίων, (περ. 350 - 290 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας γεωγράφος - εθνογράφος, διπλωμάτης και ιστορικός. Υπήρξε πρέσβης του Σέλευκου Α΄ του Νικάτορος για περισσότερα από 10 χρόνια στα ανάκτορα του Τσαντραγκούπτα Μαουρύα (Ελληνικά: Σανδροκόττος ή Σανδράκοττος) στην Παταλιπούτρα, και κατά τους Έλληνες Παλίμβαθρα, (σημερινή Πάτνα) των Ινδιών.
 • Το βιβλίο του «Ινδικά» αποτελεί την πρώτη ιστορική πηγή που έχουμε για την Ινδία, και γι’ αυτό δίκαια έχει χαρακτηρισθεί ως ο "Πατέρας της Ινδικής Ιστορίας". Επίσης έχει καταγραφεί ως ο πρώτος ξένος Πρέσβης στα χρονικά της Ινδίας. Η παραμονή του στην Ινδία θα πρέπει να έγινε πριν από το θάνατο του Τσαντραγκούπτα το 288 π.Χ., οπότε και επέστρεψε στην Αραχωσία.
 • Ο Μεγασθένης στα «Ινδικά» του φέρεται κατά τους ερευνητές να επηρεάστηκε από τα έργα του Σκύλακα, Ηρόδοτου, Κτησία και Εκαταίου, ενώ με τη σειρά του επηρέασε μεταγενέστερους ιστορικούς όπως τον Στράβωνα και τον Αρριανό. Η περιγραφή του για την Ινδία περιλαμβάνει πολλούς "μύθους" αλλά και σημαντικά γεωγραφικά και εθνολογικά στοιχεία. Στην αρχή του βιβλίου του αναφέρεται στους ηλικιωμένους Ινδούς που γνωρίζουν για την προϊστορική άφιξη του Διόνυσου και του Ηρακλή στην Ινδία. Μια ιστορία ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τους Αλεξανδρινούς χρόνους. 
 • Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι παρατηρήσεις του για τις θρησκείες των Ινδών, όπου αναφέρεται στους λάτρεις του Ηρακλή (Σίβα) και Διόνυσου (Κρίσνα ήΊντρα) ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στο Βουδισμό που αποδεικνύει ότι η θρησκεία αυτή δεν ήταν ευρέως γνωστή πριν από την ανάληψη της ηγεμονίας από τον Ασόκα.
 • Τα διασωθέντα αποσπάσματα από τα «Ινδικά» του Μεγασθένη, συνέλεξαν, μετέφρασαν και εξέδωσαν ο E. A. Schwanbeck το 1846 και ο J. W. McCrindle το 1877. Μερικές σημαντικές εργασίες έχουν γίνει και από σύγχρονους λόγιους αλλά δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία εκμετάλλευση του πρωτοπόρου ιστορικού και διπλωματικού έργου του από την Ελληνική πολιτεία.
 Ο Δημόδαμας της Μιλήτου αγωνίστηκε με τον Αντίοχο Α'  στην κεντρική Ασία στις αρχές του τρίτου αιώνα. Πέρασε τον ποταμό  Ώξο (Αμούρντα) και έγραψε ένα ημι-αυτοβιογραφικό απολογισμό των στρατιωτικών εκστρατειών του, που δεν επιβιώνουν σήμερα.
 • Ο Δημόδαμας (σταδιοδρόμησε τον 3ο αιώνα π.Χ.) ήταν αξιωματικός των Σελευκίδών του 3ου αιώνα π.Χ. Ο Δημόδαμας γεννήθηκε στην Μίλητο και ήταν γιος του Αριστείδη. Υπηρέτησε ως στρατηγός των Σελευκιδών κάτω από τους Σέλευκο Α' Νικατόρα και τον Αντίοχο Α'  Σωτήρα. Περίπου το 294-293 και 281-280 π.Χ., ο Δημόδαμος υπηρέτησε ως σατράπης των Σελευκιδών στη Βακτριανή και τη Σογδιανή.
 Ο Πατροκλής , στρατιωτικός αξιωματούχος των Σελευκιδών του τέλους του τέταρτου και των πρώτων ετών του  τρίτου αιώνα, ανέλαβε ένα ταξίδι εξερεύνησης ( Περίπλους  ) γύρω από την Κασπία Θάλασσα, την πρώτη που έκανε ελληνική αποστολή  . Το έργο του χάθηκε επίσης.
 • Η Βακτριανή, ωστόσο, παρέμεινε μέρος της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 240 π.Χ. , όταν ο Σελευκίδης σατράπης Διόδωτος  εξεγέρθηκε και καθιέρωσε ένα ανεξάρτητο βασίλειο.
Η Παρθεία εξεγέρθηκε περίπου την ίδια στιγμή, ή ίσως λίγο νωρίτερα.
 Η δύναμη αυτού του ελληνο-βακτριανού  βασιλείου έφτασε στο ζενίθ του στα μέσα του δεύτερου αιώνα. Σύμφωνα με την βασιλεία των .... Δημήτριου Α'  Ι (. 195-180) και Ευκρατίδου  (  170 - 145)π.Χ.  και η Ελληνο-Βακτριανή εξουσία επεκτάθηκε στην Ινδία, ίσως έως την Pataliputra (σύγχρονη Πάτνα).


