Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Πτολεμαϊκές συντεταγμένες για την ακριβή θέση τής Αμερικής στον Πτολεμαϊκό χάρτη

 

Πριν υπολογιστούν με την ακρίβεια των Google maps οι Πτολεμαϊκές συντεταγμένες για την ακριβή θέση τής Αμερικής στον Πτολεμαϊκό χάρτη, πρέπει να αποσαφηνιστεί το εξής τεχνικό ζήτημα. Ο Πτολεμαϊκός χάρτης εκτείνεται ενιαία από τη Δύση μέχρι την Ανατολή σε εύρος 360° με αρίθμηση 0° στον Πρώτο Μεσημβρινό στις Νήσους των Μακάρων (Κανάριες Νήσοι) έως 360° στο ανατολικό άκρο του χάρτη (ο χάρτης κλείνει τον γήινο κύκλο των 360° στις Νήσους των Μακάρων / Κανάριες Νήσους, έχοντας την Αμερική προς το άκρο ανατολικό σημείο του χάρτη). Οι σύγχρονοι χάρτες εκτείνονται μεν σε 360°, πλην όμως όχι ενιαία αλλά σπαστά, δηλαδή χωρίζουν τη Γη στη μέση και τοποθετώντας την Αμερική στα δυτικά, ως εξής: 180° Δυτικά τού Γκρίνουιτς (0°), και 180° Ανατολικά του Γκρίνουιτς (0°)· ο χάρτης τής Google αρχίζει από τον Γκρίνουιτς (0°) και δυτικά τελειώνει στις 180° West περίπου στα ανατολικά παράλια της Σιβηρίας, στο Βερίγγειο Πορθμό όπου η Ασία συνορεύει με την Αμερική, και επίσης ο χάρτης αρχίζει από τον Γκρίνουιτς (0°) και ανατολικά τελειώνει στις 180° East στο ίδιο σημείο : περίπου στα ανατολικά παράλια της Σιβηρίας στο Βερίγγειο Πορθμό όπου η Ασία συνορεύει με την Αμερική.

Περαιτέρω, σχετικά με το όνομα «Αλέξανδρος» που ο Πτολεμαίος αναφέρει ότι πραγματοποίησε τον διάπλου «Χρυσῆς Χερσονήσου – Καττίγαρα» ( = «Σιγκαπούρη – Αμερική» ), λεκτέο ότι στην Αρχαία Ελλάδα η ταυτότητα δεν προσδιορίζονται με το οικογενειακό όνομα. Η ταυτότητα για τις γυναίκες είναι το όνομα του συζύγου (για τις έγγαμες) ή του πατέρα (για τις άγαμες). Για τους άνδρες είναι το τοπωνύμιο καταγωγής (π.χ. Αλέξανδρος ο Τύριος = ο Αλέξανδρος από την Τύρο) ή το όνομα του πατέρα (π.χ. Αλέξανδρος υιός Φιλίππου). Όταν παρατίθεται μόνον το όνομα (δίχως προσδιοριστικό τοπωνύμιο ή όνομα πατρός) όπως εν προκειμένω το όνομα Αλέξανδρος, σημαίνει ότι το πρόσωπο τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης και πάνδημου σεβασμού. Συνεπώς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο Πτολεμαίος για τον διάπλου του Ειρηνικού Ωκεανού είναι ο Βασιλεύς των βασιλέων, ο Βασιλεύς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Μέγας ο Μακεδών. Λογικό. Ο διάπλους του Ειρηνικού Ωκεανού θα μπορούσε να γίνει μόνο από οργανωμένο στόλο που διέθετε πολυάριθμα και μεγάλα πλοία, ικανά να πραγματοποιήσουν πολύμηνα ταξίδια υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως η πεντήρης, η εξήρης, η επτήρης, η οκτήρης, η δεκήρης και η εικοσήρης που διέθετε ο Μακεδονικός Στόλος, και όχι από ένα μικρό πλοιάριο όπως μια ταπεινή τριήρης κάποιου ασήμαντου έμπορα ονόματι «Αλέξανδρος» που πλέει κατά μόνας στον αχανή Ειρηνικό Ωκεανό..

Αναφορικά με το μικρότερο μέγεθος που έχουν τα Καττίγαρα στον Πτολεμαϊκό χάρτη σε σύγκριση με την Αμερική στους σύγχρονους χάρτες, λεκτέο ότι (Α) Ο εν λόγω χάρτης δεν ο πρωτότυπος Πτολεμαϊκός αλλά ο αναδημιουργημένος στην αναγεννησιακή Ευρώπη από τις συντεταγμένες που δίνει ο Πτολεμαίος στο έργο του Γεωγραφική Υφήγησις · οι αναδημιουργημένοι Πτολεμαϊκοί χάρτες των χριστιανών σε Βυζάντιο και κεντρική Ευρώπη, 1.500 χρόνια μετά τη δημιουργία των πρωτοτύπων Πτολεμαϊκών και 1.000 χρόνια μετά την πυρπόληση της Βιβλιοθήκης από τους χριστιανούς υπό τον Μ. Θεοδόσιο και την καύση των πρωτότυπων Πτολεμαϊκών χαρτών, είναι κακέκτυπα των πρωτότυπων Πτολεμαϊκών χαρτών, άρα απολύτως ανακριβείς. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, δίχως καμία τεχνογνωσία οι χριστιανοί σε Βυζάντιο και Ρωμαιοκαθολική Ευρώπη να αναδημιουργήσουν Πτολεμαϊκούς χάρτες απλά από τις συντεταγμένες.. (Β) Η ελληνική χαρτογραφία, από αρχαιοτάτων ετών γινόταν βάσει του πράκτιου πλου (έπλεαν τις ακτές και τις χαρτογραφούσαν). Λεκτέο καταρχάς ότι, από τις συντεταγμένες που δίνει ο Πτολεμαίος στη Γεωγραφική Υφήγησις αποδεικνύεται ότι οι (χαμένοι) Πτολεμαϊκοί χάρτες είναι ακριβείς από 98%-100% σε σύγκριση με τις μετρήσεις στους Google maps, όπως τούτο παρακάτω θα καταδειχθεί. Συνεπώς το ζήτημα που αφορά στο μικρότερο μέγεθος που έχουν τα Καττίγαρα στον Πτολεμαϊκό χάρτη σε σύγκριση με την Αμερική στους σύγχρονους χάρτες, σχετίζεται αποκλειστικά με τους αναδημιουργημένους Πτολεμαϊκούς χάρτες στην Αναγέννηση – όχι με τους αυθεντικούς. Ωστόσο.

Σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες της επιστήμης της Χαρτογραφίας, θα μπορούσε (και) στους πρωτότυπους Πτολεμαϊκούς χάρτες, η Καττίγαρα (Αμερική) να είναι ελαφρώς μικρότερη από την Αμερική που γνωρίζουμε στους σύγχρονους χάρτες, γιατί — λόγω απόστασης των Ελλήνων από τη ναυτική Βάση τους στην Ελλάδα — τα ελληνικά πλοία έκαναν τον περίπλου τής Αμερικής σπανιότερα σε σύγκριση π.χ. με τη Μεσογειακή Λεκάνη και συνεπώς δεν είχαν τη δυνατότητα της ακριβούς χαρτογράφησης που επιτρέπει ο συχνός παράκτιος πλούς. Από μία απλή παρατήρηση της περιοχής στον — ανασχεδιασμένο στην αναγεννησιακή Ευρώπη — Πτολεμαϊκό χάρτη που εκτείνεται από τις Νήσους των Μακάρων (Κανάριες Νήσοι στον Ατλαντικό) ως τη Μεσογειακή Λεκάνη και μέχρι την Αραβική Χερσόνησο, προκύπτει ότι ο χάρτης στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή είναι πολύ πιο ακριβής, ενώ ο χάρτης χάνει την ακρίβειά του ανατολικότερα από την Ινδική Χερσόνησο. Τούτο δικαιολογείται από την παραδοχή ότι, οι αποστάσεις από τις Ηράκλειες Στήλες (Γιβραλτάρ) μέχρι το ἀκρωτήριον τῶν Ἀρωμάτων (Αραβική Χερσόνησος) ήταν πλούς ρουτίνας. Όσο απομακρυνόμαστε από την Αραβική Χερσόνησο η πιστότητα — θα ήταν λογικό να — μειώνεται επειδή τα ταξίδια αυτά στην αρχαιότητα ήταν υπερπόντια, άρα όχι ρουτίνας. Εντούτοις, επαναλαμβάνεται, ότι η Πτολεμαϊκή Γεωγραφική Υφήγησις αποδεικνύεται ακριβής στις συντεταγμένες της σε ποσοστό από 98%-100% σε σύγκριση με τις μετρήσεις στους Google maps όπως παρακάτω θα καταδειχθεί, όπερ οι Πτολεμαϊκοί χάρτες ήταν ακριβείς σε σχέση με τους χάρτες τής Google σε ποσοστό επίσης 98%-100%. Άρα, το μικρότερο μέγεθος που έχουν τα Καττίγαρα στον Πτολεμαϊκό χάρτη σε σύγκριση με την Αμερική στους σύγχρονους χάρτες, καθώς και η μη πιστότητα του Πτολεμαϊκού χάρτη ανατολικότερα από την Αραβική Χερσόνησο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο αναδημιουργημένος εν λόγω Πτολεμαϊκός χάρτης στην αναγεννησιακή Ευρώπη, είναι κακέκτυπο του πρωτότυπου Πτολεμαϊκού χάρτη, άρα απολύτως ανακριβής.

Στη συνέχεια, πριν εντρυφήσουμε στο πρωτότυπο Πτολεμαϊκό κείμενο του διάπλου «Χρυσῆς Χερσονήσου – Καττίγαρα» και πριν παρατεθεί η αυτολεξεί Πτολεμαϊκή περιγραφή τού διάπλου τού Ειρηνικού Ωκεανού από τον Μέγα Αλέξανδρο, δέον όπως προσδιοριστούν γεωγραφικά τα τοπωνύμια στο Πτολεμαϊκό πρωτότυπο κείμενο. Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι ότι το θαλάσσιο εμπόριο μέχρι τα βάθη τής Ασίας ήταν στην Αρχαία Ελλάδα εξαιρετικά διαδεδομένο. Οι πλόες μεταξύ Ελλάδας και Άπω Ανατολής για τις ελληνικές Πολυήρεις – τα μεγάλα ελληνικά πλοία όπως η τετρήρης, η πεντήρης, η εξήρης, η επτήρης, η οκτήρης και οι θηριώδεις δεκήρης και εικοσήρης, ήταν πλόες ρουτίνας. Έτσι και το σύνολο σχεδόν των ασιατικών τοπωνυμίων είναι ελληνικά ή έχουν ελληνική ρίζα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κίνας, το τοπωνύμιο της οποίας είναι καθαρά ελληνικό· όταν τα πρώτα Ελληνικά εμπορικά πλοία τής Αρχαϊκής και Κλασικής Ελλάδας προσέγγισαν τις Σινικές Θάλασσες, η Κίνα βρισκόταν υπό την διακυβέρνηση της δυναστείας Qin/Σίν (221 – 207 π.Χ.) και έτσι οι Έλληνες τους απεκάλεσαν «Σίνες» όρος που παραμένει ως σήμερα, π.χ. Σινικό Τείχος, Σινική Θάλασσα, κλπ (Science Wiki: Σίνες).

Α’) Η τοποθεσία τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου. Η ελληνική πηγή στη Γεωγραφική Υφήγησις, γραμμένη από τον Πτολεμαίο, ονομάζει Χρυσή Χερσόνησο τη σημερινή Μαλαϊκή Χερσόνησο στη Νοτιοανατολική Ασία. Αυτή η μάζα γης κινείται περίπου με κατεύθυνση βορρά-νότου και στο τέρμα της είναι το νοτιότερο σημείο της Ασιατικής ηπειρωτικής χώρας. Η Πτολεμαϊκή Χρυσή Χερσόνησος σήμερα περιλαμβάνει την Ηπειρωτική Μαλαισία, τη Νότια Ταϊλάνδη και το νοτιότερο άκρο της Μιανμάρ. Το νοτιότερο άκρο τής Χρυσής Χερσονήσου είναι η σημερινή πόλη τής Σιγκαπούρης [Wikipedia: Μαλαϊκή Χερσόνησος | ἔστι καὶ ἄλλη χερρόνησος τῆς Ἰνδικῆς, Μαρκιανὸς ἐν περίπλῳ «ἐν δὲ τῇ ἐκτὸς Γάγγου Ἰνδικῇ χρυσῆ καλουμένη χερρόνησος»]. Στους Google maps, η Χρυσῆ Χερσόνησος εκτείνεται από τον 98th meridian east έως τον 100th meridian east (ελλ.: 98ος έως 100ος Ανατολικός μεσημβρινός). Από εκεί ξεκινά ο διάπλους του Ειρηνικού Ωκεανού προς την Καττίγαρα, τη σημερινή Αμερική.

Β’) Ένα ακόμη τοπωνύμιο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο Πτολεμαϊκό απόσπασμα είναι τα Ζάβα. Η Πτολεμαϊκή «Ζάβα» (ινδονησιακά : Jawa) είναι η σημερινή Ινδονησία που ανακάλυψαν πρώτοι οι Έλληνες [Wikipedia: Java]. Στους Google maps, τα Ζάβα (Ανατολική Ινδονησία) βρίσκονται στον 122nd meridian east.

