Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

ΠΩΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ. ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ.

Η Κόρινθος ήταν μια εκ των κοιτίδων της πρώιμης δωρικής ναοδομίας από τον 8ο αι. π.Χ. και κατά την αρχαϊκή περίοδο. ∆ιάσπαρτα λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη και μνημειώδης κεράμωση τεκμηριώνουν την ύπαρξη πρώιμου ναού του 7ου αι. π.Χ. στο λόφο πάνω από την αγορά της πόλεως. Ο επόμενος ναός του Απόλλωνος οικοδομήθηκε περί το 540 π.Χ.
Ο ναός του Απόλλωνα, είναι αρχαϊκός ναός στην Αρχαία Κόρινθο χτισμένος με μονολιθικούς δωρικούς κίονες. Από τους 40 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται μόνο 7 όρθιοι σε περίοπτη θέση πάνω από τα ερείπια της αρχαίας αγοράς. Ο ναός χτίστηκε το 530 π.Χ. περίπου. Για να στηριχθεί η οροφή υπήρχαν και εσωτερικοί κίονες κατά μήκος του αρκετά μεγάλου σε μέγεθος σηκού, που ήταν χωρισμένος σε δύο δωμάτια και επίσης σε πρόναο και οπισθόδομο που είχαν στην πρόσοψή τους ανά δύο κίονες ανάμεσα σε παραστάδες.


Είναι περίπτερος, με 6×15 μονολιθικούς κίονες, οι οποίοι εμφανίζουν τις βαρύτερες αναλογίες στη μητροπολιτική Ελλάδα. Από αυτούς σώζονται στη θέση τους οι επτά και είναι σήμερα οι πρωιμότεροι ιστάμενοι μονολιθικοί κίονες στον ελλαδικό χώρο.


Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο. Χρονολογία έκδοσης 1831-1838Στις αναλογίες του ναού και στο σχέδιό του καταγράφεται ο δυναμισμός της αρχαϊκής εποχής και η αποκρυστάλλωση της απολιθωμένης μορφής των δωρικών ναών. Η απώλεια σημαντικού μέρους του υλικού του μνημείου και οι μετατοπίσεις των μελών του δυσχεραίνουν την τεκμηρίωση του σχεδίου του. Τα δεδομένα από τις βροχότμητες κοίτες θεμελίωσης και από τα εναπομείναντα μέλη και σπαράγματα επανεξετάζονται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τις αρχικές διαστάσεις του ναού, τη μορφή, την τυπολογία και τα στάδια εργασίας για την οικοδόμησή του..

Λοιπόν με χρονολόγηση περίπου το 540 π.Χ. (550-530 π.Χ.) κτίστηκε στην Κόρινθο ο δωρικός ναός του Απόλλωνα, στη θέση ενός παλιότερου ναού που είχε χτιστεί περίπου το 625 π.Χ. Οι διαστάσεις του ναού στο στυλοβάτη είναι 53,82 Χ 21,48. Ο ναός ήταν πώρινος και καλυπτόταν από επίχρισμα (= σοβάς) μαρμαρόσκονης.Το ναό περιβάλλει κιονοστοιχία από 38 κίονες. Στη στενή πλευρά μετράμε 6 κίονες και 15 στη μακριά.  Οι κίονες είναι μονολιθικοί με είκοσι (20) ραβδώσεις. Το ύψος τους είναι περίπου τέσσερα (4) μέτρα, ενώ η διάμετρος της βάσης τους είναι περίπου 1,90 μ. Σήμερα σώζονται 7 κίονες . Σε παλαιότερες απεικονίσεις, του 1751, 1755, 1776, σώζονταν 12 κίονες. Στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αι. μ.Χ. οι κίονες έμειναν επτά. Χάθηκαν δηλ. πέντε κίονες.

