Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Αχαία Φθιώτις.


 Αυτό το βεβαιώνει και ο Όμηρος προ πάντων, δι” αποδείξεων* διότι ενώ έζησε πολύ αργότερον και από τον Τρωικόν ακόμη εις ουδέν μέρος των ποιημάτων του ωνόμασεν όλους με το όνομα Έλληνες, ούτε άλλους παρά μόνον τους συντρόφους του Αχιλλέως τους καταγομένους από την Φθιώτιδα.Θουκυδίδης.


τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο
. / Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,
/ οἵ τ᾽ Ἄλον οἵ τ᾽ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,
/ οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, / Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
/ τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς.» (Ιλιάδα-Β-683).

"Αχαιίδες πάμπολλες έχει η Ελλάς και η Φθία
κόρες προκρίτων δυνατών, όπου δεσπόζουν χώρες" Ι 395,6

Πρώτον Ελλάς εκαλείτο η ιδίως Ελλάς και η Θετταλία , με κοινόν όνομα , ως περ επαρχία , αι οποίαι ύστερον απ΄αλλήλων εχωρίσθησαν όθεν και ο Όμηρος Έλληνας καλεί μόνον τους Φθιώτας .
Το ύδωρ το καλούσαν οι Έλληνες Αχελώον. Μελέτιος Πηγάς

Οι δε περί την Πελασγίαν . ήτοι την Φάρσαλον καί Λάρισαν , κυριεύσαντος αυτήν του Αχαιού . Αχαιοί εκλήθησαν , Έλληνες πρότερον ωνομασμένοι , από Έλληνος , του πάππου αυτού . Τζέτζης..

Πέρα από τον Μαλιακό κόλπο είναι το έθνος των Αχαιών Φθιωτών . Εκτείνονται και στον Παγασητικό κόλπο , στα αριστερά , όταν μπαίνει κανείς με το πλοίο , μέχρι τα μισά του κόλπου . Πόλεις των Αχαιών είναι οι εξής Αντρώνες Λάρισσα , Μελιταία , Δημήτριο ,Θήβα Υπάρχουν και άλλες πόλεις των Αχαιών στο εσωτερικό. Σκύλαξ ο Καρυανδεύς.

Πρώτους δὴ καταλέγει τοὺς ὑπ᾽ Ἀχιλλεῖ τοὺς τὸ νότιον πλευρὸν κατέχοντας καὶ παρακειμένους τῆι τε Οἴτηι καὶ τοῖς Ἐπικνημιδίοις Λοκροῖς «ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον,» «οἵ τ᾽ Ἄλον οἵ τ᾽ Ἀλόπην οἵ τε «Τρηχῖν᾽ ἐνέμοντο,» «οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα «καλλιγύναικα,» «Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί.»Στράβων

.Επιπλέον Αχαιούς έλεγαν όλους τους Φθιώτες .Απαριθμούν τους οικισμούς της Φθιώτιδας που ανήκαν οι περισσότεροι από τους Μαλιείς. Περιλαμβάνουν τις Φθιωτικές Θήβες ,τον Εχίνο ,τη Λαμία, όπου έγινε ο Λαμιακός πόλεμος. Με τον Αντίπατρο και τους Μακεδόνες εναντίον των Αθηναίων. Ακόμη είναι το Ναθράκιο , ο Ερινεός, η Κορώνεια, ομώνυμη με τη Βοιωτική , η Μελιταία, οι Θαυμακοί, η Πρόερνα, η Φάρσαλος, η Ερέτρια ομώνυμη με την Ευβοική ,οι Παραχελωίτες , ομώνυμοι με τους Αιτωλικούς , επειδή και εδώ υπάρχει ποταμός Αχελώος κοντά στη Λαμία ,που κατοικούσαν οι Παραχελωίτες .Η χώρα αυτή έφτανε προς το βορρά στη χώρα των Ασκληπιαδών, που ήταν στη δύση, στη χώρα του Ευρύπυλου και επίσης στη χώρα του Πρωτεσίλαου, που βρίσκονται και οι δύο προς την ανατολή.
Στράβων.

.Τα ονόματα «Ελλάς» και «Αχαιίς γαία» φαίνονται ακολουθούντα την αυτήν περίπου οδόν καθώς το «Άργος». Σημαίνουσι πρώτον την εν Φθία χώραν του Αχιλλέως, την πατρίδα των φυλών εκείνων, όσαι κατόπιν ωνόμασαν την εν Πελοποννήσω αποικίαν των «Αχαΐαν» και την εν Ιταλία «Μεγάλην Ελλάδα». Αλλά κατά το πλείστον μέρος της Ιλιάδος «Αχαιοί» ονομάζονται εν γένει οι Έλληνες, Ελλάς δε σημαίνει την εν Φθία. Εν τη Οδυσσεία ευρίσκομεν το όνομα «Ελλάς» έχον την έπειτα γενικήν σημασίαν, και εν τω Β της Ιλιάδος άπαντα και το «Πανέλληνες». Τούτο μαρτυρεί επέκτασιν του γεωγραφικού ορίζοντος του ποιητού· δηλαδή πρώτον πάντες οι δρώντες ήσαν «Αχαιοί» ή «Αργείοι»· έπειτα τα παλαιά ονόματα Αχαιοί και Αργείοι εξηκολούθουν σημαίνοντα πάντας εκείνους, αλλά το πεδίον των επών επεξετάθη πολύ πέρα των παλαιών ορίων και επεξετείνετο έτι μάλλον. GILBERT MURRAY
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ Μετάφραση ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang

YouTube

tapantareinews tv

Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Επικοινωνία στο dsgroupmedia@gmail.com.Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only