Απολλόδωτος Α' ηγεμόνας στο Ελληνοβακτριανό  Bασίλειο - Τετράδραχμο 180/174- 165/160 π.Χ.  αι 160 ετών.

 Στα τέλη του δευτέρου αιώνα, όμως, το βασίλειο των Ελληνο-Βακτριανών ξεπεράστηκε από νομαδικούς εισβολείς από το βορρά, αφήνοντας πίσω του ένα απομονωμένο ινδοελληνικό βασίλειο νότια του Hindu Kush, (Ινδικός Καύκασος) στη βόρεια κοιλάδα του Ινδού, τη βορειοδυτική Ινδία και τη Γκαντάρα.

 Ο πιο γνωστός από τους  Έλληνες στην ινδική  βασιλιάδες ο Μένανδρος έχει μείνει στην ιστορία για τη μετατροπή του σε Βουδιστή  (Πλούτ. ΡΚΑΕ. Ger. Reip . 821d-e) και εμφανίζεται στο βουδιστικό διάλογο...«Οι ερωτήσεις των Milinda » ( έτος 100).


Ελληνοϊνδικό βασίλειο 

Αυτό το ινδοελληνικό βασίλειο κατακερμάστηκε σε μικρότερα βασίλεια- μονάδες και εξαφανίστηκε από τα τέλη του πρώτου αιώνα, αν και μερικοί πυρήνες μπορεί να παρέμειναν μέχρι και το δεύτερο αιώνα το αργότερο.  

Στις αρχές  του δεύτερου π.Χ. αιώνα το βασίλειο των Ελληνο-Βακτριανών ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Ήταν ιδανική τοποθεσία για το εμπόριο ανατολικά και δυτικά, και τα ποτάμια Ιαξάρτη (Syr Darya) και Ώξο (Amu Darya) παρείχαν μια εύφορη ενδοχώρα.
Το βασίλειο της Βακτριανής  περιγράφηκε από τον Απολλόδωρο , που γράφει , ίσως στα τέλη του δεύτερου ή αρχές του πρώτου αιώνα, ως «το στολίδι όλων των Αριάνων » ( FGrH 779 F 7a = Strabo 11.11.1 [C516-17]) και καταγράφεται ότι είχε 1.000 πόλεις στην κορύφωσή του (simp,  41.1.8, Στράβων 15.1.3 [C686]), αν και μόνο μια χούφτα από τις πόλεις αυτές είναι γνωστές σήμερα....!