Τα βουνά της Φωκίδας από τον ναό του Απόλλωνα στην Κόρινθο. Χρονολογία έκδοσης 1882

Χρονολογούμενος στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, ο ναός του Απόλλωνα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα δείγματα αρχιτεκτονικής δωρικού ρυθμού και μαρτυρεί την οικονομική και πολιτική ισχύ της Κορίνθου κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, όταν η πόλη πρωτοστάτησε στην ίδρυση αποικιών στη δυτική Μεσόγειο.  Η κατασκευή του ναού, με τα αετώματα και τις πήλινες σφίγγες στις γωνίες, λειτούργησε ως πρότυπο για πολλά κτήρια της εποχής. Μετά την καταστροφή της Κορίνθου από τον στρατηγό Λεύκιο Μόμμιο, το 146 π.Χ., και την επανίδρυσή της ως ρωμαϊκής αποικίας, ο ναός μετασκευάστηκε, ενδεχομένως για να στεγάσει την αυτοκρατορική λατρεία.Ο ναός χωρίζεται σε πρόναο, σηκό, οπισθόδομο.Ο πρόναος και ο οπισθόδομος είχαν στην πρόσοψη δύο κίονες ανάμεσα σε παραστάδες.Το σημαντικό με το ναό είναι η καμπύλωση του στυλοβάτη που τη συναντάμε για πρώτη φορά στην ελληνική αρχιτεκτονική και θα φτάσει με τον Παρθενώνα σε εξαίσια τελειότητα.

Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο. Χρονολογία έκδοσης 1870 Έκδοση BUSCH, Moritz, Dr. Bilder aus Griechenland, Nach der Natur gezeichnet von A. Löffler, Mit 18 Stahlstichen und 7 Holzschnitten, Τεργέστη, Julius Ohswaldt, 1870.

Άποψη του ναού του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο. - BLOUET, Guillaume-Abel. Expédition scientifique de Morée, Ordonnée par le Gouvernement français: Architecture, Sculptures, Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l'Attique, mesurées, dessinées, recueillies et publiées par Abel Blouet, Architecte, Directeur de la Section de l’Architecture et de Sculpture de l’Expédition, Ancien Pensionnaire de l’Académie de France à Rome; Amable Ravoisié et Achille Poirot, Architectes; Félix Crézel, Peintre d’Histoire, et Frédéric de Gournay, Littérateur. Ouvrage dédié au Roi, τ. I-VI, Παρίσι, Firmin Didot, 1831-1838.
Επιπλέον, ανάμεσα στο σηκό και στον οπισθόδομο δημιουργείται ένας ακόμη τετράγωνος χώρος (ίσως για λατρευτικούς λόγους), όμοιος με το χώρο που θα βρούμε εκατό χρόνια αργότερα και πάλι στον Παρθενώνα. Πρόκειται στην ουσία για χωρισμό του σηκού σε δύο δωμάτια, τα οποία όμως δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους.

Το καθένα από τα δωμάτια είχε στο εσωτερικό του διπλή κιονοστοιχία με την οποία δημιουργούνταν τρία κλίτη, με το μεσαίο μεγαλύτερο από τα άλλα δύο. Στο πρώτο δωμάτιο υπήρχαν 2Χ4 κίονες, ενώ στο δεύτερο 2Χ2.

Ναός του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο: Τομή καθ' ύψος κιονοκράνου δωρικού ρυθμού και τμήματος του επιστυλίου. Αριστερά: Σχεδιαστική αποκατάσταση τμήματος του επιστυλίου με τον κανόνα και τις σταγόνες. Κάτω δεξιά, αναθηματική επιγραφή.1831-1838


Ο Ναός του Απόλλωνα στην Κόρινθο. Σε πρώτο επίπεδο δύο καβαλάδηδες και δύο Μουσουλμάνες γυναίκες που κάνουν περίπατο. Στα δεξιά μικρή ομήγυρις χαρτοπαικτών.Στην αυτή εδώ πρώτη εικόνα από το 1751 είναι μια άποψη από τα νοτιοδυτικά που δείχνει 12 κίονες όρθιους, έντεκα από την εξωτερική κιονοστοιχία και ένα, σε ένα υψηλότερο επίπεδο, από το εσωτερικό. Ο ναός είναι σαφώς μέρος ενός κτιριακού συγκροτήματος, όπως φαίνεται από τον χαμηλό τοίχο μεταξύ των στηλών, το κτίριο πίσω από το ναό και το μικρό βοηθητικό κτίσμα στα αριστερά του. Στη δεξιά πλευρά του τζαμιού εικόνα με μιναρέ και κάποια άλλα κτίρια μπορεί να διακρίνει κάποιος  .Το  Όρος Γεράνεια  είναι στο βάθος όπως και σε όλο τον Ισθμό,ως φόντο   . Αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν υψηλό βαθμό και  προσεκτική δουλειά που έγινε από Stuart και Revett πού όμως δεν παρουσιάζεται εδώ για να υποστηρίζει  ένα υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στην ακρίβεια της εικόνας.