Γ’) Το τοπωνύμιο Ῥάπτα ή Ῥαπτά είναι μια πόλη με την οποία οι Έλληνες είχαν αναπτυγμένο εμπόριο στις ακτές της Νοτιοανατολικής Αφρικής λίγο βορειότερα της Μαδαγασκάρης, στη σημερινή Τανζανία στο ύψος του νησιού με το αρχαίο ελληνικό όνομα «Μενουθιάς» που σήμερα είναι η νήσος Μαφία (Mafia Island) της Τανζανίας. Το όνομα της πόλης Ῥάπτα ή Ῥαπτά δόθηκε από τους Έλληνες εξαιτίας των «ῥαπτῶν πλοιαρίων», δηλαδή των πλοιαρίων που οι ντόπιοι κατασκεύαζαν ράβοντας κορμούς δένδρων ( = ενώνοντας με σχοινιά κορμούς δένδρων).

Δ’) «Πρασώδης Θάλασσα» ή Πρᾰσοειδής Ωκεανός ( = Πράσινος Ωκεανός) ονομάζεται από τους Έλληνες ο Ινδικός Ωκεανός (τινος μέρους τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ, Ἀγαθημέρ. 2. 11, σ. 49, πρβλ. Μαρκιανοῦ Περίπλ. σ. 12.) διότι χρωματίζεται σε χρώμα πράσινο πιθανόν από ένα «θαλάσσιο βρύο» που μοιάζει με πράσο. Τὸ Πράσον ἀκρωτήριον τοποθετείται περὶ τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν η οποία κατά τους Έλληνες εκτείνεται από την Ανατολική Αφρική έως την Ινδική Χερσόνησο. Το Πράσον ἀκρωτήριον είναι το νοτιότερο άκρο της Ινδικής Χερσονήσου και στους Google maps εκτείνεται μεταξύ 76th meridian east και 77th meridian east.

Ε’) ἀκρωτήριον τῶν Ἀρωμάτων (Γουαρδεφούϊον), κατέμπροσθεν τοῦ ὁποίου κεῖται ἡ νῆσος Διοσκορὶς (η σημερινή νήσος Σοκοτόρα) στο νότιο άκρο τής Αραβικής Χερσονήσου. Στους Google maps το ἀκρωτήριον τῶν Ἀρωμάτων βρίσκεται στον 54th meridian east.

ϝ’) Βαῖτις, ποταμὸς κατὰ Ἰβηρίαν, ὃς Πέρκης λέγεται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων (ο Βαῖτις, ποταμὸς που ρέει οριζόντια στην Ιβηρική χερσόνησο, αυτός που Πέρκης ονομάζεται από τους Ίβηρες). Λέγεται καὶ Βαιτίκη ἡ χώρα ἀπὸ Βαίτιος γενικῆς. Σήμερα ο Βαῖτις ποταμὸς είναι ο ποταμός Γουαδαλκιβίρ (Guadalquivir River) στην Ισπανία ο οποίος εκβάλλει στον Κόλπο Κάντιθ (Gulf of Cádiz). Στους Google maps, οι εκβολές τού Βαίτιου ποταμού βρίσκονται στον 6th meridian west έως 7th meridian west , στην ισπανική πόλη Κάντιθ που ίδρυσε ο Ηρακλής.

Ζ’) ἀκρωτήριον Κῶρυ οι Αρχαίοι Έλληνες ονομάζουν τη σημερινή Χερσόνησο της Κορέας, εξού και η Κορέα έλκει το έτυμο από το ελληνικό τοπωνύμιο Κῶρυ/Κωρυατική Χερσόνησος. Στους Google maps το ἀκρωτήριον Κῶρυ / Κορεατική χερσόνησος εκτείνεται από τον 124th meridian east έως τον 129th meridian east. Το ότι το Κῶρυ είναι η Χερσόνησος της Κορέας συνάγεται ευθέως από τη διατύπωση «ὁ διὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ μεσημβρινὸς ὀλίγωι δυτικώτερός ἐστι τοῦ βορείου τῆς Ταπροβάνης ἀκρωτηρίου, ὅπερ ἀντίκειται τῶι Κῶρυ»· ο Πτολεμαίος ορίζει τον εν λόγω μεσημβρινό όχι από του «βορείου τῆς Ταπροβάνης ἀκρωτηρίου (βόρειο άκρο Σρι Λάνκα στον 80th meridian east)» αλλά από «τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ» ( = τις πηγές τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ στον 80th meridian east)» οι οποίες (πηγές) βρίσκονται στο ίδιο σχεδόν γεωγραφικό πλάτος με την Κωρυατική χερσόνησο· γι’αυτό και στη συνέχεια λέγει «ὅπερ ἀντίκειται τῶι Κῶρυ», ότι δηλαδή η Κορεατική χερσόνησος βρίσκεται απέναντι από τις πηγές τού Ἰνδοῦ ποταμοῦ.

Η’) Πρώτος Μεσημβρινός (0°) για τον Πτολεμαϊκό χάρτη είναι οι Νήσοι των Μακάρων / σήμερα Κανάριοι Νήσοι. Από τις Κανάριους Νήσους ξεδιπλώνεται ο Πτολεμαϊκός χάρτης από τη Δύση προς την Ανατολή όπου ο γήινος κύκλος των 360° κλείνει και πάλι στις Κανάριες Νήσους. Το ότι οι Κανάριες Νήσοι είναι ο Πρώτος Μεσημβρινός συνάγεται ευθέως από το Πτολεμαϊκό κείμενο από το παρακάτω απόσπασμα: «τού διὰ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ ἀφέστηκεν ὁ διὰ τῶν Μακάρων νήσων μοίρας 5°» (ο μεσημβρινός που διέρχεται από τις εκβολές τού Βαίτιου ποταμού βρίσκεται σε απόσταση 5° από τον Μεσημβρινό που διέρχεται από τις Νήσους των Μακάρων). Στους Google maps, οι ἐκβολές τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ βρίσκονται στον 7th meridian west, συνεπώς προσθέτωντας 5° φτάνουμε στις Κανάριες Νήσους που βρίσκονται στον 12th meridian west και 13th meridian west. [Τις Κανάριες Νήσους επισκέφτηκαν οι Αρχαίοι Έλληνες οι οποίοι γνώριζαν την ύπαρξη των νησιών. Τούτο εξάλλου είναι αυταπόδεικτο από τον ίδιο τον Πτολεμαϊκό χάρτη ο οποίος χρησιμοποιεί ως Πρώτο ή Κύριο Μεσημβρινό τις Κανάριες Νήσους. Ο καθηγητής D. Juan Álvarez Delgado υποστήριξε ότι τα Κανάρια νησιά παρέμειναν ακατοίκητα μέχρι το 100 π.Χ., όταν Έλληνες ναυτικοί άρχισαν να εξερευνούν την περιοχή (Wikipedia: Canary Islands in pre-colonial times)]

