Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Έργα ύψους 3.700.000 ευρώ στους Φιλίππους

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020Έργα ύψους 3.700.000 ευρώ στους Φιλίππους…

Διήμερη επίσκεψη στην Καβάλα για την παρακολούθηση της πορείας των έργων ύψους 3.700.000 ευρώ, που εκτελούνται στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κ. Γιώργο Διδασκάλου, την Έφορο Αρχαιοτήτων Καβάλας κ. Σταυρούλα Δαδάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των κεντρικών διευθύνσεων του Υπουργείου και της τοπικής Εφορείας.
“Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον βορειοελλαδικό χώρο, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εκτελούν δύο πολύ σημαντικά έργα, με την ολοκλήρωση των οποίων, το 2023, ο αρχαιολογικός χώρος θα παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στον επισκέπτη του. Καθημερινά πρέπει η εικόνα του αρχαιολογικού χώρου να αλλάζει. Η ανάδειξη των μνημείων, σημείωσε η Υπουργός, ταυτίζεται με το συμφέρον της περιοχής. Σήμερα έχομε όλες τις προϋποθέσεις για να επιταχυνθούν τα έργα. Η βασική οδηγία που δίνουμε στις υπηρεσίες είναι ο ρυθμός να εντατικοποιηθεί, να αναπτυχθούν τα εργοτάξια, να εκμεταλλευτούμε πλήρως την καλοκαιρία των μηνών που ακολουθούν, από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβρη, ώστε να απασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι στα έργα και να κινηθούν με ταχύτερο τρόπο στην αγορά τα χρήματα που αφορούν σε διαφόρων ειδών προμήθειες. Συγχρόνως με την επιτάχυνση των έργων θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός”.
Το 2014, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε στην ΟΥΝΕΣΚΟ φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη των Φιλίππων στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το 2016 αποφασίστηκε η εγγραφή του, ως 18ου ελληνικού μνημείου. Ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, όπως ορίζεται από την γραμμή του οχυρωματικού περιβόλου, καταλαμβάνει έκταση 700 περίπου στρεμμάτων. Ο ανασκαμμένος αρχαιολογικός χώρος καλύπτει έκταση περίπου 60 στρεμμάτων και περιλαμβάνει το θέατρο, την ρωμαϊκή αγορά, τις βασιλικές Α, Β, Γ, το Οκτάγωνο με τα προσκτίσματά του και οικοδομικές νησίδες με τους δρόμους μεταξύ αυτών.
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εκτελούν δύο πολύ σημαντικά έργα, με την ολοκλήρωση των οποίων ο αρχαιολογικός χώρος θα παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα ανωτέρω έργα έχουν ενταχθεί από τον Νοέμβριο 2018 στον άξονα «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.


Το πρώτο έργο, «Αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων», έχει προϋπολογισμό ένταξης 2.300.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου με την αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα της παλαιάς Εθνικής Οδού, η οποία έτεμνε βιαίως τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και η ενοποίηση του αρχαίου οδικού μνημείου ανάμεσα στα ανασκαμμένα μνημεία. Επίσης, θα απομακρυνθούν  τα μπάζα από τις παλαιές  ανασκαφές, θα γίνει η διαμόρφωση νέας δυτικής εισόδου, θα οργανωθεί η προσβασιμότητα των επισκεπτών με βάση το αρχαίο οδικό δίκτυο. Ακόμη προβλέπεται η αποκατάσταση και ανάδειξη του ανατολικού σκέλους της πεδινής οχύρωσης.
Το έργο, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις, εξελίσσεται με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό, καθώς η αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα έχει ήδη ολοκληρωθεί, και έχουν αρχίσει οι εργασίες διευθέτησης των επιχώσεων από τα μπάζα των παλαιών ανασκαφών και των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από την έκταση της Βασιλικής Β΄ και του περιβάλλοντος  χώρου της.
Το δεύτερο έργο που εκτελείται στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων είναι η «Αποκατάσταση της Βασιλικής Β΄, με συμπλήρωση τμημάτων της ανωδομής και στερέωση των ερειπίων της». Ο προϋπολογισμός  ένταξης είναι ύψους 1.400.000 ευρώ. Το έργο εκτελείται από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Έχει ήδη εγκατασταθεί ο ανάδοχος και προχωρεί η εγκατάσταση των εργοταξιακών υποδομών. Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση στερεωτικών εργασιών στις λιθόδμητες τοιχοποιίες, καταβίβαση των δόμων των πεσσών, συγκολλήσεις των λιθοπλίνθων που έχουν θραυστεί, συμπληρώσεις και επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση, καθώς και αναστηλωτικές εργασίες με την ανακατασκευή τμημάτων των κιονοστοιχιών των πλαγίων και του κεντρικού κλίτους, προκειμένου το μνημείο να προστατευθεί από περαιτέρω φθορές, αλλά και να καταστεί εύληπτο στον επισκέπτη.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά την ενδελεχή εξέταση της πορείας των εργασιών, προέβη σε πεντάωρη σύσκεψη κατά την οποία δόθηκαν λύσεις σε χρονίζοντα από το 2015 προβλήματα, ενώ σχεδιάστηκε και ο βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός με σαφή χρονοδιαγράμματα.