Φανταστική αναπαράσταη του Ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.-Χρονολογία έκδοσης 1770 Έκδοση LE ROY, Julien David. Les ruines des plus beaux monuments de la Grece, considérées du côté de l'histoire et du côté de l'architecture; par M. Le Roy, historiographe de l'Academie Royale d'Architecture, & de l'Institut de Bologne. Seconde édition corrigée et augmentée. τ. IΙ, Παρίσι, Louis-François Delatour, MDCCLXX [1770].Η εικόνα,  από τον LeRoy το 1755, θα πρέπει να συγκριθεί με εκείνη των Stuart και Revett. Υποτίθεται ότι αυτή η άποψη ήταν ρομαντική, αν όχι πλήρως έως σήμερα, καθώς δείχνει 14 στήλες, όταν όλοι οι ταξιδιώτες μέχρι σήμερα δείχνουν ότι υπήρχαν μόνο 12 κίονες κατά αυτή την χρονική στιγμή. Η έλλειψη ενός Τούρκικου κτιρίου μέσα στο ναό, δείχνει ότι  ο ίδιος είχε ακούσει ή διαβάσει για το ναό, ή ακόμα και να ΄έχει  δει, αλλά αυτό που ζωγράφισε δεν είναι το αληθινό  .

Άποψη των ερειπίων του ναού του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.1803 - Αυτή η άποψη από την νοτιοανατολική γωνία του ναού παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη των Stuart και Revett ή του LeRoy. Το διώροφο κτίριο στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ακόμη, αλλά ο τοίχος μεταξύ των στηλών είναι υψηλότερος (σήμερα ψηλότερο από έναν άνθρωπο) και ελλιπής, σαν σε ερείπια. Μια πέτρα στη γωνία του επιστυλίου έχει κλίση, στοιχεία τα οποία δείχνουν αμέλεια. Υπάρχουν ακόμη 12 κίονες , αν και η μία στο κέντρο και η δεύτερη από το τέλος της δυτικής πτέρυγας αποκρύπτονται από άλλες στήλες .Και πάλι, δεξιά της εικόνας ένα τμήμα του παρακείμενου χωριού μπορεί κάποιος να δει  . Κρίνοντας από την άποψη αυτή, στον Stuart και Revett αλλά και στον Leroy, υπήρχαν λίγα κτήρια γύρω από το ναό, αλλά το χωριό ήταν πολύ πιο πυκνοκατοικημένο και πιο κοντά στο κεντρικό τζαμί.


Η επόμενη εικόνα είναι αυτή που θέτει το ζήτημα της τύχης των 5 στήλων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μικρή τοπίο από το βάθος για να βοηθήσει  στον προσανατολισμό της άποψης, είναι σαφώς από τα δυτικά. Προφανώς κάτι έχει συμβεί σε πέντε από τις στήλες (τέσσερις στην  νότια πλευρά και τη μία από την εσωτερική κιονοστοιχία ) κάποια στιγμή κατά τα τελευταία 25 χρόνια. Οι ταξιδιώτες δίνουν  εξηγήσεις γι 'αυτό που σχετίζονται με το κτίριο ή την κάποια  επέκταση ενός σπιτιού, που είναι πιθανότατα  στο παρασκήνιο σε αυτή την εικόνα, η οποία μοιάζει αρκετά παρόμοια με εκείνο που παρουσιάζεται στον Mayer και Stuart και στον Revett όπου  οι εικόνες,  είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε πλάτος. Παρόμοια με την άποψη του Mayer, ο τοίχος μεταξύ των στηλών είναι ψηλότερος από έναν άνθρωπο, και τώρα είναι ακόμη πιο κατεστραμμένος  Το μικρό βοηθητικό κτίσμα που φαίνεται σε αρκετές από τις άλλες εικόνες φαίνεται στην άκρα αριστερά της εικόνας. Στο βάθος,  μπορεί κάποιος να δει ένα βουνό, προφανώς το όρος  Γεράνια, αλλά το χωριό δεν είναι ορατό εδώ 