Θ’) Μητρόπολις τῶν Σινῶν. Από τη διατύπωση «Ἀλλ᾽ ὑποκείσθω τὸ μέχρι τῆς μητροπόλεως τῶν Σινῶν μῆκος ὅλων 180° μοιρῶν» που σημαίνει «Από τις Νήσους των Μακάρων (Κανάριες Νήσοι) μέχρι τις 180 μοίρες ανατολικά, δηλαδή τον Αντιμεσημβρινό των Κανάριων Νήσων, τον 167th meridian east», Αντιμεσημβρινός ο οποίος διέρχεται (α) από την παγωμένη και ακατοίκητη έως και σήμερα Ανατολική Σιβηρία στο ύψος του Αρκτικού Κύκλου (β) από το ακατοίκητο νότιο άκρο της γαλλικής υπερπόντιας νήσου τής Νέας Καληδονίας στον Ειρηνικό Ωκεανό και (γ) από τον ακατοίκητο νότιο ορεινό όγκο της Νέας Ζηλανδίας, συνάγεται ότι «Μητρόπολις τῶν Σινῶν» ( = «Μητρόπολις των Θεών») δεν είναι κάποια ανθρώπινη πόλη αλλά είναι το μέσον της Γης με αφετηρία τις Νήσους των Μακάρων. Άρα με αφετηρία τις Κανάριες Νήσους, το Μέσο της Γης βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Σιβηρίας λίγα χιλιόμετρα από τον Βερίγγειο Πορθμό όπου και το φυσικό σύνορο Ασίας και Αμερικής. Επίσης βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην Καλυδώνα Νήσο και στη Νέα Ζηλανδία.

Ι’) Ο Πτολεμαίος ως σημείο αναφοράς για τα Καττίγαρα (Αμερική) ορίζει την Αλάσκα· από την Αλάσκα κάνει τις μετρήσεις του τόσο σε χιλιόμετρα όσο και σε μοίρες και Ωριαίες Ζώνες. Και τούτο, διότι η Αλάσκα είναι το άκρο της Αμερικανικής ηπείρου από την πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού. Το να μετρά ο Πτολεμαίος από την Αλάσκα είναι απολύτως λογικό γιατί ο Πτολεμαϊκός χάρτης ξεδιπλώνεται από τη Δύση προς την Ανατολή, άρα το πρώτο γεωγραφικό σημείο της αμερικανικής ηπείρου που συναντά κανείς κινούμενος ανατολικά από τις Νήσους των Μακάρων (Κανάριες Νήσοι) προς Καττίγαρα (Αμερική) είναι η Αλάσκα.

Περαιτέρω, ο Πτολεμαίος γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια ότι ο Μεσημβρινός τής Ρόδου (28th meridian east) ως αντιμεσημβρινός (152nd meridian west) διέρχεται ακριβώς από την Αλάσκα, πράγμα που αποδεικνύει ότι γνωρίζει επακριβώς τη γεωγραφική θέση τής Καττίγαρας (Αμερική). Τούτο αποδεικνύεται από το πρωτότυπο Πτολεμαϊκό κείμενο «τὴν αὐτὴν σχεδὸν διάστασιν 180° τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας παραλλήλου» (μετάφραση: ο Μεσημβρινός τής Ρόδου εκτεινόμενος προς την ίδια κατεύθυνση στο άλλο ημισφαίριο, ήτοι ως αντιμεσημβρινός στις 180 μοίρες, διέρχεται από την Αμερική). Επειδή όμως ο Αντιμεσημβρινός τής Ρόδου δεν διέρχεται από το άκρο τής Αλάσκας αλλά από την ενδοχώρα (πλησίον της πρωτεύουσας Άνκορατζ), γι’αυτό και ο Πτολεμαίος δίνει ένα εύρος 25 μοιρών στις μετρήσεις του στην Αλάσκα, από τον 152nd meridian west (αντιμεσημβρινός Ρόδου στην Αλάσκα) μέχρι τον 177nd meridian west (μεσημβρινὸς Αλάσκας που διέρχεται από το νησιωτικό απώτατο άκρο Αλάσκας).

Και τώρα θα επιχειρήσουμε τον διάπλου «Χρυσῆς Χερσονήσου – Καττίγαρα» ( = «Σιγκαπούρη – Αμερική») μεταφράζοντας από το Πτολεμαϊκό έργο «Γεωγραφική Ὑφήγησις» το κεφάλαιο «Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπἰ τὰ Καττίγαρα διάπλου». Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται λεπτομερώς αφενός ο πλούς από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι την Αμερική, και αφετέρου παρατίθενται στον Πτολεμαϊκό χάρτη οι ακριβείς αποστάσεις σε μοίρες, σε Ωριαίες Ζώνες και σε χιλιόμετρα, αποστάσεις που αντιπαραβάλλονται με τις αποστάσεις των Google maps οπότε και αποδεικνύεται ότι ο παγκόσμιος Πτολεμαϊκός χάρτης είναι σε σύγκριση με τους Google maps ακριβής σε ποσοστό από 98%-100%. Τέλος, παρατίθεται αυτολεξεί η πληροφορία που μας παραδίδει ο Πτολεμαίος, ότι τον διάπλου του Ειρηνικού Ωκεανού, από τη Σιγκαπούρη ως την Αμερική, πραγματοποίησε ο Βασιλεύς των βασιλέων, ο Βασιλεύς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Μέγας ο Μακεδών.

Κεφ. ιδʹ.

Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα διάπλου.

§ 1. Τοῦ δ᾽ ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα διάπλου τὸν σταδιασμὸν ὁ Μαρῖνος οὐκ ἐκτίθεται· φησὶ δὲ Ἀλέξανδρον ἀναγεγραφέναι, τὴν γῆν ἐντεῦθεν ἐναντίαν εἶναι τῆι μεσημβρίαι καὶ τοὺς πλέοντας παρ᾽ αὐτὴν ἐν ἡμέραις εἴκοσι καταλαμβάνειν πόλιν Ζάβας. Ἀπὸ δὲ τῶν Ζαβῶν πρὸς νότον διαπλεύσαντας, καὶ μᾶλλον εἰς τὰ εὐώνυμα ἡμέρας τινὰς ἐκδέχεσθαι τὰ Καττίγαρα.

Μετάφραση:《 § 1. Σχετικά δε με την ακριβή απόσταση του διάπλου ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα ( = διάπλους Ειρηνικού Ωκεανού από τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αμερική), ὁ γεωγράφος Μαρῖνος (ο Τύριος) δεν αναφέρεται σε αυτή · αναφερόμενος δὲ στον Μέγα Ἀλέξανδρον τον οποίο και επικαλείται, τον πλού από τὴν γῆν της Χρυσῆς Χερσονήσου προς Καττίγαρα ο Αλέξανδρος πραγματοποίησε με κατεύθυνση αντίθετη της πορείας τού Ηλίου, ήτοι διαπλέοντας τον Ειρηνικό Ωκεανό, καὶ οι Πολυήρεις τού Μακεδονικού Στόλου πλέοντας παράλληλα με τον Ήλιο, ἐν ἡμέραις εἴκοσι ἀφικνοῦνται στην πόλιν Ζάβας ( = Ινδονησία). Ἀπὸ δὲ τῶν Ζαβῶν ( = Ινδονησία) πρὸς νότον διαπλεύσαντας, καὶ κατά κύριο λόγο εἰς τας ἡμέρας των θερινών μουσώνων, σε «κάποιες ημέρες» και αφού βάλουν πλώρη για Αμερική, φτάνουν στον προορισμό τους.》

§ 2. Μηκύνει μὲν οὖν αὐτὸς τὴν ἐκκειμένην διάστασιν, ἀκούων τινὰς ἡμέρας ἀντὶ τοῦ πολλάς· διὰ τὸ πλῆθος γάρ φησι μὴ περιληφθῆναι αὐτὰς ἀριθμῶι· γελοίως, οἶμαι, τοῦτό γε.

