Σάββατο 4 Ιουνίου 2022

Ζεύς - Νέρων

Στις 28 Νοεμβρίου 67 μ.Χ ο Νέρων ευχαριστημένος από την διαμονή του στην Ελλάδα – κέρδισε και ό,τι Ολυμπιακό αγώνισμα μετείχε – αποδίδει την αυτονομία και εξ ολοκλήρου απαλλαγή από φόρους στην Επαρχία της Αχαΐας. «Ευγενεστάτην Ελλάδα» την αποκαλεί, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ περιελάμβανε την Πελοπόννησο, Αττικο-Βοιωτία, Εύβοια και νησιά. «Αυτοκράτορες ελευθέρωσαν πόλεις», επαίρεται στον λόγο που έδωσε στην Κόρινθο, «αλλά ολόκληρη επαρχία κανείς.»
Απαντώντας ο δήμος Κορίνθου μέσω του Επαμεινώνδα του Επαμεινώνδου, «ισοβίου αρχιερέα των Σεβαστών και του Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστού», κατέθεσε το εξής ψήφισμα για περαιτέρω τιμές στον Αυτοκράτορα στην Επιγραφή της Ακραιφνίας:
«Ἐπειδὴ ὁ κυριάρχης ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου Νέρων, ὁ μέγιστος αὐτοκράτωρ, τὸ δέκατον καὶ τρίτον ἤδη ἔτος περιβληθεὶς διὰ τῆς δημαρχικῆς ἐξουσίας, πατὴρ τῆς πατρίδος, νέος Ἥλιος, ὅστις ἐπέλαμψεν εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἀπεφάσισε νὰ εὐεργετήσῃ τὴν Ἑλλάδα – τιμᾷ καὶ σέβεται τοὺς ἡμετέρους θεούς, τοὺς πάντοτε ἀγαπῶντας καὶ προστατεύοντας αὐτὸν – τὴν ἐλευθερίαν δέ, ἔκπαλαι αὐτογενῆ καὶ αὐτόχθονα ἐν Ἑλλάδι, τὴν ἀφαιρεθεῖσαν ἄλλοτε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας, αὐτὸς ὁ μέγιστος τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀνδρῶν αὐτοκράτωρ, εἷς καὶ μόνον φιλέλλην, ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς καὶ μᾶς ἀποκατέστησεν εἰς τὴν πάλαι ἀκεραίαν αὐτονομίαν καὶ ἐλευθερίαν, – εἰς τὴν μεγάλην δὲ καὶ ἀπροσδόκητον ταύτην δωρεὰν προσέθηκε τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ παντὸς φόρου, ἣν οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ Σεβαστῶν παρέσχεν οὕτω πλήρη – διὰ πάντα ταῦτα ἔδοξεν εἰς τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς συνέδρους καὶ τὸν δῆμον πρῶτον, ὅτι θὰ καθιερώσωσι ἀμέσως τὸν βωμὸν τὸν παρακείμενον πρὸς τὸν βωμὸν τοῦ Διὸς Σωτῆρος ἐπιγράφοντες· "Εἰς τὸν Ἐλευθέριον Δία Νέρωνα εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα" καὶ ὅτι θὰ συγκαθιδρύσωσιν ἐν τῷ ναῷ τοῦ Πτωΐου Ἀπόλλωνος, πλησίον τῶν ἀγαλμάτων τῶν πατρίων θεῶν, τὰ ἀγάλματα τοῦ Διὸς Ἐλευθερίου Νέρωνος ὡς καὶ τῆς θεᾶς Σεβαστῆς Μεσσαλίνης, ὅπως διὰ τούτων μαρτυρήσῃ καὶ ἡ ἡμετέρα πόλις τὴν πρὸς τὸν κυριάρχην Σεβαστὸν Νέρωνα τιμὴν καὶ εὐσέβειαν καὶ δεύτερον δὲ ὅτι τὸ παρὸν ψήφισμα θὰ ἀναγραφῇ ἐπὶ στήλης παρά τε τὸν βωμὸν τοῦ Διὸς Σωτῆρος, ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Πτωΐου Ἀπόλλωνος.»
Άγαλμα του νεαρού Νέρωνος, 1ος μ.Χ, Μουσείο Λούβρου

 

Με πολύ μεράκι αλλά και υπομονή συνεχίζουμε την προσπάθεια μας .Αθόρυβα …σιγά σιγά με πολύ   υπομονή αλλά και διάθεση προχωράμε 

Στόχος μας παραμένει να αρθρογραφούν οι πολίτες σε αθρα με   θέματα πολιτισμού   που  επιλέξουν

Το όνομα και επώνυμο αλλά η ευπρέπεια των άρθρων είναι απαραίτητα .Η διεύθυνση μας για επιστολές Άρθρα είναι   zantedanias@gmail.com 

Όπως έχουμε από την αρχή της προσπάθεια μας αναφέρει θα αναρτώνται μετά από έγκριση μας

Σας ευχαριστούμε από καρδιας

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους ο οποίος φέρει και την ευθύνη των γραφομένων και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only