Η θέα του ναού δόθηκε από  τον Williams το 1816, από τα νοτιοδυτικά δείχνει το ναό που χτίστηκε μέσα του ένα  συγκρότημα κατοικιών. Το κτιριολογικό πρόγραμμα φαίνεται να είναι πλήρης αυτή τη στιγμή: οι τοίχοι μεταξύ των στηλών είναι στο αρχικό ύψος τους και να είναι σε καλή κατάσταση.
Αναφέρει ο Turner το 1813..... "Κόρινθος ο ελληνικός ναός  δεν περιέχει μέσα στους τοίχους του  λείψανα της αρχαιότητας, αλλά κάποιες μικρές μάζες από κατεστραμμένα τείχη, και επτά στήλες, με το μέρος της ζωφόρου, ενός ναού, εκ των οποίων ορισμένοι κίονες γκρεμίστηκαν για να δημιουργηθεί χώρος για ένα άθλιο τουρκικό σπίτι, το οποίο ενώνει με τα αρχαία λείψανα . Οι Κίονες  είναι περίπου 60 πόδια ύψος και 10 πόδια στην περιφέρεια. υποτίθεται  από ορισμένους ταξιδιώτες (μεταξύ των οποίων, ο Δρ Leake) ότι  είναι τα ερείπια του ναού της Ήρας. " (292)

Η όψη αυτή εδώ  δείχνει τις φθορές στο χωριό από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1821-1828). Το χωριό έχει καταστραφεί , δεν είναι μόνο το κτίριο που ήταν τόσο πρόσφατα χτισμένο ανάμεσα και γύρω από τις κολώνες του ναού όπου εδώ έχει  εντελώς εξαφανιστεί, αλλά και  όλα τα κτίρια που θα μπορούσαν  να υπάρχουν έχουν καταστραφεί . Η περιοχή είναι γεμάτη με μπάζα, κάτι που φαίνεται καθαρά στο προσκήνιο. Ακόμη και τα ίχνη του δρόμου που σε πολλές εικόνες έχουμε δει που ακολουθείται κατά μήκος στην νότια πλευρά των στηλών δεν είναι πουθενά σε αυτήν την προβολή.


Αυτή η εδώ η  ρομαντική άποψη του ναού από τα βορειοανατολικά με την Ακροκόρινθο στο παρασκήνιο, προσφέρει ελάχιστα νέα στοιχεία στη συζήτηση περί του του ναού εκτός από το ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές από το 1800 - η δεύτερη κολόνα από το τέλος της δυτικής πτέρυγας λείπει   και το επιστύλιο είναι συνεχές σε πέντε από τις στήλες. Το ένα νέο μέρος των πληροφοριών που η άποψη αυτή προσφέρει είναι η παρουσία ενός μικρού χωριού στο νότο, μεταξύ Ακροκόρινθου και του ναού, καθώς και η έλλειψη κτιρίων γύρω από το ίδιο το ναό. Το κτίριο κοντά στο ναό έχει φύγει, όπως και οι τοίχοι μεταξύ των στηλών.


