Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ἀρχαῖος Ίωνικὸς κίονας ἀπὸ τὸ ἱερὸ τοῦ Δαφναίου (ἣ Δαφνηφόρου) Ἀπόλλωνα

 

Ἀρχαῖος Ίωνικὸς κίονας ἀπὸ τὸ ἱερὸ τοῦ Δαφναίου (ἣ Δαφνηφόρου) Ἀπόλλωνα ἐνσωματωμένος στὸν τοξωτὸ νοτιοδυτικὸ ἐξωνάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς. Ὁ ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνα εἶχε ἰσοπεδωθεῖ ἀπὸ τοὺς Γότθους τὸ 395 μ.Χ . καὶ μερικοὶ μονοσπόνδυλοι ἰωνικοὶ κίονες χρησιμοποιήθηκαν λίγους αἰῶνες ἀργότερα για τὴν ἀνέγερση στὸν ἴδιο χῶρο τοῦ ναοῦ.
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αίῶνα ὁ Ἔλγιν ἀφαίρεσε τρεῖς κίονες ἀπὸ τὴν δυτικὴ ὄψη τοῦ τοξωτοῦ ἐξωνάρθηκα ἀντικαθιστῶντας τους μὲ κτιστὲς στῆλες. Οἱ ἀποσπασμένοι ἀρχαῖοι κίονες βρίσκονται σήμερα (ποῦ ἀλλοῦ;) στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο.

Στις ἐκτεταμένες ἀναστηλωτικὲς προσπάθειες ποὺ συνεχίζονται γιὰ δεκαετίες, εἰδικὰ μετὰ τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ τοῦ 1999 ,πραγματοποιήθηκε ἡ άντικατάσταση τῶν κιόνων μὲ μαρμάρινα ἀντίγραφα ὅπως φαίνεται στὶς φωτογραφίες , εἰδικὰ στὴν κόγχη δυτικῆς μὲ νοτιοδυτικὴ πλευρὰ ὅπου φαίνονται δίπλα-δίπλα.
Ἡ Μονὴ Δαφνίου , ἤδη ἀπὸ τὸ 1990 στὴν Λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO, εἶναι κυρίως γνωστὴ γιὰ τὰ ἐξαιρετικῆς τέχνης ψηφιδωτὰ τοῦ 11ου αἰῶνα τὰ ὁποῖα δὲν ἐντάσσονται στὴν θεματολογία τῆς ὁμάδας καὶ ἐπικεντρώνομαι ἐδῶ στὸν ίωνικὸ κίονα ποὺ ἐπιβίωσε σὲ δεύτερη χρήση μέχρι τὶς ἡμέρες μας δίνοντας μία ἰδέα τῆς λαμπρότητας τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνα.

Τὸ ἱερὸ ἦταν υποχρεωτικὴ στάση τῆς πομπῆς τῶν Παναθηναίων στὸν δρόμο ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα πρὸς τὸν Παρθενῶνα. Ἡ σημασία του φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου ὑπῆρχε μαρμάρινος θρόνος με ἐπιγραφὴ «Ἱερέως Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου» .

 


(Φωτογραφίες :Χρῆστος Παναγιωτίδης
Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only