Μετάφραση:《 § 2. Υπολογίζει λοιπόν ο Μαρῖνος αφενός την απόσταση Χρυσῆς Χερσονήσου – Καττίγαρα ( = την απόσταση Σιγκαπούρης – Αμερικής), αντιλαμβανόμενος από τις διηγήσεις του Αλεξάνδρου ότι για τον εν λόγω διάπλου απαιτούνται «κάποιες ημέρες» ἀντὶ τοῦ «πολλές ημέρες» · αφετέρου δε, διὰ τὸ πλῆθος των ημερών που απαιτούνται για τον εν λόγω διάπλου, λεκτέο ότι δεν περιλαμβάνει τον ακριβή αριθμό των ημερών · γελοίως θεωρώ ότι ο Μαρῖνος αναφέρεται σε «κάποιες ημέρες» ἀντὶ τοῦ «πολλές ημέρες» και μάλιστα παραλείποντας να αναφερθεί στον ακριβή αριθμό των ημερών.》

§ 3. Τίς γὰρ ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀόριστος ἔσται, κἂν ὅλης τῆς γῆς πεπερασμένης περίοδον ἐπέχηι; τί δ᾽ ἐκώλυε τὸν Ἀλέξανδρον ἀντὶ τοῦ τινὰς εἰπεῖν πολλάς, ὡς τὸν Διόσκορον ἔφη πολλῶν ἡμερῶν ἱστορῆσαι τὸν ἀπὸ τῶν Ῥάπτων ἐπὶ τὸ Πράσον πλοῦν; εὐλογώτερον δ᾽ ἄν τις ἐκδέχοιτο τὰς τινὰς ὡς ὀλίγας· καὶ γὰρ τοῦτον εἰώθαμεν {31} κατηγορεῖν τὸν τρόπον.

Μετάφραση:《 § 3. Αυτός λοιπόν ο ἀριθμὸς ἡμερῶν για τον διάπλου Χρυσής Χερσονήσου και Καττιγάρων ( = διάπλους Ειρηνικού Ωκεανού από τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αμερική), ἀόριστος κατά Μαρῖνον είναι, κι ούτε καν ορισμένος σε διάρκεια είναι σε σύγκριση με τον περίπλου ὅλης τῆς γῆς ; Τί δέ ἐκώλυε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρον ἀντὶ τοῦ «κάποιες ημέρας» να πει «πολλές ημέρες», όπως ακριβώς ο Διόσκορος ιστορεί ως «πλού πολλῶν ἡμερῶν» τὸν ἀπὸ τῶν Ῥάπτων ἐπὶ τὸ Πράσον πλοῦν ( = τον πλού από την νήσο Μαφία τής Τανζανίας στην ανατολική Αφρική, έως το νότιο άκρο της Ινδικής Χερσονήσου) ; Εὐλογώτερον δε, βάσει τής αυτής περιγραφής Μαρίνου ως «πλού κάποιων ἡμερῶν» τὸν ἀπὸ Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ των Καττίγαρων πλοῦν, κάποιος να δεχθεί τις «κάποιες ημέρες» ὡς «ὀλίγας» · τοῦτων λοιπόν λαμβανομένων υπόψη, αναλύεται στη συνέχεια το σκεπτικό υπολογισμού τού ἀπὸ Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ των Καττίγαρων πλοῦ.》

§ 4. Ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξωμεν καὶ αὐτοὶ πρὸς κείμενόν τι πλῆθος ἐφαρμόζειν τὰς τῶν ἀποχῶν εἰκασίας, παραβάλωμεν τὸν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου μέχρι Καττιγάρων πλοῦν, συγκείμενον ἔκ τε εἴκοσιν ἡμερῶν, τῶν ἐπὶ Ζάβας, καὶ ἐξ ἄλλων τινῶν, τῶν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα, ὥσπερ τὸν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων ἐπὶ τὸ Πράσον ἄκρον, συγκειμένον καὶ αὐτὸν ἔκ τε τῶν ἴσων ἡμερῶν εἴκοσιν τῶν ἐπὶ τὰ Ῥάπτα κατὰ Θεόφιλον, καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν τῶν ἐπὶ τὸ Πράσον κατὰ Διόσκορον· ἵνα καὶ κατὰ τὸν Μαρῖνον ἐν ἴσωι θῶμεν τὰς τινὰς ἡμέρας ταῖς πολλαῖς εἰκάσαντα.

Μετάφραση:《 § 4. Ἀλλά για να αποφύγουμε τυχόν εσφαλμένες παραδοχές από την εικασία, ότι καὶ οι ως άνω γεωγράφοι πρὸς το συνολικό υπολογισμό για το πλῆθος των ημερών ἐφαρμόζουν τη μέθοδο συνυπολογισμού καί τῶν στάσεων στους ενδιάμεσους λιμένες ( = οπότε υποχρεωτικά οι «κάποιες ημέρες» είναι «πολλές ημέρες» όταν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ταξίδι καί οι ημέρες παραμονής στους ενδιάμεσους λιμένες, ακόμη και όταν ο — καθαρός — πλούς είναι «λίγες ημέρες»), γι’αυτό λοιπόν υπολογίζοντας τὸν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου μέχρι Καττιγάρων πλοῦν, αποτελούμενο από το άθροισμα (α) εἴκοσιν ἡμερῶν πλοῦν από τη Χρυσή Χερσόνησο μέχρι τα Ζάβα ( = 20 καθαρές ημέρες πλούς από Σιγκαπούρη μέχρι Ινδονησία) καὶ (β) ἐξ ἄλλων «κάποιων ημερών» πλού από τά Ζάβα μέχρι τὰ Καττίγαρα ( = επιπλέον πλούς «κάποιων ημερών» από την Ινδονησία μέχρι την Αμερική, ήτοι καθαρός πλούς «κάποιων ημερών» από την Ινδονησία μέχρι την Αμερική δίχως δηλαδή υπολογισμό και των ημερών στάσης στο λιμάνι της Ινδονησίας), όπως ακριβώς τὸν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων ἐπὶ τὸ Πράσον ἄκρον ( = τον πλοῦν από το νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου μέχρι το νότιο άκρο τής Ινδικής Χερσονήσου), αποτελούμενος καὶ αὐτὸς ο πλούς από το άθροισμα (α) εἴκοσιν ἡμερῶν αντίστοιχα τῶν ἐπὶ τὰ Ῥάπτα κατὰ Θεόφιλον ( = 20 ημέρες καθαρού ταξιδιού από την Αραβική Χερσόνησο μέχρι τη νήσο Μαφία τής Τανζανίας στην ανατολική Αφρική, όπως ο Θεόφιλος περιγράφει το ταξίδι) καὶ (β) ἐξ «ἄλλων πολλῶν» τῶν ἐπὶ τὸ Πράσον σύμφωνα με τον Διόσκορον ( = επιπλέον πλούς «πολλών ημερών» από την Τανζανία μέχρι το νότιο άκρο τής Ινδικής Χερσονήσου, όπως ο Διόσκορος περιγράφει το ταξίδι) · και κατ’ αυτό το σκεπτικό αντιστοίχως, θεωρούμε τη διατύπωση Μαρίνου για «πλοῦν κάποιων ημερών» ότι επί της ουσίας εικάζουμε ότι εννοεί «πολλαῖς» ( = διότι οι «είκοσι ημέρες» από τη Σιγκαπούρη μέχρι την Ινδονησία + «κάποιες ημέρες» από την Ινδονησία μέχρι την Αμερική = «πολλές ημέρες», και τούτο δίχως τον υπολογισμό των ημερών στάσης στον ενδιάμεσο λιμένα τής Ινδονησίας).》