Η τελική άποψη του ναού του 19ου αιώνα, σκιαγραφήθηκε το 1883, κοιτώντας από τη Δύση δείχνει ότι ο ναός δεν είχε αλλάξει πολύ από το 1842, σε σύγκριση με την άποψη του Bartlett . Λίγα νέα κτίρια βρίσκονται στη θέση τους, συμπεριλαμβανομένου  ενός στην αριστερή πλευρά της εικόνας που είναι σε μια κατάσταση  καταστροφής, και χωρίς  στέγη. Αυτό είναι πιθανότατα το «Καποδιστριακό Σχολείο» όπως αναφέρει ο Robinson στο άρθρο του σχετικά με την Κόρινθο στο 1829-1833. Υπάρχουν μερικά άλλα κτίρια σε κοντινή απόσταση, αλλά η εικόνα έχει σχηματισθεί  από μια γωνία κοιτώντας ψηλά στις κολώνες και έτσι το τυχόν εναπομένον τμήμα του χωριού δεν μπορούμε να το δούμε . Ο καλλιτέχνης έχει, επίσης, επέλεξε να αγνοήσει τα Γεράνια Όρη που θα έπρεπε να είναι στο βάθος  στα αριστερά και τα Όνεια όρη (λίθων πεποιημένου διασῶζον ἐρείπια οὐκ ὀλίγα. ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς πρὸς ἄρκτον μὲν ἀφορᾶται ὅ τε Παρνασσὸς καὶ ὁ Ἑλικών, ὄρη ὑψηλὰ καὶ νιφόβολα, καὶ ὁ Κρισαῖος κόλπος ὑποπεπτωκὼς ἀμφοτέροις, περιεχόμενος ὑπὸ τῆς Φωκίδος καὶ τῆς Βοιωτίας καὶ τῆς Μεγαρίδος καὶ τῆς ἀντιπόρθμου τῇ Φωκίδι Κορινθίας καὶ Σικυωνίας: πρὸς ἑσπέραν δὲ ... ὑπέρκειται δὲ τούτων ἁπάντων τὰ καλούμενα Ὄνεια ὄρη διατείνοντα μέχρι Βοιωτίας καὶ Κιθαιρῶνος ἀπὸ τῶν Σκιρωνίδων πετρῶν, ἀπὸ τῆς παρὰ ταύτας ὁδοῦ πρὸς τὴν Ἀττικήν.-Στράβων .)  που θα έπρεπε να είναι κατά την άποψη αυτή  στην άκρη δεξιά. 
Η Κόρινθος αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι  σε μεγάλο βαθμό έρημη όπως φαίνεται εδώ, όπως το 1858 στον σεισμό και με την εγκαθίδρυση  στην  Νέα Κόρινθο μεταφερόμενοι από  την Αρχαία Κόρινθο την πλειοψηφία των κατοίκων της. Το χωριό θα αρχίσει να αυξάνεται πληθυσμιακά και πάλι μετά το 1896,

Η τελική άποψη δείχνει το ναό το 1927, αφού είχε ανασκαφεί. Η θέα είναι από τα ανατολικά.


O Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο: - Υποθετική αναπαράσταση της όψης της πλευρικής κιονοστοιχίας. Εικ. 2. Υποθετική κάτοψη του ναού.STUART, James, and Nicholas REVETT. The Antiquities of Athens measured and delineated by James Stuart F.R.S. and F.S.A. and Nicholas Revett paint-Χρονολογία έκδοσης 1794


O Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο:-Κάτοψη κίονα, όψη κίονα, κιονόκρανο και επιστύλιο. Εικ. 2. Σχέδιο τομής των ιμάντων και του υποτραχήλιου του κιονόκρανου.


Άποψη της Κορίνθου και του Ακροκόρινθου. Στο βάθος διακρίνεται ο ναός του Απόλλωνα. Χρονολογία έκδοσης 1803

Ο ναός του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο.1830

Παλικάρια και οπλαρχηγοί μπροστά από το ναό του Απόλλωνα στην Aρχαία Κόρινθο.1833[LE BLANC, Theodore. Croquis d' après nature faits pendat trois ans de sejour en Grèce et dans le Levant, Παρίσι, Gihaut, 1833-4].

Ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.

Ο Ακροκόρινθος και ο Ναός του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο.- ALIGNY, Claude François Théodore Caruelle d'. Απόψεις από τις περιώνυμες τοποθεσίες της αρχαίας Ελλάδας σχεδιασμένες εκ του φυσικού και χαραγμένες στο χαλκό από τον Θεόδωρο Αλίνιυ, Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1971.

Εικονογράφηση για το ποίημα του Λόρδου Βύρωνα ( Σ.Σ, Συνειδητοποιώντας την κατάσταση στην παλαιά Ρωμεϊκη  Αυτοκρατορία) "The Siege of Corinth": οθωμανός αξιωματούχος και Ελληνίδα σκλάβα στα ερείπια του Ναού του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο.1849

Η Ακροκόρινθος με τον  περιβάλλοντα χώρο- 1842 – 1885. Ελλάδα, ιστορική, εικονογραφημένη. Μια πλήρης συλλογή ιστορικών, τοπογραφικών και καλλιτεχνικών ντοκουμέντων. Με 280 γκραβούρες εποχής, Αθήνα, Nikolas Books, 1984.