Ελληνοβακτριανό -Απολλόδοτος 174-165 π.Χ. Ημίδραχμο

Η αυτοκρατορία ήταν πολιτιστικά διαφορετική.Οι ηγεμόνες της εξέφρασαν την ελληνική εξουσία και χρησιμοποίησαν την ελληνική γλώσσα, αλλά η βουδιστική εικονογραφία και ορολογία εμφανίζονται συχνά στα νομίσματα των Ελλήνων στην Ινδία βασιλιάδων, που μερικές φορές είναι δίγλωσση, με ελληνικές και περιεκτικές ινδικές επιγραφές.όπου ο βασιλιάς περιγράφεται τόσο ως Έλληνας Μακεδόνας βασιλεύς όσο και ως Ινδός μαχαραγιάς .Το καλλιτεχνικό ύφος που δημιουργήθηκε τότε  αναμιγνύεται  πολύ με τους πρώτους αιώνες της  τέχνης Γκαντάρα - Gandharan αποκαλύπτει μια έντονη σύνθεση των δύο, Ελληνικού και βουδιστικού ύφους αλλά και η ελληνική γραφή παρέμεινε σε χρήση και στην  Αυτοκρατορία Kushan του δεύτερου και τρίτου αιώνα .
 • Το έτος 185 π.Χ., με την εισβολή των Ελληνοβακτηριανών στην Ινδία, σηματοδοτεί μια εξέλιξη στο σχεδιασμό κερμάτων μονού χυτού στη νομισματοκοπία της Γκαντάρα, καθώς εισήχθησαν θεότητες και ρεαλιστικές μορφές από  ζώα. Ταυτόχρονα εξελίχθηκε η τεχνολογία των νομισμάτων, καθώς άρχισαν να εμφανίζονται τα νομίσματα διπλής όψης (χαραγμένα και στις δύο πλευρές, εμπρός και πίσω). Οι αρχαιολογικές ανασκαφές των νομισμάτων έδειξαν ότι αυτά τα νομίσματα, καθώς και τα νέα διπλά νομίσματα, ήταν σύγχρονα με εκείνα των Ινδο-Ελλήνων, σύμφωνα με τον Osmund 

 Τάξιλα, μονόκλωνο νόμισμα με το Lakshmi και το σύμβολο τοξοειδούς λόφου (185-160 π.Χ.).

Ο Μένανδρος Α', ή Μιλίντα, στα Ινδικά Πάλι, ήταν ένας από τους βασιλείς του Ινδοελληνικού βασιλείου του οποίου οι διάλογοι με τον μοναχό Ναγκασένα αποτελούν την Βουδιστική διατριβή γνωστής ως Μιλίντα Πάνια.
Ο Ναγκασένα, ο οποίος είναι γνωστός για την μεταστροφή του Μένανδρου από τον ελληνικό πολυθεϊσμό στο Βουδισμό, ήταν ο ίδιος μαθητής του Έλληνα βουδιστή μοναχού Νταμαραξίτα.
Ο Μένανδρος έφτασε στην επιφοίτηση ως σοφός με την καθοδήγηση του Ναγκασένα και θεωρείται ως ένας μεγάλος προστάτης του Βουδισμού.Ασημένια δραχμή του Μενάνδρου Α (155-130 π.Χ.Ελληνικά -ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΣΩΤΕΡΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ) δλδ."Του βασιλιά Σωτήρα Μενάνδρου". στην γλώσσα Kharosthi : ΜΑΧΑΡΑΓΙΑ ΤΡΑΤΣΑ ΜΕΝΑΔΡΑΣΑ "Σωτήρας βασιλιάς Μενάνδρoς". δείχνει την θεά Αθηνά Αλκείδε(η)μο την υπερασπιστρια θεά του δήμου ,του λαού να κρατά όπλον ασπίδα δηλαδή με αιγίδα και τον κεραυνό στο δεξί της χέρι. .

ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Κάθε ένα από τα έγγραφα που θα αναφερθούν στην συνέχεια   είναι ένα στιγμιότυπο μιας ζωντανής διαδικασίας πολιτιστικής αλληλεπίδρασης. Το καθένα μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε ζητήματα ταυτότητας, γλώσσας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, αλλά το καθένα έχει τους περιορισμούς του.