§ 5. (…) ὥστε συνάγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων ἐπὶ τὸ Πράσον διάστασιν μοιρῶν κ° καὶ διμοίρου – τῶν ἴσων ἂν εἰκότως θείημεν, καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ Ζάβας, κἀκεῖθεν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα.

Μετάφραση:《 § 5. (…) ὥστε συνάγεται ότι η απόσταση σε μοίρες ἀπὸ τῶν Ἀρωμάτων (νότιο άκρο Αραβικής Χερσονήσου) ἐπὶ τὸ Πράσον (νότιο άκρο τής Ινδικής Χερσονήσου) έχει διάστασιν 22 μοιρῶν》 [ = στον Πτολεμαϊκό χάρτη, η απόσταση σε μοίρες από το νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου μέχρι το νότιο άκρο τής Ινδικής Χερσονήσου είναι 22 μοίρες · στους Google maps η ίδια αυτή απόσταση είναι 23 μοίρες] 《και εφόσον πασίδηλο ότι ο ανωτέρω πλούς σε μοίρες, ίσος είναι με τον πλού ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου (Χερσόνησος Σιγκαπούρης) ως τά Ζάβα (Ινδονησία), τεκμαίρεται εξ αυτών ότι 22 μοιρῶν είναι καὶ η απόσταση σε μοίρες ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου (Χερσόνησος Σιγκαπούρης) ἐπὶ Ζάβας (Ινδονησία), σημείο από το οποίο ξεκινά ο διάπλους ἐπὶ τὰ Καττίγαρα (Αμερική)》 [ = στον Πτολεμαϊκό χάρτη, η απόσταση σε μοίρες από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι την Ινδονησία (και συγκεκριμένα την ανατολική Ινδονησία από όπου ξεκινά ο διάπλους του Ειρηνικού Ωκεανού για την Αμερική) είναι 22 μοίρες · στους Google maps η ίδια αυτή απόσταση είναι 21 μοίρες].

§ 6. Τὴν μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ Ζάβας οὐδέν τι δεῖ μειοῦν, παράλληλον οὖσαν τῶι ἰσημερινῶι, διὰ τὸ τὴν μεταξὺ χώραν ἐναντίαν ἐκτετάσθαι τῆι μεσημβρίαι· τὴν δ᾽ ἀπὸ Ζαβῶν ἐπὶ τὰ Καττίγαρα προσήκει συνελεῖν διὰ τὸ τὸν πλοῦν εἶναι πρὸς νότον καὶ πρὸς ἀνατολὰς, ἵνα τὴν παράλληλον τῶι ἰσημερινῶι λάβωμεν θέσιν.

Μετάφραση:《 § 6. Για τόν μὲν πλοῦν, λοιπόν, ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου (Χερσόνησος Σιγκαπούρης) ἐπὶ Ζάβας (Ινδονησία), ουδεμία παρέκκλιση πορείας απαιτείται για τη μείωση της απόστασης του ταξιδιού, καθότι παράλληλος ο εν λόγω πλούς με τον Ισημερινό είναι, για τον λόγο ότι η γεωγραφική περιοχή πλεύσης που εκτείνεται μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες είναι στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος μεταξύ τους, βρίσκεται πάνω στην πορεία που ακολουθεί ο Ήλιος. Για τόν δέ πλοῦν ἀπὸ Ζαβῶν (Ινδονησία) ἐπὶ τὰ Καττίγαρα (Αμερική), προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του πλού και η άφιξη στην Αμερική, δέον όπως ο πλούς εἶναι πρὸς νότον καὶ πρὸς ἀνατολὰς, ώστε τὴν παράλληλον με τον ἰσημερινο λάβωμεν θέσιν.》

§ 8. Ἐδέδεικτο δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Κῶρυ ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου μοιρῶν λδ° καὶ τεσσάρων πέμπτων. Πᾶσα ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Κῶρυ μέχρι Καττιγάρων μοιρῶν ἐστιν ἔγγιστα νβ°.

Μετάφραση:《 § 8. Καθόσον δὲ απεδείχθη, ἡ απόσταση σε μοίρες ἀπὸ τοῦ Κῶρυ ἀκρωτηρίου (Κορεατική Χερσόνησος) μέχρι τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου (Χερσονήσου τής Σιγκαπούρης) έχει διάστασιν 34 μοιρῶν》 [ = στον Πτολεμαϊκό χάρτη, η απόσταση σε μοίρες από την Κορεατική Χερσόνησο μέχρι την Χερσόνησο τής Σιγκαπούρης είναι 34 μοίρες · στους Google maps η ίδια αυτή απόσταση είναι 31 μοίρες]. 《Ολόκληρη ἄρα ἡ απόσταση σε μοίρες ἡ ἀπὸ τοῦ Κῶρυ (Κορεατική Χερσόνησο) μέχρι Καττιγάρων (Αμερική), μοιρῶν είναι ως ἔγγιστα 52》[ = στον Πτολεμαϊκό χάρτη, η απόσταση σε μοίρες από την Κορεατική Χερσόνησο μέχρι την Αμερική (στα δυτικά άκρα νησιά τής Αλάσκας) είναι 52 μοίρες· στους Google maps η ίδια αυτή απόσταση είναι 53 μοίρες].

