Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

O Γεώργιος Λαδόπουλος

 O Γεώργιος Λαδόπουλος ήταν ζακυνθινομοραΐτης. Έτσι αναφέρονται στις ιστορικές πηγές όσων οι οικογένειες κατέφυγαν στην Ζάκυνθο, μετά από εκεί διωγμούς, όπως πχ. μετά τα Ορλωφικά, μεγάλωσαν στην Ζάκυνθο και ζούσαν και δούλευαν εκεί. Με καταγωγή από την Σπάρτη ασκούσε εμπόριο στην Ζάκυνθο, όπου τον κατήχησε στη Φιλική Εταιρεία ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 7 Ιανουαρίου 1819. Στην «Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου» που εκδόθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους το 1963, δημοσιεύονται πολλά γράμματα που φανερώνουν πόσο μόχθησε και θυσιάστηκε ο πατριώτης αυτός για τον εφοδιασμό και για τη σωτηρία του Μεσολογγιού.

Ο Μαυροκορδάτος τού έγραφε από το Ναύπλιο στις 22 Ιουνίου 1825:
«…εχάρην ότι υγιαίνεις επειδή είσαι ωφέλιμος όχι μόνον εις την ενάρετον οικογένειάν σου , αλλά και εις την πατρίδα, δια την οποίαν ακαταπαύστως κοπιάζεις με άδολον πατριωτισμόν και με σπανιώτατην αφιλοκέρδειαν…»
Ο Ανδρέας Μιαούλης έγραφε από το πλοίο «Θεμιστοκλής» στις 18 Νοεμβρίου 1825 :
«…Προς τον χρησιμότατον κύριον Γεώργιον Λαδόπουλον…. ».
Η Διευθύνουσα Επιτροπή Δυτικής Ελλάδος του έγραφε από το Μεσολόγγι και του ξανάγραφε απανωτά γράμματα, μηνύματα απελπισίας, ζητώντας εφόδια, τροφές, μπαρούτι, μολύβι κλπ. Και ο καλός αυτός πατριώτης έκανε ό,τι μπορούσε. Η Κυβέρνηση Γ, Κουντουριώτη, αφού σπατάλησε τα χρήματα των αγγλικών δανείων για να επικρατήσει με τους εμφυλίους πολέμους, άφηνε ανεφόδιαστο το Μεσολόγγι. Έγραφε στον Λαδόπουλο να ψωνίζει αναγκαία εφόδια και να τα στέλνει στο Μεσολόγγι με την υπόσχεση να πληρωθούν από το Έθνος. Και ο Λαδόπουλος, αφού διέθεσε τα δικά του χρήματα άρχισε να δανείζεται ή να ψωνίζει με πίστωση με την προσμονή πως θα λάβει χρήματα ή συναλλαγματικές από την «Διοίκηση», όπως έλεγαν τότε το Εκτελεστικό Σώμα [Κυβέρνηση], που πρόεδρός του ήταν ο Κουντουριώτης. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού έπεσε το Μεσολόγγι, να βρεθεί χρεωμένος με υπέρογκα ποσά.
Έγραφε και ξανάγραφε και στην «Διοικητική Επιτροπή» που αντικατέστησε τον αποτυχημένη κυβέρνηση Κουντουριώτη , αλλά ούτε κι αυτή έλυσε το πρόβλημά του. Απελπισμένος έγραψε «Προς την Σεβαστήν Τρίτην Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν» αναφορά περιγράφοντας την κατάστασή του και την τραγική θέση που βρισκόταν. Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«…Η εις την οποίαν ευρίσκομαι εις το παρόν θέσις μου, η οποία με βιάζει να προστρέξω εις την υπέρτατην ταύτην του Έθνους αρχήν, είναι δεινοτάτη και ικανή να σύρη εις συμπάθειαν και αυτάς τας πέτρας… Η στέρησις των αναγκαίων καθημερινών εξόδων της δυστυχούς φαμελίας μου εις την οποία υπέπεσα είναι δυστύχημα ελεεινόν δι’ εμένα, από τον οποιον προσμένουσιν τός αθώα τέκνα την καθημερινήν τροφήν, και ικανόν ει τον να κινήση την συμπάθειάν της Σεβ. Συνελεύσεως, την οποίαν ήδη μετά δακρύων επικαλούμαι εις το να σκεφθή την διάρθωσιν των δεινών μου και να μοι προμηθεύσει με τα οποία καν χρεωστώ χρήματα, χωρίς των οποίων είναι άφευκτον εντός ολίγου να φυλακωθώ από τους δανειστάς και να υστερηθώ και αυτά τα ολίγα οικιακά μου ειδίσματα τα οποία έπεται να πωληθώσιν δια κριτηρίου εις λογαριασμόν των ειρημένων δανειστών.
Πόσον ελεεινότερον θέλει είσθαι τούτο ως προς την δυστυχή φαμελίαν μου, είναι περιττόν να το παραστήσω εις την Σεβ. Συνέλευσιν , πάση δε καταισχύνη θέλει προξενηθή με τούτο εις τους ξένους, και φίλους μας και εχθρούς μας, βλέποντας να δημοσιεύωνται τα ολίγα μόμπιλα εν΄ςο πτωχού ομογενούς εξ αιτίας χρεών ανηκόντων εις το Έθνος, δια το οποίον αυτός εθυσιάσθη αγωνιζόμενος. Τούτο είναι ικανόν να κινήση της Εθνικής Συνελεύσεως προς εμέ και τα αθώα τέκνα μου όλην την ευσπλαχνίαν, ώστε να δώση ένα τέλος εις τας άλλως αθεραπεύτους ταύτας δυστυχίας μου, δια το οποίον προστρέχω εις ταύτην την υπερτάτην αρχήν του Έθνους, μετά δακρύων θερμών ενωμένων μ’ εκείνα των ανηλίκων και αθώων τέκνων μου, από αυτήν μόνην ζητώ έλεος. Με βαθύ σέβας μένω. Εν Ζακύνθω τη 23η Αυγούστου 1826. Ο πατριώτης Γεώργιος Λαδόπουλος».
.
Από ένα γράμμα όμως του Μαυροκορδάτου γραμμένο στις 11 Νοεμβρίου 1826 φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα για τον φτωχό Λαδόπουλο. Αφού του εκφράζει τη λύπη του ο Φαναριώτης αυτός, προσθέτει:
«Προσβλέπω όμως ότι, εις την οποίαν κατάστασιν ευρίσκεται σήμερον η Διοίκησις και όλη την προθυμίαν εάν έχη, δεν θέλει δυνηθή να κατορθώση τι…»
Στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσεται Αίτηση του Γεωργίου Λαδόπουλου προς τον Ιωάννη Καποδίστρια, με την οποία ζητεί αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια του Αγώνα (1829). Επισυνάπτονται ως αποδεικτικά έγγραφα οι επιστολές των : Αλέξανδρου Βλαχόπουλου (1824), Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου (1823), διαβιβαστικό (1839), έγγραφα της αντικυβερνητικής επιτροπής (1827), καθώς και έγγραφο φορτωτικής του πλοίου Άγιος Νικόλαος με εφόδια για το Μεσολόγγι (1823).
Στο αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια υπάρχει φάκελλος «Γεώργιος Λαδόπουλος» με τις πέντε επιστολές του προς τον Κυβερνήτη κατά τα έτη 1828, 1830 και 1831.
.
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ]

ΠΗΓΗ

Dionisis Vitsos


Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only