Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Προϊστορικός οχυρωματικός περίβολος στο "Aσάρ τεπέ"

 

Περιγραφή: Προϊστορικής εποχής οχυρωματικός περίβολος μήκους 700μ. και πάχους 1.70μ. κτισμένος από σχιστολιθικό πέτρωμα στο ύψωμα "Aσάρ τεπέ" (Tας λόφος) του χωριού Σαρακηνή του N. Pοδόπης. Δεύτερος εσωτερικός περίβολος περικλείει το υψηλότερο κατά 30μ. χώρο του υψώματος.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας ΙΘ' ΕΠΚΑ

Χωροθέτηση: Ύψωμα "Aσάρ τεπέ" (Tας λόφος) του χωριού Σαρακηνή - Δήμος Κομοτηνής

Επισκεψιμότητα: Σαρακηνή

 

Μακεδονικός τάφος

Περιγραφή: Μακεδονικός τάφος κοντά στο χωριό Σύμβολα.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας ΙΘ' ΕΠΚΑ

Χωροθέτηση: 800μ. B. του χωριού Σύμβολα N. Pοδόπης.

Επισκεψιμότητα: 7 χλμ από την Κομοτηνή (βόρεια) βρίσκεται το χωριό Σύμβολα. Ο τάφος είναι επισκέψιμος μετά από συνεννόηση. ΑμΕΑ: Η πρόσβαση μέχρι τον τάφο είναι εφικτή, αλλά η είσοδος σ' αυτόν αδύνατη.

 

Μνημεία Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Περιόδου

Βυζαντινό κάστρο Κομοτηνής

Περιγραφή: Το βυζαντινό της κάστρο της Κομοτηνής, που σώζεται σήμερα σε περιορισμένα τμήματα. Ανεγέρθηκε από την πρωτοβυζαντινή περίοδο, τον 4ο αι. μ.Χ., από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ (379-395 μ.Χ.) στην στρατηγική θέση της σημερινής Κομοτηνής, επειδή ελέγχει την μία από τις τρεις εξόδους της οροσειράς της Ροδόπης προς το Αιγαίο και βρισκόταν επί της Εγνατίας οδού. Το κάστρο καταστράφηκε μερικώς από τους Τούρκους κατά την άλωση της πόλης το 1363 από τον ανεξάρτητο πολεμιστή, εξισλαμισμένο βυζαντινό άρχοντα Εβρενός Μπέη και το 1910 οι Βούλγαροι κατεδάφισαν τους πύργους και μεγάλο μέρος του. Ήταν τετράπλευρο, είχε τέσσαρες εισόδους, 16 πύργους, ύψος 9.60 μ. και περιέκλειε την βυζαντινή πόλη (τα Κουμουτζηνά), με βυζαντινό ναό που μαρτυρείται από το 1548, στα θεμέλια του οποίου είναι σήμερα κτισμένος από το 1800 ο μητροπολιτικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας 15η ΕΒΑ

Χωροθέτηση: Στην θέση της σημερινής Κομοτηνής - Δήμος Κομοτηνής.

Επισκεψιμότητα: Βρίσκεται στο κέντρο της Κομοτηνής

 

Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Περιγραφή: Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Βρίσκεται στο εσωτερικό του φρουρίου στην ανατολική του πλευρά. Είναι τετράκλιτος με νάρθηκα, ξυλόστεγος και το δάπεδό του βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του γύρο χώρου. Χτίστηκε την εποχή της τουρκοκρατίας (1800) πάνω στα θεμέλια βυζαντινού ναού, για το οποίο έχουμε αναφορά στα 1548 από τον περιηγητή Pierre Belon. Ο ναός στην σημερινή του μορφή είναι αναστηλωμένος και έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας 15η ΕΒΑ

Χωροθέτηση: Βρίσκεται στο εσωτερικό του κάστρου στην ανατολική του πλευρά - Δήμος Κομοτηνής.

Επισκεψιμότητα: Είναι επισκέψιμος.

 