§ 9. Ἀλλ᾽ ὁ μὲν διὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ μεσημβρινὸς ὀλίγωι δυτικώτερός ἐστι τοῦ βορείου τῆς Ταπροβάνης ἀκρωτηρίου κατὰ τὸν Μαρῖνον, ὅπερ ἀντίκειται τῶι Κῶρυ · τούτου δ᾽ ἀφέστηκεν ὁ διὰ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ ὡριαῖα διαστήματα ηʹ μοίρας δὲ ρκ° , καὶ ἔτι τούτου ὁ διὰ τῶν Μακάρων νήσων μοίρας ε°, ὥστε καὶ ὁ μὲν διὰ τοῦ Κῶρυ μεσημβρινὸς ἀπέχει τοῦ διὰ τῶν Μακάρων νήσων μικρῶι πλέον ρκε° μοίρας· ὁ δὲ διὰ Καττιγάρων τοῦ διὰ τῶν Μακάρων νήσων μικρῶι πλέον τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ροζ° μοιρῶν , κατὰ τὴν αὐτὴν σχεδὸν διάστασιν τοῖς ἐπὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας παραλλήλου συλλελογισμένοις.

Μετάφραση:《 § 9. Ἀλλά ὁ μὲν μεσημβρινὸς που διέρχεται τῶν πηγών τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ολίγον δυτικώτερα διέρχεται τοῦ βορείου τῆς Ταπροβάνης ἀκρωτηρίου ( = βόρειο άκρο τής Σρι Λάνκα) σύμφωνα με τον γεωγράφο Μαρῖνον τον Τύριο》 [πράγματι, οι αναφορές τού Πτολεμαίου είναι ακριβέστατες· βάσει των συντεταγμένων στους Google maps, ο μεσημβρινός που διέρχεται από τις πηγές τού Ἰνδοῦ ποταμοῦ είναι στις 79,5° Ανατολικά, ενώ ο μεσημβρινός που διέρχεται από το βόρειο άκρο τής Σρι Λάνκα είναι στις 80,2° Ανατολικά, συνεπώς ο Πτολεμαίος, που επικαλείται τον Μαρίνο, είναι απολύτως ακριβής: «ο μεσημβρινὸς που διέρχεται τῶν πηγών τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ ολίγον δυτικώτερα — κατά 0,7 μοίρες μετρημένες στους Google maps — διέρχεται τοῦ βορείου ἀκρωτηρίου τῆς Σρι Λάνκα»].

《Τούτου δοθέντος, οι πηγές τού Ἰνδοῦ ποταμοῦ βρίσκονται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το Κῶρυ ( = Κωρυατική ή Κορεατική Χερσόνησος)》 [πράγματι, οι μετρήσεις τού Πτολεμαίου είναι ακριβέστατες · βάσει των συντεταγμένων στους Google maps, οι πηγές τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ βρίσκονται στις 32,6° Βόρεια, και το νότιο άκρο της Κορεατικής Χερσονήσου (νήσος Σεογκουίπο) βρίσκεται στις 33,11° Βόρεια, δηλαδή στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με διαφορά 0,5 μοίρες].

《Από τον μεσημβρινό δέ που διέρχεται από την Κορεατική Χερσόνησο απέχει ο μεσημβρινός που διέρχεται από τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ ( = εκβολές ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην Ισπανία) ὡριαῖα διαστήματα 8, ενώ η απόσταση σε μοίρες είναι 120°》 [ομοίως 8 Ωριαίες Ζώνες μεσολαβούν από την Κορεατική Χερσόνησο μέχρι τις εκβολές τού ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην Ισπανία σύμφωνα (και) με τις σύγχρονες Ωριαίες Ζώνες Γκρίνουιτς, ενώ η απόσταση σε μοίρες, την οποία ο Πτολεμαίος υπολογίζει σε 120 μοίρες, στους Google maps είναι 130 μοίρες, δηλαδή διαφορά 10 μοιρών σε μία τεράστια απόσταση 10.843 χιλιομέτρων από τη Ν. Κορέα ως τις ισπανικές ακτές στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου εκβάλλει ο ποταμός Γουαδαλκιβίρ! · οι 10° που χάνει ο Πτολεμαίος είναι απόκλιση μόλις 850 χλμ στα 10.843 χλμ, ήτοι η απόκλιση Πτολεμαίου από τη Νότιο Κορέα μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό στα παράλια της Ισπανίας, ισούται μόλις, με την απόσταση από την Κρήτη ως την Κύπρο!].

《Και ακόμα δυτικότερα, από τον μεσημβρινό που διέρχεται από από τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ ( = εκβολές ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην Ισπανία), ο μεσημβρινός που διέρχεται τῶν Μακάρων νήσων ( = Κανάριες Νήσοι) απέχει μοίρας 5》[πράγματι, οι αναφορές τού Πτολεμαίου είναι και εδώ ακριβείς · βάσει των συντεταγμένων στους Google maps, ο μεσημβρινός στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην Ισπανία διέρχεται στις 6,6° Δυτικά, ενώ ο μεσημβρινός στη νήσο Λανθαρότε του Αρχιπελάγους των Κανάριων Νήσων διέρχεται στις 13,3° Δυτικά, συνεπώς ο Πτολεμαίος είναι σχετικά ακριβής με μία διαφορά μόλις 1,7 μοιρών: «από τον μεσημβρινό που διέρχεται από τῶν ἐκβολῶν τοῦ Βαίτιος ποταμοῦ ( = εκβολές ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην Ισπανία), ο μεσημβρινός που διέρχεται τῶν Μακάρων νήσων ( = Κανάριες Νήσοι) απέχει μοίρας 5»].

《Τούτων δοθέντων, από τον μεσημβρινό που διέρχεται από τοῦ Κῶρυ ακρωτηρίου ( = Κορεατική Χερσόνησος), ο μεσημβρινός που διέρχεται διὰ τῶν Μακάρων νήσων ( = Κανάριες Νήσοι) απέχει λίγο παραπάνω από 125 μοίρας.》[πράγματι, οι αναφορές τού Πτολεμαίου είναι και εδώ ακριβείς · βάσει των συντεταγμένων στους Google maps, ο μεσημβρινός της Κορεατικής Χερσονήσου διέρχεται στις 124° Ανατολικά, ενώ ο μεσημβρινός στις Κανάριες Νήσους διέρχεται στις 13° Δυτικά, σύνολο δηλαδή 137 μοίρες στους Google maps, συνεπώς ο Πτολεμαίος που υπολογίζει >125 μοίρες από την Κορεατική Χερσόνησο μέχρι τις Κανάριες Νήσους είναι ακριβής με μία διαφορά μικρότερη των 12 μοιρών σε μια τεράστια απόσταση 11.909 χιλιομέτρων!].