Κείμενα περιηγητών 


Σχεδόν κάθε ταξιδιώτης που επισκέφθηκε την Κόρινθο αναφέρει το ναό, και το μεγαλύτερο μέρος από τις απεικονίσεις που επιβιώνουν είναι επίσης του ναού. Τρία ζητήματα έχουν καταλήξει στις διάφορες περιγραφές: η ταυτοποίηση του ναού, ο λόγος για την καταστροφή των τεσσάρων στηλών μεταξύ 1776 και 1800, και η εκ νέου ανακάλυψη των στηλών μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας το 1821. Το ζήτημα της ταυτότητας του ναού είναι η πιο δημοφιλής αναφορά στα σχόλια διότι  16 από τους ταξιδιώτες είτε  προτείνουν για κάποια  μια θεότητα ή  συζητήσουν την ποικιλία των προτάσεων των άλλων ταξιδιωτών . Μέχρι το 1848, οι προτάσεις ποικίλουν.Τρεις προτείνουν ότι είναι ο   ναός της Octavias (ένας εκ των οποίων προτείνει, επίσης, ότι είναι  του θεού Juno, τρείς του Ποσειδώνα (ένας  εκ των οποίων προτείνει, επίσης, την Αφροδίτη), δύο τον Juno  και τρεις συζητούν την πολλαπλότητα των προτάσεων,δηλαδή ποιου θεού μπορεί να είναι ο ναός . Μετά το 1848, 5 από τους επτά ταξιδιώτες προτείνουν της θεάς Αθηνας Χαλινιτιδος  Είναι ενδιαφέρον, μόνο ένα άτομο, ο Keppel, πρότεινε μια ταύτιση με το ναό του Απόλλωνα, η οποία είναι η σωστή  και έχει προκύψει από την ανασκαφή του.Τρεις ταξιδιώτες έχουν σχολιάσει σχετικά με την καταστροφή των 4 στήλων. Ο Clarke (1800) και ο Fuller (1818) και οι δύο δείχνουν ότι κατακτητές κατέστρεψαν τις κολώνες γιατί ήθελαν  να χρησιμοποιήσουν το υλικό για την κατασκευή κάποιου  έργου του, καθώς ο Clarke και ο Turner (1813) πιστεύει ότι ο Τούρκος Διοικητής ήθελε απλώς να κάνει χώρο για την προσθήκη κάποιας οικίας του. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποια  ήταν η αλήθεια, .


Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Κόρινθο καθώς αυτή ανοικοδομήθηκε μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1821-1829) περιγράφουν το ναό σαν να είχε θαφτεί μαζί με τα συντρίμμια. Το 1829, ο Keppel γράφει ότι πέντε κίονες βρέθηκαν όταν τα συντρίμμια καθαρίστηκαν από εκείνη την περιοχή. Ωστόσο, ο Trant, ο οποίος ταξίδεψε επίσης το 1829, περιγράφει τους επτά. Ο Fitzmaurice, ο οποίος ταξίδεψε το 1832, περιγράφει μόνο τρεις κίονες που βρέθηκαν.Ο Estourmel, επίσης, στα ταξίδια το 1832, επισημαίνει ότι επτά κίονες βρέθηκαν από τους στρατιώτες. Ο  Trant περιέγραψε τους κίονες ως έχουν "βρεθεί" που φαίνεται δυνατό, αλλά καθώς δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων από αυτούς, καθώς και τον αριθμό των κιόνων που βρέθηκαν ποικίλλει με έναν τρόπο που δεν έχει νόημα, είναι δύσκολο να γνωρίζουν ακριβώς τι ήταν αυτό που είδαν . Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό είναι το μόνο ιστορικό  όσον αφορά τον αριθμό των κιόνων  που αναφέρθηκαν , είναι προφανές ότι  η καταμέτρηση των στηλών υπήρξε  δύσκολη.
Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only