Η αφοσίωση του Ηλιόδωτου είναι ένα απομονωμένο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, της θρησκείας και του πολιτισμού στην Ελληνιστική Βακτριανή, φαινομενικά υπάρχουσα απομονωμένη από το ευρύτερο πλαίσιο της υπόλοιπης Βακτριανής.
Μας λέει πολλά για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην ελληνιστική Ανατολή, αλλά τίποτα για την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών.
Τα Δελφικά Παραγγέλματα  μας δείχνουν πώς το (σημερινό )Αϊ Χανούμ προσπάθησε να εκφράσει την ελληνική του ταυτότητα στα μέσα του τρίτου αιώνα με την ανάθεση ελληνικής προσθήκης στο ιερό του ιδρυτή.
Εντούτοις, το μη ελληνικό στοιχείο της πόλης, το οποίο πιστοποιείται στο καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό αρχείο, παραμένει αόρατο εδώ.
 • Η αλήθεια του Σωφύτου μας δείχνει πώς ένας Ελληνοποιημένος Ινδός (;) προσπάθησε να παρουσιαστεί ως εκπαιδευμένος Έλληνας, αλλά ουδέποτε σχολιάζει τη δική του εθνική ταυτότητα.
 • Ο στύλος του Ηλιόδωρου  μας ωθεί να σκεφτούμε πώς ο αφιερωτής εξέφρασε την ελληνική ταυτότητά του μέσα σε ένα ινδικό πολιτιστικό πλαίσιο, αλλά δεν μπορεί να μας πει πώς λειτουργεί ο Ηλιόδωρος εκτός αυτού του πλαισίου.
Τα διοικητικά κείμενα από το Αϊ Χανούμ, τον Σανγκχαράκ και τον Ταχτ-Ι Σανγκίν προσφέρουν ένα στιγμιότυπο της κοινωνικοπολιτικής ζωής της Ελληνιστικής Βακτριανής , αλλά μόνο τα ονόματα δεν μπορούν να ληφθούν ως ένδειξη εθνικής ταυτότητας.
 • Σε κάθε περίπτωση, ανιχνεύουμε τα χαρακτηριστικά του Ηλιόδοτου (Heliodotos), του Ai Khanoum, του Σόφυτου (Sophytos) και του  Ηλιοδώρου, αλλά μόνο μέσα σε πολύ συγκεκριμένα και καθορισμένα πολιτιστικά πλαίσια.
 Μπορεί ο Ηλιόδοτος ή ο Σώφυτος να έχουν εκφράσει διαφορετικά, στα ελληνικά , αφιέρωμα ή επιτύμβια επιγράμματα, με όλες τις συμβάσεις και τις παραδόσεις που έρχονται με αυτές τις λογοτεχνικές μορφές; Θα μπορούσε ο Ηλιόδωρος να αφιερώσει ένα τέτοιο μνημείο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από το Prakrit; Κάθε μία από αυτές τις προειδοποιήσεις μας εμποδίζει να αντιμετωπίζουμε απόλυτους ορισμούς όταν συζητάμε για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ταυτότητα.
 • Εντούτοις, αυτά τα έγγραφα δείχνουν πόσο εύκολα ορισμένα άτομα θα μπορούσαν να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών μορφών πολιτιστικής έκφρασης: οι Ινδοί στο ελληνικό επίγραμμα προς τους Έλληνες σε ινδικές αφιερώσεις.
Αναδεικνύουν επίσης τη δημιουργία τοπικών πολιτιστικών ταυτοτήτων, όπου τόσο ο Σώφυτος όσο και ο Ηλιόδωρος εκφράζονται στη λεκτική και πολιτιστική γλώσσα μιας κοινωνίας που δεν είναι εξ ολοκλήρου δική τους(;) . Αυτά τα έγγραφα μας λένε για την εκπροσώπηση των ταυτοτήτων, αλλά όχι για την ταυτότητα.