《Η δε απόσταση τού μεσημβρινού που διέρχεται από τα Καττίγαρα ( = Αμερική), από τον μεσημβρινό που διέρχεται διὰ τῶν Μακάρων νήσων ( = Κανάριες Νήσους), λίγο παραπάνω τῶν 177 μοιρῶν είναι, επί της ίδιας κατεύθυνσης ( = μετρώντας δλδ από Αμερική προς Κανάριους Νήσους, από τον Ατλαντικό Ωκεανό)》[πράγματι, οι αναφορές τού Πτολεμαίου είναι και εδώ ακριβείς · βάσει των συντεταγμένων στους Google maps, ο μεσημβρινός της νήσου Τανάγκα στην Αλάσκα διέρχεται στις 178° Δυτικά, ενώ ο μεσημβρινός στις Κανάριες Νήσους διέρχεται στις 13° Δυτικά, σύνολο δηλαδή 165 μοίρες στους Google maps, συνεπώς ο Πτολεμαίος που υπολογίζει 177 μοίρες από την Αλάσκα μέχρι τις Κανάριες Νήσους είναι ακριβής με μία διαφορά 12 μοιρών σε μια τεράστια απόσταση 10.895 χιλιομέτρων!].

《Συναφώς, η παραπάνω απόσταση των 177 μοιρών από τα Καττίγαρα (Αλάσκα στην Αμερική) μέχρι τῶν Μακάρων νήσων (Κανάριες Νήσους), είναι σχεδόν η ίδια απόσταση σε μοίρες με σημείο αναφοράς τον Μεσημβρινό τής Ρόδου εκτεινόμενο προς την ίδια κατεύθυνση στο άλλο ημισφαίριο, ήτοι ως αντιμεσημβρινός στις 180 μοίρες, ο οποίος διέρχεται από την Καττίγαρα ( = Αλάσκα στην Αμερική).》[πράγματι, ο Πτολεμαίος γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια ότι ο Μεσημβρινός τής Ρόδου (28th meridian east) ως Αντιμεσημβρινός (152nd meridian west) διέρχεται ακριβώς από την Αλάσκα, πλησίον της πρωτεύουσας Άνκορατζ της Αλάσκας, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο Πτολεμαίος γνωρίζει επακριβώς τη γεωγραφική θέση τής Αμερικής!].

§ 10. Ἀλλ᾽ ὑποκείσθω τὸ μέχρι τῆς μητροπόλεως τῶν Σινῶν μῆκος ὅλων ρπ° μοιρῶν (180°), ὡριαίων δὲ διαστημάτων δώδεκα, διὰ τὸ πάντας ὁμολογεῖν, ἀνατολικωτέραν αὐτὴν εἶναι τῶν Καττιγάρων, ὥστε συνάγεσθαι καὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας μήκους, σταδίους ἑπτακισμυρίους καὶ δισχιλίους (72.000 στάδια) ἔγγιστα.

Μετάφραση:《 § 10. Ἀλλά δοθέντος ότι τὸ μέχρι τῆς μητροπόλεως τῶν Θεῶν μῆκος ὅλων 180° μοιρῶν, ὡριαίων δὲ Ζωνών 12, διὰ τὸ πάντων ως άνω παραδοχών ὁμολογεῖν, ἀνατολικωτέραν τῆς μητροπόλεως τῶν Θεῶν εἶναι τά Καττίγαρα ( = η Αμερική ἀνατολικωτέρα είναι του Μέσου τής Γης με αφετηρία τις Κανάριες Νήσους), ὥστε συνάγεσθαι καὶ τοῦ διὰ τῆς Ῥοδίας Αντιμεσημβρινού, ότι ο διάπλους τού Ειρηνικού Ωκεανού ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα είναι 72.000* στάδια ως ἔγγιστα》[72.000 στάδια Χ 192,27 μέτρα/στάδιο = 13.843.440 μέρα = 13.843 χιλιόμετρα είναι ο διάπλους από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι την Αμερική | * το στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας ισούται με 192,27 μ.]

Τούτων δοθέντων, αποδεικνύεται μαθηματικά ότι ο Πτολεμαίος γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια ότι η απόσταση από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι την Αμερική είναι 13.843 χιλιόμετρα, μέτρηση που επιβεβαιώνεται με απόλυτη ακρίβεια στους Google maps και Google Earth καθότι η απόσταση από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι τη Γη του Πυρός, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Νοτίου Αμερικής, είναι 13.844 χλμ. στους Google maps / Google Earth, ενώ η απόσταση από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι το σημερινό Λος Άντζελες στη Βόρειο Αμερική είναι επίσης 13.843 χλμ. στους Google maps και Google Earth. Δοθέντος δε ότι σύμφωνα με τη γαλλική μελέτη με τίτλο “Le probleme de la valeur du stade”, «Πολλές κλίμακες μετατροπής χρησιμοποιήθηκαν για πλοήγηση στην ανοικτή θάλασσα από τους Αρχαίους Έλληνες, κυρίως 700 στάδια ανά ηλιακή ημέρα ( = 134,5 χλμ / ηλιακή ημέρα), και 1000 στάδια ανά 24ωρο (192,2 χλμ / 24ωρο)» , πρόσθετα δε ότι η απόσταση από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι την Αμερική είναι 13.843 χλμ., τεκμαίρεται από αυτά, ότι ο χρόνος διάπλου του Ειρηνικού Ωκεανού από τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αμερική από τον Μέγα Αλέξανδρο που ηγείται του Μακεδονικού Στόλου, είναι 72 ημέρες [13.843 χλμ. από τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αμερική ÷ 192,2 χλμ που διανύει μία μακεδονική πολυήρης σε ένα 24ωρο = 72 ημέρες ο διάπλους του Ειρηνικού Ωκεανού από την Σιγκαπούρη ως την Αμερική· και με διανυθείσα απόσταση 700 στάδια ανά ηλιακή ημέρα για τις Μακεδονικές πολυήρεις ( = 134,5 χλμ / ηλιακή ημέρα και στάση τη νύκτα), η απόσταση των 13.843 χλμ. από τη Χερσόνησο της Σιγκαπούρης μέχρι την Αμερική διανύεται σε 103 ηλιακές ημέρες].

πηγη alampasis.wordpress.com

Με πολύ μεράκι αλλά και υπομονή συνεχίζουμε την προσπάθεια μας .Αθόρυβα …σιγά σιγά με πολύ   υπομονή αλλά και διάθεση προχωράμε 
Στόχος μας παραμένει να αρθρογραφούν οι πολίτες σε αθρα με   θέματα πολιτισμού   που  επιλέξουν
Το όνομα και επώνυμο αλλά η ευπρέπεια των άρθρων είναι απαραίτητα .Η διεύθυνση μας για επιστολές Άρθρα είναι   zantedanias@gmail.com 
Όπως έχουμε από την αρχή της προσπάθεια μας αναφέρει θα αναρτώνται μετά από έγκριση μας
Σας ευχαριστούμε από καρδιας
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους ο οποίος φέρει και την ευθύνη των γραφομένων και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBangπηγη alampasis.wordpress.com

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only