Με το πέρας της σύσκεψης η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων δήλωσε ότι «ήδη από τον Σεπτέμβρη ο αρχαιολογικός χώρος του Φιλίππων θα παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και θα παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες. Οι Φίλιπποι, το Φρούριο, αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας αποτελούν αναπτυξιακούς πόρους όχι μόνο για το νομό, αλλά για ολόκληρη την Περιφέρεια. Μπορούν και πρέπει να προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η παρουσία του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους, στο  πλαίσιο των  ευρύτερων πολιτιστικών διαδρομών της Βόρειας Ελλάδας, είναι από μόνος του ένας σημαντικότατος πόλος έλξης επισκεπτών, από όλο τον κόσμο. Η πολιτιστική διαδρομή Αμφίπολη, Καβάλα, Φίλιπποι, Θάσος με την αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων, αλλά και του Φεστιβάλ μπορούν να δημιουργήσουν εξωτερικές οικονομίες ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Το ΥΤΠΟΑ αντιμετωπίζει συνολικά το πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας της  Ανατολικής Μακεδονίας και τους αρχαιολογικούς χώρους της σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες τους, ώστε  ο επισκέπτης να αποκομίζει πλούσια εμπειρία  και να θέλει να επιστρέψει. Είναι απόλυτη ανάγκη οι χώροι αυτοί να  αποτελέσουν προορισμούς για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, ώστε η τουριστική περίοδος να επεκταθεί πέραν των θερινών μηνών. Η Καβάλα έχει όλα τα στοιχεία εκείνα, τα οποία συνηγορούν σε κάτι τέτοιο».


Την ευρεία σύσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων παρακολούθησαν ο βουλευτής της ΝΔ κ. Γιάννης Πασχαλίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης, συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και βουλευτού Καβάλας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου και του βουλευτού κ. Μακάριου Λαζαρίδη.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολής Μακεδονίας κ. Χρήστο Μέτιο και συζήτησαν για την πορεία των έργων στις πέντε περιφερειακές ενότητες, καθώς και τις πολιτιστικές διαδρομές που καθοδηγούν τον επισκέπτη διαπεριφερειακά στα μνημεία.
Στη συνάντησή της με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ  Καβάλας κ. Θοδωρή Γκόνη συζήτησαν τις δράσεις του Φεστιβάλ και του ΔΗΠΕΘΕ, καθώς και τη συμμετοχή του στον θεσμό του ΥΠΠΟΑ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Η Υπουργός τόνισε την ανάγκη των συνεργειών και συμπαραγωγών ανάμεσα στο ΔΗΠΕΘΕ, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και τους άλλους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Ο κ. Γκόνης  ευχαρίστησε την Υπουργό για τη συνεχή στήριξη που παρέχει το Υπουργείο στο θεσμό των ΔΗΠΕΘΕ.

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only