Δεν ξέρουμε πώς ένοιωθαν οι αυτόχθονες Βακτριανοί για το «άλσος του Δία», την παρουσία ελληνικών αφιερώσεων και θρησκευτικών τελετουργιών εκεί και την κυριαρχία των Ελλήνων των από την Μακεδονία βασιλιάδων. Δεν ξέρουμε πώς τα ελληνικά ή η ελληνική κοινότητα του Kandahar αισθάνθηκε για τον Σώφυτο, έναν Ελληνικής μόρφωσης  Ινδό .
Ούτε γνωρίζουμε πώς η ινδική κοινότητα Βιδίσα -Vidisha- ανταποκρίθηκε στον Ηλιοδωρο, τον Έλληνα πρεσβευτή ενός Έλληνα στην Ινδία βασιλέα , ο οποίος έκανε μια αφιέρωση  ινδικού ύφους σε ινδική θεότητα.
Αυτά τα έγγραφα δεν μας λένε με απόλυτο τρόπο πώς η ταυτότητα έγινε αντιληπτή μέσα σε μια σειρά πολύ μικτών κοινοτήτων, αλλά μας δείχνουν πόσο ζωντανός είναι αυτός ο διαπολιτισμισμός και μας κάνουν να σκεφτούμε πιο προσεκτικά για μια διαδικασία που η έρευνα και τα συμπεράσματα  θεωρείται πολύ συχνά απλώς ως «Hellenization» -« Ελληνοποίηση ».ΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
Από το www. thesecretrealtruth.blogspot.com

Εδώ θα δούμε τις πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος ο Μέγας.Μερικές από αυτές θα εξετάσουμε περισσότερο μαζί με ευρήματα και άλλα στοιχεία από τα μέρη αυτά

1. Αλεξάνδρεια η εν Αρείοις

Ιδρύθηκε στη διάρκεια του έτους 330 π.Χ., όταν ο Αλέξανδρος εισέδυσε στην περσική σατραπεία Αρεία ή Αρία ( σημερινό Αφγανιστάν). Βρισκόταν κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Αρτακόανα, που ταυτίζεται με τη σημερινή πόλη Χεράτ. Πιθανολογείται πως ερείπια της βρίσκονται κάτω από τη μεσαιωνική ακρόπολη της σύγχρονης πόλης.

2. Αλεξάνδρεια η Προφθασία

Ιδρύθηκε το 330 π.Χ. στη Δραγγιανή, νότια της Φράδα ( σημερινό Φαράχ του Αφγανιστάν). Τοποθετείται βόρεια του ποταμού Ετύμανδρου (σημερινός Χέλμαντ). Η ίδρυση της δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη.

3. Αλεξάνδρεια η εν Αραχωσία

Ο Αλέξανδρος από την Αρεία κινήθηκε προς τη Δραγγιανή ( περιοχή ανάμεσα στο σημερινό Ιράν και Αφγανιστάν) και στη συνέχεια έφτασε στην Αραχωσία, πλησιάζοντας προς τους πρόποδες του Ινδικού Καυκάσου (Χίντου Κους). Εκεί ίδρυσε την Αλεξάνδρεια στην Αραχωσία, το χειμώνα του 330-329 π.Χ. Ο Αρριανός δεν αναφέρει πουθενά στοιχεία για την ακριβή τοποθεσία της πόλης και τον τρόπο εποικισμού της. Πολλοί ερευνητές την ταυτίζουν με τη σημερινή πόλη του Αφγανιστάν Κανταχάρ.

4. Αλεξάνδρεια η Εσχάτη ή παρά τον Ιαξάρτην

Αφού ο Αλέξανδρος διέσχισε την οροσειρά του Ινδικού Καυκάσου, έφτασε στη Σογδιανή και στην πόλη Μαρακάντα ( σημερινή Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν). Από εκεί συνέχισε βορειοανατολικά και, όταν έφτασε στον Ιαξάρτη ποταμό, αμυντικοί λόγοι τον ανάγκασαν να ιδρύσει μια πόλη, το 329 π.Χ., την οποία εποίκισε με ντόπιους και Έλληνες μισθοφόρους που είχε μαζί του. Είναι πολύ πιθανό μετά το θάνατό του η πόλη να άλλαξε όνομα από τον επόμενο κυρίαρχο της, τον Σέλευκο το Νικάτορα. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη του Τατζικιστάν Χουντζάντ (πρώην Λενιμπάντ).