Οθωμανικά Μνημεία

Ιμαρέτ

Περιγραφή: Είναι ένα από τα παλαιότερα οθωμανικά μνημεία της Θράκης και σχετίζεται με την επέκταση και επικράτηση των Οθωμανών στην περιοχή (1360-1380). Ταυτίζεται με το Ιμαρέτ που σύμφωνα με τις πηγές έκτισε ο κατακτητής της πόλης Γαζή Εβρενός. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με τρεις χώρους που διαμορφώνουν στην κάτοψη το σχήμα Τ (τύπου zaviye). Το κτίριο είναι κτισμένο με τη βυζαντινή τεχνική της πλινθοπερίκλειστης τοιχοδομίας, που συνηθίζεται στα πρώιμα οθωμανικά κτίσματα. Η Κομοτηνή αποτέλεσε την πρώτη έδρα του Εβρενός Μπέη, ο οποίος έχτισε και το σωζόμενο Ιμαρέτ του Εβρενός Μπέη, το αρχαιότερο οθωμανικό μνημείο της Ευρώπης, κτισμένο το 1370-1380, χαρακτηριστικής τυπολογίας τύπου Τ της πρώϊμης οθωμανικής αρχιτεκτονικής των τεμενών. Αποτελούσε τόπο συγκέντρωσης και ορμητήριο των αχήδων, οι οποίοι ήταν μέλη τουρκικής αδελφότητας, που λόγω των εξαιρετικών τους ικανοτήτων, είχαν επιφορτισθεί από τους σουλτάνους Μουράτ Α’ και Βαγιαζήτ Α΄ την διεκπεραίωση του προγράμματος εξισλαμισμού της Θράκης στην πρώϊμη οθωμανική περίοδο. Σήμερα λειτουργεί ως εκκλησιαστικό μουσείο.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας. Υπηρεσιακή Μονάδα: 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Χωροθέτηση: Στο κέντρο της Κομοτηνής - Δήμος Κομοτηνής.

Επισκεψιμότητα: Οδός Βενιζέλου και Ξενοφώντος 8-Κομοτηνή. Είναι επισκέψιμο. Στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή : 10.30-13.00, Τετάρτη, Παρασκευή: 17.00-20.00, Σάββατο: 10.00-13.30. Επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης τις ημέρες των αργιών.

 

Γενί Τζαμί Κομοτηνής

Περιγραφή: Το Γενί Τζαμί Κομοτηνής, (μεταφράζεται ως το Νέο Τέμενος) είναι ένα οθωμανικό μνημείο το οποίο χρονολογείται από το 1585. Το Τέμενος έχει τετράγωνη αίθουσα προσευχής και αρχιτεκτονικά έχει επηρεαστεί από την αισθητική του νεοκλασσικισμού. Χτίστηκε την εποχή του Σουλτάνου Μουράτ Γ' από τον Αχμέτ Εφεντή ο οποίος ήταν επικεφαλής της οικονομικής υπηρεσίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η σημερινή μορφή συμπεριλαμβάνει και την διερεύνηση η οποία έγινε το 1902. Το διάστημα 2007-8 έγινε ανακαίνιση.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας. Υπηρεσιακή Μονάδα: 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Χωροθέτηση: Στο κέντρο της Κομοτηνής δίπλα στη Μουφτεία της Ροδόπης - Δήμος Κομοτηνής.

Επισκεψιμότητα: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής. Είναι επισκέψιμο μετά από συνεννόηση.

 

Έσκι Τζαμί Κομοτηνής

Περιγραφή: Το Έσκι Τζαμί Κομοτηνής, (μεταφράζεται ως το Παλαιό Τέμενος είναι ένα οθωμανικό μνημείο το οποίο χρονολογείται από το 1608/9 σύμφωνα με τον Εβλιγιά Τσελεμπή ή το 1677/78 κατά μια επιγραφή.

Το Τέμενος αυτό αν και ονομάζεται "Παλαιό" είναι νεότερο από το 


Γενί Τζαμί Κομοτηνής. Ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1854. Η Βούλγαροι τη δεκαετία 1910 μετέτρεψαν το Τέμενος σε εκκλησία και κατέστρεψαν μέρος του μιναρέ (μέχρι το εξώστη σερεφέ). Το Τέμενος επιστράφηκε στην μουσουλμανική μειονότητα κατά το 1919-20, υπό την Γαλλική διοίκηση της Κομοτηνής και τότε ανοικοδομήθηκαν ο κατεδαφισμένος μιναρές και οι σημερινοί 2 εξώστες. Το 2011 ολοκληρώθηκε η εξωτερική ανακαίνιση του Τεμένους.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας. Υπηρεσιακή Μονάδα: 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Χωροθέτηση: Στο κέντρο της Κομοτηνής κοντά στο Ιμαρέτ Κομοτηνής- Δήμος Κομοτηνής.

Επισκεψιμότητα: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής. Είναι επισκέψιμο μετά από συνεννόηση.

 

Πύργος του Ωρολογιού

Περιγραφή: Αποτελεί χαρακτηριστικό μνημείο του οθωμανικού εκσυγχρονισμού, έργο του 1884, αφιέρωμα του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ, μνημείο στο οποίο έγιναν αρχιτεκτονικές επεμβάσεις στην δεκαετία του 1950

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας. Υπηρεσιακή Μονάδα: 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Χωροθέτηση: Στο κέντρο της Κομοτηνής δίπλα στο Γενί Τζαμί- Δήμος Κομοτηνής.

Επισκεψιμότητα: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής

 ΠΗΓΗhttps://www.komotini.gr/

 


ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΙΣ by Spiros Danias

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only