5. Αλεξάνδρεια η επί του Καυκάσου

Το καλοκαίρι του 327 π.Χ. ο Αλέξανδρος έφυγε από τη Σογδιανή και εισήλθε στη Βακτριανή , κινούμενος προς νότο, και στην Ινδία. Στην περιοχή των Παροπαμισάδων ίδρυσε μια νέα Αλεξάνδρεια, την επί Καυκάσου. Την εποίκισε με ντόπιους κατοίκους και βοηθητικό στρατιωτικό προσωπικό. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στη σημερινή πόλη Μπαγκράμ του Αφγανιστάν.

6 και 7. Αλεξάνδρεια Νίκαια και Αλεξάνδρεια Βουκέφαλος

Μετά τη νίκη του στον ποταμό Υδάσπη ( σημερινός Γχέλουμ στο Πακιστάν, παραπόταμος του Ινδού), το καλοκαίρι του 326 π.Χ., ο Αλέξανδρος ίδρυσε δύο νέες πόλεις, μία στην αριστερή όχθη του ποταμού, τη Νίκαια, και μία στη δεξιά, τη Βουκέφαλο(σημερινό Γχέλουμ). Την επίβλεψη της ανέγερσης των δύο αυτών πόλεων την είχε ο Κρατερός. Οι δύο πόλεις λόγω των μουσώνων χρειάστηκαν γρήγορες επισκευές.

8. Αλεξάνδρεια η παρά τον Ακεσίνην ποταμόν ή παρά τον Ινδόν

Γνωρίζουμε ότι ο Αλέξανδρος ίδρυσε, το 325 π.Χ., μια πόλη κοντά στον ποταμό Ακεσίνη (σημερινός Χενάμπ του Πακιστάν). Την επίβλεψη της ανέγερσης είχε ο Ηφαιστίωνας. Δεν γνωρίζουμε όμως το όνομα που της δόθηκε. Ο Αλέξανδρος εγκατέστησε στην πόλη κυρίως ντόπιους, αλλά και αρκετούς μισθοφόρους που δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν. Ίσως τελικά η πόλη αυτή να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρει ο Διόδωρος και όχι ο Αρριανός, η οποία χτίστηκε στη συμβολή του ποταμού Ακεσίνη με τον Ινδό και είχε 10.000 κατοίκους. Την πόλη αυτή μερικοί την ταυτίζουν με την σημερινή πόλη Ουτς Σαρίφ του Πακιστάν.

9. Αλεξάνδρεια η Ωπιανή

Ο Αλέξανδρος ανέθεσε, το 326/325 π.Χ. στον Κρατερό να οχυρώσει την πρωτεύουσα των Μουσικανών. Στη συνέχεια τοποθέτησε φρουρά και μετονόμασε(;) την πόλη σε Αλεξάνδρεια.

10. Αλεξάνδρεια Ραμπάκια

Την άνοιξη του 325 π.Χ. εισέβαλε στη χώρα των Ωρειτών. Εκεί ανακατασκεύασε την πρωτεύουσά τους, Ραμπάκια. Την επίβλεψη μάλιστα του έργου την ανέθεσε στον Ηφαιστίωνα και μετονόμασε την πόλη σε Αλεξάνδρεια. Σήμερα η περιοχή ονομάζεται Μπέλα και βρίσκεται στο Μπαλουχιστάν.

11. Αλεξάνδρεια η εν Καρμανία

Ιδρύθηκε το 325 π.Χ. και τοποθετείται στο σημερινό Ιράν, στην περιφέρεια Κερμάν.

12. Αλεξάνδρεια η εν Σουσιανή

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της άρδρευσης τω περιοχών κοντά στον ποταμό Ευφράτη και των ελών της αραβικής περιοχής, έχτισε ανάμεσα στις εκβολές του Ευφράτη και του Τίγρη , το 324 π.Χ., την τελευταία Αλεξάνδρεια. Αργότερα μετονομάστηκε σε Σελεύκεια η προς Ελαιώ, πόλη που παρέμεινε στο προσκήνιο μέχρι την εποχή των Σασσανιδών.

Εκτός από τις παραπάνω πόλεις υπάρχει μια πλειάδα άλλων πόλεων με το όνομα Αλεξάνδρεια, των οποίων η ύπαρξη δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ή οι πληροφορίες για αυτές είναι συγκεχυμένες. Μερικές από τις πιο γνωστές ήταν οι ακόλουθες:

Αλεξάνδρεια στη Μακεδονία ή στη Θράκη ( η κατά Μέλανα κόλπο).

Αναφέρεται ότι την έχτισε ο Αλέξανδρος το 342 π.Χ., χωρίς όμως να υπάρχει καμία απόδειξη γι’αυτό. Αν δεν πρόκειται για μια αντανάκλαση της ίδρυσης των Φιλίππων, πιθανόν να είναι η πόλη που αναφέρει ο Πλούταρχος ότι ίδρυσε ο Αλέξανδρος στη Θράκη με το όνομα Αλεξανδρούπολη  ( καμία σχέση με τη σημερινή πόλη).

Αλεξάνδρεια η εν Γρανικώ 

 Αλεξάνδρεια η Τρωάς.

Αλεξάνδρεια η παρά την Ισσόν ή της Κιλικίας.

 Η πόλη αυτή μας είναι γνωστή από τον Στράβωνα. Πιθανόν να πρόκειται για μετονομασία πόλης ή για πόλη που ξαναχτίστηκε στους ελληνιστικούς χρόνους για να θυμίζει τη μεγάλη μάχη. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Αλεξανδρέττα ή Ισκεντερούν.

Αλεξάνδρεια η επί του Ώξου ή Ωξειανή.

Χτίστηκε στη συμβολή του ποταμού Ώξου και του ποταμού Κόκχα.
Τέλος, οι παρακάτω πόλεις δεν είναι σίγουρο ότι κάποτε ονομάζονταν «Αλεξάνδρεια». Πρόκειται για πόλεις οι οποίες στους ελληνιστικούς χρόνους ονομάζονταν είτε «Αντιόχεια» είτε «Σελεύκεια» :

Αλεξάνδρεια η Μαργιανή (σημερινό Τουρκμενιστάν).

Ιδρύθηκε μάλλον από τους Σελευκίδες με το όνομα Αντιόχεια.

Αλεξάνδρεια η προς Πέρσας.

Ίσως είναι η Αντιόχεια της Περσίδος. Υπήρχε σίγουρα πριν από το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. κοντά στο σημερινό Μπουσίρ.

Αλεξάνδρεια επί του ποταμού Τίγρη.

 Έχει ταυτοποιηθεί με τη Σελεύκεια του ποταμού Τίγρη. Ιδρύθηκε σίγουρα από τους Σελευκίδες.

Αλεξάνδρεια η εν Σκύθαις.

Ιδρύθηκε κοντά στον ποταμό Ιαξάρτη, πιθανόν ανάμεσα στο 290 και το 280 π.Χ.(πιθανότατα πρόκειται για την επανίδρυση της Αλεξάνδρειας Εσχάτης.)

Αλεξάνδρεια της Μεσοποταμίας.

Αλεξάνδρεια η προς Λάτμον.

ΕΚ.ΤΟΥ.ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΜΑΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.tapantareinews.gr, για περισσότερη ενημέρωση. Εγγραφείτε - SUBSCRIBE: http://bit.ly/2lX5gsJ Website —►http://bit.ly/2lXX2k7 SOCIAL - Follow us...: Facebook...► http://bit.ly/2kjlkot   


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only